Vrijdag 24 mei 2024

Speel bewust

Stigma over gokverslaving weerhoudt spelers in Schotland om hulp te zoeken

gokverslaving schotland

Het stigma over gokverslaving blijft een persoonlijke en sociale hindernis om hulp te zoeken in Schotland. Dit concludeert GambleAware nadat het een onafhankelijk evaluatie had laten uitvoeren over ondersteuningsinstanties die hulp bieden tegen en bij gokverslaving.

In een onafhankelijke onderzoek, dat werd uitgevoerd door Kantar Public, is gekeken naar de uitvoering en de effecten van de Gambling Support Service. De service, die gericht is op het herkennen en voorkomen van gokverslaving, wordt in Schotland verleend middels een samenwerking tussen GambleAware en Citizens Advice Scotland.

De Gamble Support biedt onder meer training aan eerstelijnswerkers in Schotland, waarbij zij hulp krijgen om schade door gokverslaving sneller te herkennen, zo laat iGB weten. De evaluatie heeft zich gericht op de eerste twee jaar van het project. Hierbij werd duidelijk dat er twee belangrijke punten van zorg bestonden.

Niet alleen heeft het publiek een beperkt inzicht over de ernst van schade voortkomend uit gokverslaving. Ook bestaat er een stigma ten aanzien van spelers die gokschade ondervinden, waardoor zij geen hulp zoeken of advies gaan inwinnen.

Kantar Public doet enkele aanbevelingen

Om de problemen aan te pakken, deed Kantar Public enkele aanbevelingen in de evaluatie. Een van deze aanbevelingen is het opstellen van duidelijkere richtlijnen voor de hulpverleners waarin wordt uitgelegd waarom gokken problematisch kan zijn.

Daarnaast moet er een richtlijn komen hoe men gokschade kan vaststellen middels de gesprekken. Zo moet er volgens Kantar Public meer flexibiliteit in het vraaggesprek voorkomen, zodat er meer natuurlijke gesprekken volgen. Volgens de instantie zal dit er toe bijdragen dat het stigma over gokverslaving zal verminderen.

Tot slot beveelt men aan om een training te ontwikkelen om het probleem van ongemakkelijke gesprekken over gokschade aan te pakken.

Kantar Public voegde er aan toe dat de Gambling Support Service, volgens de personen die de training volgden, een waardevolle rol speelt bij het geven van een gedegen advies aan clienten, waardoor men gokschade in Schotland kanh reduceren. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze de cliënten goed konden doorverwijzen naar de relevante ondersteunende organisaties.

GambleAware chief commissioning officer Anna Hargrave laat weten dat de evaluatie de eerstelijnswerkers gaat helpen in de toekomst:

“We weten dat gesprekken over gokken een uitdaging kunnen zijn, en dat de opleiding en de aangereikte instrumenten essentieel waren om eerstelijnswerkers voor te bereiden op het voeren van gesprekken met cliënten over gokken,

“Duidelijkere leidraden en meer flexibiliteit bij het stellen van vragen moeten eerstelijnswerkers helpen bij het opsporen van schade, het voeren van gevoelige gesprekken met cliënten en het verminderen van stigmatisering.”

Anna Hargrave, chief commissioning officer GambleAware

Derek Mitchell, CEO van Citizens Advice Scotland voegde daar het volgende aan toe:

“Uit de feedback die wij krijgen blijkt duidelijk dat stigmatisering een groot probleem is. Daarom is het voor het CAB-netwerk zo belangrijk dat wij geen oordeel vellen over iemands omstandigheden of achtergrond bij het zoeken van hulp en dat het van vitaal belang is dat mensen zo snel mogelijk hulp zoeken.

“Hoe eerder iemand de steun krijgt die hij nodig heeft, hoe sneller hij zijn probleem kan oplossen; zo simpel is het. Het alternatief is je kop in het zand steken terwijl de problemen groeien en groeien tot ze overweldigend zijn. Mensen moeten zich niet schamen of zich zorgen maken over het zoeken van hulp, het is de eerste stap naar het oplossen van hun problemen.”

Derek Mitchell, CEO Citizens Advice Scotland

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Meer over

Laat een reactie achter