Maandag 4 maart 2024

Speel bewust

ACM en Ksa vernieuwen samenwerking

Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Kansspelautoriteit (Ksa) blijven samenwerken

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Kansspelautoriteit (Ksa) blijven samenwerken. De samenwerking is officieel vernieuwd met de bekrachtiging van een samenwerkingsprotocol.

Zowel de Ksa als de ACM zien toe op consumentenbescherming. De Ksa voert dat uit binnen de wereld van (online) kansspelen terwijl de ACM toeziet op mededinging, telecommunicatie, en het consumentenrecht.

Omdat de gebieden waar zij opereren soms overlappen, werkten de twee toezichthouders al samen. In 2015 werd de samenwerking geconcretiseerd met de publicatie van een samenwerkingsprotocol. De 2023 versie van dit samenwerkingsprotocol vervangt de afspraken die negen jaar geleden werd gemaakt.

De samenwerking die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant was aan vernieuwing toe doordat er verschillende nieuwe wet- en regelgeving is ingevoerd sinds 2015. Het samenwerkingsprotocol legt vooral de procedures rondom de uitwisseling van informatie vast.

“De Kansspelautoriteit verstrekt de ACM desgevraagd op verzoek van de ACM op grond van artikel 6b, eerste lid, van de Iw gegevens en inlichtingen die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de ACM.”

Samenwerkingsprotocol ACM en Ksa

De twee toezichthouders leggen bovendien vast dat ze elkaar op de hoogte houden over de gang van zaken, én overleggen voordat er informatie die relevant voor beiden is naar buiten wordt gebracht. Als een onderzoek daar voor uitnodigt, kunnen de twee organisaties samen optreden tegen een bedrijf:

“Indien de ACM en de Kansspelautoriteit […] van mening zijn dat het in een concreet geval, waarin zowel de Kansspelautoriteit als de ACM tegen (een deelaspect van) dezelfde gedraging kunnen optreden, wenselijk is om gezamenlijk op te treden of onderzoek te doen, verzoekt de ACM respectievelijk de Kansspelautoriteit de andere toezichthouder om bijstand.”

Samenwerkingsprotocol ACM en Ksa

Het samenwerkingsprotocol tussen de ACM en Ksa wordt iedere vijf jaar geëvalueerd. Ver hoeven de medewerkers van de ACM en Ksa niet te reizen als ze willen overleggen, de twee organisaties zitten in Den Haag op zeven minuten lopen van elkaar.

Monique van Oers, de directeur Juridische Zaken bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), is voorzitter voor de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit.

De ACM heeft zich tot op heden niet nadrukkelijk doen gelden in de Nederlandse (online) kansspelindustrie. In januari 2023 diende Circus een klacht in bij de ACM over TOTO en diens moederbedrijf Nederlandse Loterij. Volgens Circus had TOTO misbruik gemaakt van haar marktpositie als staatsdeelneming om haar online product snel te laten groeien. Volgens Nederlandse Loterij CEO Niels Onkenhout is de klacht inmiddels ingetrokken.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter