Woensdag 7 december 2022

Speel bewust

Online casino’s in Curaçao moeten ruim € 125.000 terugbetalen na inhouden gewonnen geld

usoftgaming SBGOK

Usoftgaming, het bedrijf achter de online casino’s Betswagger en Ph.Casino, heeft een rechtszaak verloren van de SBGOK. In totaal eisten zes personen gewonnen geld, dat niet was uitbetaald door de casino’s. De rechter gaf hen alle zes gelijk en nu moet Usoftgaming ruim € 125.000 betalen. Daarnaast oordeelde de rechter dat licentieverstrekker Cyberluck hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de fouten die bedrijven met een sublicentie begaan.

Het Curaçaose gokbedrijf Usoftgaming heeft een rechtszaak verloren die was aangespannen door enkele van hun klanten en de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK). Usoftgaming biedt online kansspelen via een licentie van het Curaçaose Cyberluck.

In de rechtszaak gaat het om zes personen die om verschillende redenen geld eisten van de online casino’s Betswagger en het erotische Ph.Casino. Beide online casino’s zijn in handen van Usoftgaming.

In alle gevallen kreeg Usoftgaming geen gelijk, omdat het bedrijf zijn standpunten onvoldoende kon bewijzen. Daarnaast waren de algemene voorwaarden van de online casino’s, waar Usoftgaming zich steeds op beriep, niet op te slaan door de klanten. Hierdoor is de authenticiteit van de algemene voorwaarden onvoldoende gewaarborgd, zo valt te lezen in de uitspraak.

Schenden van zorgplicht

In één van de gevallen vindt de rechter dat Usoftgaming zijn zorgplicht als kansspelaanbieder niet heeft vervuld. De man, die Betswagger aanklaagde voor £ 8.011,55 (€ 9.497), was in financiële problemen geraakt door het gokken bij Betswagger.

De Britse man had zich aangemeld bij Gamstop, de Britse versie van Cruks, omdat hij kampte met een gokverslaving. Ondanks dat Betswagger zich actief richt op de Britse gokmarkt is het niet aangesloten bij Gamstop, en dus kon de man bij dat online casino nog wel gokken. Dit deed hij dan ook tot hij in de financiële problemen raakte.

Hij kreeg de melding ‘Banned for life’.

Ondanks dat Betswagger niet is aangemeld bij Gamstop heeft het wel zijn eigen preventiemaatregelen. Zo is er een knop waarmee spelers hun account permanent kunnen sluiten. De man besloot dit te doen en zag de melding ‘Banned for life’ in beeld verschijnen.

Tijdens een terugval in zijn verslaving schreef de man het casino per mail aan en vroeg hen om het account te heropenen. Dit deed het online casino waarna de man weer online kon gokken bij Betswagger. Dit scenario herhaalde zich nog een aantal keren.

Op 4 juli 2020 stuurde de man een mail naar Betswagger met de vraag om zijn account niet meer te heropenen, ook niet als hij erom vroeg. Hij legde in de e-mail uit dat hij kampte met een gokverslaving en niet verder in de financiële problemen wilde raken.

Ondanks de e-mail herhaalde het eerder genoemde scenario zich nogmaals waarna de man nog enkele duizenden euro’s vergokte. Naar zijn eigen schatting ging dit dus om £ 8.011,55.

Schending van de algemene voorwaarden

Volgens Usoftgaming heeft de Britse man de algemene voorwaarden van Betswagger geschonden door meerdere accounts aan te maken bij het online casino. De man zou in totaal zes verschillende accounts hebben aangemaakt. Niet alleen bij Betswagger, maar ook nog bij drie andere casino’s van Usoftgaming.

Deze accounts heeft de man aangemaakt na zijn permanente blokkade. Hiermee heeft hij zelf de blokkade omzeild en daarmee de algemene voorwaarden overtreden van Betswagger.

Daar gaat de rechter echter niet in mee. In de communicatie tussen de speler en het online casino is duidelijk op te maken dat Betswagger het account heropende op verzoek van de man. Dat de man onder andere namen en e-mailadressen accounts heeft aan kunnen maken, noemt de rechter kwalijk. Het verificatieproces om een account aan te maken zou daarin tekort komen.

Het online casino dient de man het geld terug te betalen dat hij verloor na de mail van 4 juli 2020. Dit is het geëiste bedrag van £ 8.011,55.

Bonusmisbruik

De grootste claim is afkomstig van een andere Brit die ook bij Betswagger speelde. Hij won een bedrag van £ 87.750 (€ 104.060) inclusief een bonus van ruim £ 8.000. Op het moment dat hij dit gewonnen bedrag wilde uitbetalen, werd zijn account geblokkeerd.

Volgens Usoftgaming had de man drie accounts aangemaakt om meerdere keren gebruik te kunnen maken van de bonus. Dit is volgens de algemene voorwaarden bonusmisbruik. Daarnaast zou de man meerdere opnames hebben gedaan naar andere bankrekeningen dan waar hij geld mee gestort had, maar dit ontkent de man.

De man zou meerdere accounts hebben aangemaakt om bonussen te claimen.

De rechter oordeelde dat Usoftgaming zich opnieuw niet kon beroepen op de algemene voorwaarden. Daarnaast kon het bedrijf niet aantonen dat de man de opnames had gedaan of misbruik had gemaakt van de bonussen. Op het moment dat de man stopte met spelen bij Betswagger stond er £ 79.000 (€ 93.684) op zijn account. Dit is het bedrag dat Betswagger aan hem zal moeten betalen.

SBGOK tegen Usoftgaming

Een drietal klanten van Usoftgaming liet hun claims over aan de SBGOK. Deze drie personen hadden ook nog geld tegoed van de online casino’s van Usoftgaming. Zij vroegen de SBGOK om namens hen dat geld op te eisen. Twee daarvan speelden bij Betswagger en één van hen gokte bij het voormalige Porn Hub Casino (Ph.Casino nu).

In alle drie de gevallen deed Usoftgaming opnieuw een beroep op de algemene voorwaarden, maar bleef de rechter bij zijn standpunt. Eén van de spelers zou volgens Betswagger een fictieve storting hebben gedaan en de site hebben gemanipuleerd. Dit kon Usoftgaming niet bewijzen.

Een ander wilde zijn geld opnemen na te hebben voldaan aan de rondspeelvoorwaarden van zijn bonus. Toen claimde het casino echter dat hij nog eens twintig keer het gestorte bedrag en de bonus moest rondspelen. Hierop sloot Ph.Casino het account van de speler, want hij zou de rondspeelvoorwaarden hebben omzeild. Dit zou volgens de algemene voorwaarden niet mogen.

De man kreeg € 100 ter compensatie voor de € 5.000 die van zijn account was verdwenen.

Bij de laatste speler verdween er plots geld van zijn account. De gokker had een succesvol gokje gewaagd en had op een punt € 5.868,24 op zijn account staan. Toen hij dit wilde opnemen, moest hij documenten aanleveren om zijn gegevens te verifiëren. Dit deed hij en zijn verificatie was succesvol. Toen hij na de verificatie inlogde op zijn account was zijn saldo bijgesteld naar € 549,89. Toen hij verhaal ging halen, kreeg hij geen uitleg. Wel kreeg hij € 100 ter compensatie, maar dat was niet voldoende voor de man.

De rechter ging daar in mee en besliste dat Usoftgaming alsnog het verschil van € 5.218,35 moet betalen aan de klant.

Cyberluck aansprakelijk voor schade

Als laatste was er nog een belangrijke vraag in deze rechtszaak en dat heeft te maken met de licentieverstrekker in kwestie. Cyberluck is één van de bedrijven met een Curaçaose vergunning. Het bedrijf mag op zijn beurt weer sublicenties uitgeven aan online casino’s. Deze online casino’s betalen Cyberluck hiervoor.

In de uitspraak van rechter wordt omschreven dat Cyberluck zelf geen online gokactiviteiten aanbiedt. Dit wordt uitbesteed aan andere bedrijven zoals Usoftgaming. De bedrijven betalen hier een vergoeding voor.

De rechter verwijst naar een andere vergelijkbare uitspraak waarin is geoordeeld dat de hoofdlicentiehouder verantwoordelijk is voor de fouten die houders van zo’n sublicentie begaan. In dit geval kan Cyberluck dus hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de geleden schade.

Het gerecht verwijst op dit punt naar zijn eerdere uitspraak van 9 mei 2022 (ECLI:NL:OGEAC:2022:121), waarin is geoordeeld dat de vergunninghouder die, zoals in dit geval Cyberluck, zijn werkzaamheden ingevolge de vergunning contractueel aan een niet-ondergeschikte, in dit geval Usoftgaming, heeft uitbesteed, aansprakelijk is voor door deze in de uitoefening van dat bedrijf begane fouten. Deze casus is volledig vergelijkbaar. Hetgeen Cyberluck in dit kader naar voren heeft gebracht, noopt niet tot een ander oordeel. Dit brengt mee dat Cyberluck op grond artikel 6:171 BW (hoofdelijk) aansprakelijk kan worden gehouden voor de door SBGOK c.s. geleden schade.


Meer over

Laat een reactie achter