Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Politiek stelt kamervragen over reclame maken door gokbedrijven

mirjam bikker kamervragen gokreclames vi.nl

Van links tot rechts hebben politieke partijen kamervragen gesteld over de manier waarop gokbedrijven nu reclame mogen maken. Aanleiding hiervoor is het bericht dat de Consumentenbond de stekker uit de reclamecode heeft getrokken. De kamerleden maken zich zorgen over de bescherming van jongeren en kwetsbare groepen.

Donderdag kwam het bericht naar buiten dat de Consumentenbond de samenwerking met Stichting Reclame Code stopzet. Volgens de bond worden kwetsbare groepen (onder meer minderjarigen) met deze code onvoldoende beschermt. Onder meer de regels over het gebruik van een rolmodel roepen bij hen vraagtekens op.

In het voorstel Reclamecode Online Kansspelen staat dat zo’n rolmodel een bereik van maximaal 30% richting jongeren en jongvolwassenen mag hebben. Daarnaast is de Consumentenbond het niet eens met de afspraak dat gokbedrijven stortingen tot €250 mogen verdubbelen.

Kamervragen reclame gokbedrijven

Het bericht dat de Consumentenbond de stekker trekt uit de Reclamecode Online Kansspelen, is aanleiding voor politici om kamervragen te stellen over de manier waarop gokbedrijven reclame mogen maken. Zo hebben politieke partijen van links tot rechts vragen over dit onderwerp. Mirjam Bikker diende de aanvragen in, samen met de volgende kamerleden:

 • Mirjam Bikker (ChristenUnie)
 • Barbara Kathmann (PvdA)
 • Anne Kuik (CDA)
 • Michiel van Nispen (SP)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Nicki Pouw-Verweij (JA21)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Nilüfer Gündogan (Volt)
 • Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt)
 • Eva van Esch (PvdD)

Zij hebben een aantal kamervragen over de reclame van gokbedrijven aan de minister voor rechtsbescherming (Sander Dekker, VVD), de staatssecretaris van VWS (Paul Blokhuis, ChristenUnie), en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Arie Slob, ChristenUnie).

Welke vragen komen er?

De vragen die deze leden van de Tweede Kamer willens stellen, hebben veelal te maken met het nieuws rondom de Consumentenbond. Zo komen namelijk vragen aan bod over de bescherming van jongeren en de manier waarop aanbieders met het percentage van 30% omgaan. Ook komt de vraag of aanbieders meer moeten doen en welke rol er voor de politiek qua wetgeving en handhaving is.

In een tweet kondigde Mirjam Dekker (ChristenUnie) de vragen aan. Die zijn inmiddels ook op TweedeKamer.nl te vinden. De vragen zijn als volgt:

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Consumentenbond torpedeert reclamecode voor online gokken’? 1)
 2. Bent u het met ons eens dat het van belang is kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, te beschermen tegen op hen gerichte reclame-uitingen?
 3. Deelt u de mening dat de artikel 2 lid 3 en 4 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, kansspelaanbieders verplicht wervings- en reclameactiviteiten niet te richten op jongeren en andere kwetsbare groepen?
 4. Wat vindt u ervan dat marktpartijen het verbod op reclame gericht op jongeren zo interpreteren, dat jonge mensen (tot 24 jaar) niet meer dan 30% van het publiek mogen uitmaken? Hoe verhoudt dit zich tot het feit dat jongeren überhaupt maar 28% van de bevolking uitmaken?
 5. Deelt u de mening dat meer mag én moet worden gevraagd van kansspelaanbieders om te voorkomen dat hun reclameactiviteiten zich richten op jonge mensen?
 6. Hoe gaat handhaving op genoemde artikelen plaatsvinden, nu niet tot een reclamecode is gekomen?
 7. Is vanuit het ministerie overleg geweest met de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) over de reclamecode of wervings- en reclameactiviteiten in algemene zin? Zo ja, wanneer heeft dit plaatsgevonden, op welke wijze en welke invloed heeft dit gehad op de uiteindelijke reclamecode die voorlag?
 8. Waarom heeft de regering de motie Vos c.s. (Kamerstuk 33996, nr. 57) nooit uitgevoerd voor wat betreft het afdwingen van een tijdslot voor onlinereclame?
 9. Wanneer gaat u hier toe over? Welke maatregelen worden er nog meer genomen om jongeren en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen online reclame-uitingen?
 10. Welke prioriteit heeft dit in handhaving door de Kansspelautoriteit en waaruit blijkt dit?
 11. Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan het amendement Vos (Kamerstuk 33996, nr. 23)? Had dit amendement niet al vanaf 1 april tot een duidelijkere waarschuwing bij advertenties moeten leiden?

Wetgeving reclames gokken

De Kansspelautoriteit stelde eerder al strenge regels op rondom het maken van reclames. Zo mogen gokbedrijven geen reclame maken tussen 6:00 uur en 21:00 uur op televisie en radio. Tijdens sportwedstrijden is dit helemaal verboden. Ook is reclame op platforms waar jongeren veel op zitten (YouTube, Instagram, TikTok) niet toegestaan.

Op het gebied van het gebruik van een rolmodel gelden er eveneens strenge regels. Zo mag deze onder meer geen beroepssporter zijn (wel een ex-beroepssporter) en mogen ze geen substantieel bereik onder jongeren en jongvolwassenen hebben. ‘Substantieel’ betekent hier tussen de 25% en 30%. Iets wat ook in de reclamecode staat, waar de Consumentenbond het niet mee eens is. Dat is één van de onderwerpen waar kamervragen over komen, zodat gokbedrijven die reclame maken strengere regels krijgen.

Test

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter