Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Loterijen uitgezonderd van nieuwe regels telemarketing

moties kansspelen aangenomen

Na een unanieme stemming moet telemarketing op basis van een klantrelatie verboden worden. Een subamendement van NSC-lid Postma zorgt voor een uitzonderingspositie op dit verbod op telemarketing, onder andere voor loterijen zoals de Staatsloterij en de Vriendenloterij.

Telemarketing is toegestaan voor bedrijven als de klant in kwestie toestemming heeft gegeven voor telefonische benadering. Volgens de huidige regels mogen bedrijven daarnaast op basis van een (oude) klantrelatie contact opnemen met een klant om hen bijvoorbeeld (aanvullende) producten of diensten te verkopen. Ook klanten die in de afgelopen drie jaar klant waren van een bedrijf, mogen volgens deze regels benaderd worden.

Tweede Kamer-lid André Flach () wilde hier verandering in brengen. Hij stelde voor om de Telecommunicatiewet te wijzigen en diende een amendement in. In het amendement staat beschreven dat telecommunicatie verboden wordt voor commerciële doeleinden zolang de persoon in kwestie hier geen toestemming voor heeft gegeven. De mogelijkheid om op basis van een (oude) klantrelatie te bellen is in het voorstel van Flach daarmee niet langer toegestaan. Het amendement werd unaniem aangenomen.

NSC pleitte voor uitzondering loterijen

In het amendement is een uitzondering op het verbod opgenomen voor telemarketing van ‘ideële of charitatieve organisaties’ als zij kunnen aantonen dat er gebruik wordt gemaakt van contactgegevens die bijvoorbeeld zijn verkregen ‘in het kader van een schenking aan die ideële of charitatieve organisatie.’ Een voorbeeld van een dergelijke organisatie wordt in het amendement zelf niet genoemd.

De bewuste uitzondering voor loterijen komt uit een subamendement van Wytske Postma (NSC Nieuw Sociaal Contract logo SVG via CasinoNieuws.nl) dat werd ingediend om de telemarketingoptie te behouden voor onder andere artikel 3 loterijen zoals de Staatsloterij:

“In afwijking van het tweede lid, kan een uitgever van dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven of een vergunninghouder als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen wiens vergunning is verleend onder een voorwaarde inzake afdracht van de opbrengst als bedoeld in artikel 5, derde lid, van die wet, gebruik maken van contactgegevens als bedoeld in het vierde lid, onder de in dat lid bedoelde voorwaarden.”

Wytske Postma

Ook het subamendement om loterijen, en dag- en weekbladen uit te zonderen van het verbod kreeg voldoende steun in de Tweede Kamer. DENK, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, JA21, en SGP stemden tegen, maar de genoemde partijen bezitten samen slechts 13 zetels waardoor het subamendement werd aangenomen met 137 stemmen voor.

Het aannemen van het amendement in de Tweede Kamer betekent nog niet direct dat de regels rondom telemarketing gewijzigd worden, zo benadrukt ook branchevereniging DDMA op LinkedIn. Het voorstel moet eerst nog langs de Eerste Kamer voor deze ingevoerd kan worden.

Lead-foto via Tweede Kamer.

†

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter