Woensdag 1 februari 2023

Speel bewust

Belgische Raad van State handhaaft reclameregels Kansspelcommissie

Kansspelcommissie preliminair advies

In België heeft de Raad van State een overzicht gegeven van uitspraken in verband met de standpunten van de Belgische Kansspelcommissie over reclame en betaalbaarheid.

De Belgische Raad van State heeft drie arresten uitgesproken in een procedure tot tenietdoening van het door de Kansspelcommissie (Ksc) op 11 december 2019 goedgekeurde openbare standpunt.

Dit is te lezen middels een document op de website (PDF, 1,17 MB) van de Kansspelcommissie. In het document staat de samenvatting van de drie arresten. Daarnaast moet de Raad van State ook nog zeven andere procedures onderzoeken.

Raad van State handhaaft standpunten Kansspelcommisie

De Kansspelcommissie kreeg bij veel standpunten bijval van de Raad van State. Zo ging het rechtscollege mee in de definitie van reclame, opgesteld door de Ksc.

In het openbaar standpunt omschrijft de Kansspelcommissie reclame als “iedere mededeling die
rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent te promoten, ongeacht de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen”.

Ook kon het zich vinden in het standpunt van de Ksc dat wanneer een reclameboodschap betrekking heeft op meerdere kansspelen tegelijk, dat de boodschap dan moet voldoen aan voorwaarden die voor al deze kansspelen gelden.

Een hoop van de standpunten komen ook voort uit het Koninklijk Besluit. Zo zal de boodschap “Gok met mate!” en de minimum leeftijd continu moeten worden benadrukt bij iedere vorm van reclame. Daarnaast wordt sponsoring ook gezien als een vorm van reclame.

De standpunten van de Kansspelcommissie over de regels van het uitzenden vormden ook geen belemmering voor de Raad van State. Dat de Kanspelcommissie een verbod voor reclames tijdens sportwedstrijden ook toepast op andere media dan radio en televisie, volgt uit het Koninklijk Besluit.

De Kansspelcommissie stelt in het openbaar standpunt dat het verbod op reclame tijdens de
rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden er niet toe mag leiden dat wedstrijden niet meer
kunnen worden uitgezonden. Reclame is dus toegestaan als het verwijderen ervan de uitzending van de sportwedstrijd onmogelijk zou maken. De bewijslast hiervoor ligt bij de personen die de reclame verspreiden. In dit verband wordt van hen verwacht dat zij redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de uitzending toch kan plaatsvinden.

Kansspelcommissie niet bevoegd volgens Raad van State

In het arrest werd ook duidelijk dat de bevoegdheden van de Ksc zijn grenzen kent. Zo mag de waakhond zich niet bemoeien met automatische opheffing van de verhoging van de limiet. Zij hebben dus niet het recht om de stortingslimiet opnieuw in te stellen op het standaardbedrag van € 500 als de speler inactief is.

Overigens vonden de Raad van State en de Kansspelcommisie elkaar wel in het standpunt dat de limiet van € 500 nog niet verhoogd kan worden. Dit omdat de Ksc nog niet kan nagaan of de verhoging is toegelaten bij de Nationale Bank.

Het andere punt waarop de Raad van State ingreep was het standpunt over de minimale duurtijd zelfuitsluiting. Het standpunt van de Kansspelcommissie luidde:

“De houders van een aanvullende vergunning zijn ertoe gehouden om de mogelijkheid tot tijdelijke zelfuitsluiting aan te bieden. Tijdens deze periode moeten zij zich onthouden van promotionele acties naar de betrokken personen. Het openbaar standpunt stelt dat deze zelfuitsluiting minimaal 6 maanden moet duren.”

Kansspelcommissie

De Raad van State oordeelde echter dat de Kansspelcommissie niet de bevoegdheid had om deze maatregel op te leggen.

Tot slot kwam er geen vernietiging van het standpunt van de Ksc over de onderwerpen bonussen, betalingen via kredietkaarten, en notificaties en pop-ups.

Zo zijn de aanbevelingen van de Kansspelcommissie over notificaties en pop-ups niet bindend. Over de bonussen zegt het Koninkijk Besluit dat deze definitie ruim opgevat moet worden.

En bij de kredietkaarten konden de eisers niet aan tonen dat de Ksc het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit heeft uitgebreid. Op dit moment is het niet mogelijk om met je creditcard te spelen bij Belgische online casino’s

Uitspraak Hoge Raad volgt na plan Van Quickenborne

De uitspraak van de Hoge Raad komt vlak nadat minister Van Quickenborne kenbaar maakte gokreclames in België aan banden te wil leggen. Het Koninklijk Besluit van Van Quickenborne kon op veel weerstand rekenen.

Door het Koninklijk Besluit gaat er ook een verbod op sportsponsoring komen voor gokbedrijven. Aan het eind van 2024 moet de Belgische sport goksponsor vrij zijn. De sportwereld en de online casino’s reageerde ontstemd op dit besluit.

Er werd gesuggereerd dat de Nationale Loterij een grote vinger in de pap van dit Koninklijk Besluit had, maar dit werd al snel ontkend.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter