Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Ook uitzonderingspositie voor loterijen bij verplichte bedenktijd

Motie loterijen uitzondering op bedenktijd

Het voorstel om een verplichte bedenktijd van drie werkdagen door te voeren bij verkoop aan de deur zal niet gelden voor loterijen die afdragen aan goede doelen. Een motie van NSC-Kamerlid Zeedijk om loterijen een uitzonderingspositie te geven kreeg voldoende steun in de Tweede Kamer.

Eind april kondigde (, 32 kB) de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens (VVD cpb kansspelbelasting), maatregelen aan om consumenten beter te beschermen als het gaat om telefonische verkoop of verkoop aan de deur. Zo komt er, als ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel, een verbod op telemarketing op basis van een oude klantrelatie. Daarnaast wilde Andriaansens een verplichte bedenktijd van 3 werkdagen doorvoeren bij verkoop aan de deur.

Een week geleden diende Wytske Postma (NSC Nieuw Sociaal Contract logo SVG via CasinoNieuws.nl) een subamendement in om onder andere loterijen uit te zonderen van het verbod op telemarketing gebaseerd op een oude klantrelatie.

Ook deze week kwam NSC op voor de loterijen, want de partij opperde opnieuw om loterijen uit te zonderen. Middels een motie vroeg Femke Zeedijk (NSC Nieuw Sociaal Contract logo SVG via CasinoNieuws.nl) om organisaties zoals kerken, uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften, en loterijen die afdragen aan goede doelen uit te zonderen van de verplichte bedenktijd:

“verzoekt de regering in het kader van de consumentenagenda ideële of charitatieve instellingen, kerken, uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften alsmede loterijen die afdragen aan goede doelen, cultuur, welzijn, sport en samenleving uit te zonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving.”

Motie van Femke Zeedijk, NSC.

Motie aangenomen

De motie werd mede ondertekend door Joris Thijsen () en Inge van Dijk (CDA logo politieke partij). Hiermee had het voorstel al 50 van de benodigde 76 stemmen om de motie aan te nemen. Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer dinsdag bleek dat er meer partijen voor de uitzonderingspositie voor loterijen waren. De motie van Zeedijk kreeg tijdens de stemmingen namelijk ook nog steun van de SP, Partij voor de Dieren, DENK, Volt, D66, de ChristenUnie, de SGP, JA21, Forum voor Democratie, en de PVV. Alleen de VVD en de BBB waren tegen het voorstel van het NSC-Kamerlid.

Dat VVD, de partij van minister Adriaansens, tegen stemde zal geen verrassing zijn. In de aankondiging van de maatregelen liet de minister al weten dat zij een verplichte bedenktijd op alle vormen van verkoop aan de deur wilde doorvoeren:

“Gebaseerd op deze Belgische wetgeving, ga ik wetgeving voorbereiden om ook in Nederland een verplichte bedenktijd in te voeren bij colportage. Ik wil dit niet alleen doen voor de verkoop van energiecontracten, maar voor alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een handelaar en een consument en denk daarbij in eerste instantie aan een termijn van tenminste drie werkdagen. Ook voor andere contracten dan energiecontracten die worden gesloten aan de deur, is het van belang dat consumenten voldoende worden beschermd.”

Micky Adriaansens, minister voor Economische Zaken

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld van cruciaal belang is voor een gezonde en goed functionerende samenleving en een sterke culturele en sportinfrastructuur;

constaterende dat de regering voornemens is om uitvoering te geven aan de consumentenagenda door een aantal generieke maatregelen op het vlak van telemarketing en colportage in te voeren;

overwegende dat een aantal van deze maatregelen een negatief effect heeft op ideële of charitatieve instellingen;

verzoekt de regering in het kader van de consumentenagenda ideële of charitatieve instellingen, kerken, uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften alsmede loterijen die afdragen aan goede doelen, cultuur, welzijn, sport en samenleving uit te zonderen van een verplichte bedenktijd bij verkoop aan de deur en donateurwerving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zeedijk
Thijssen
Inge van Dijk

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter