Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

GGZ schreef lobbybrief aan Kamerleden voor commissiedebat

GGZ lobbybrief

De Nederlandse GGZ heeft de lobbybrief gedeeld die het een week geleden stuurde aan de Tweede Kamer. In de brief stelde de GGZ enkele vragen voor die de Kamerleden konden stellen aan minister Weerwind.

Een week voor het commissiedebat kansspelen van 7 maart hebben de Nederlandse GGZ, Verslavingskunde Nederland, en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland samen een lobbybrief gestuurd aan de Tweede Kamer. De organisaties deden dit naar eigen zeggen om te benadrukken dat de kans op problematisch gokken stijgt sinds de legalisering van online gokken.

In de brief benadrukten de zorgorganisaties dat zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van gokgerelateerde schade, de foute interpretatie van de LADIS-cijfers, en de gokreclames die nog altijd zijn toegestaan. Ook werden in de brief enkele vragen voorgesteld die de Kamerleden konden stellen aan minister Weerwind tijdens het commissiedebat.

Interpretatie van de cijfers uit LADIS

Als eerste ging de GGZ in op de cijfers uit LADIS die onlangs werden gepubliceerd. Hierin was te zien dat het aantal personen dat behandeld werd voor een gokverslaving met 7% daalde in 2022. In de brief was te lezen dat deze cijfers een ‘misleidend beeld’ geven. Het gaat namelijk om het aantal personen dat zorg kreeg en niet het aantal personen dat om zorg vroeg:

“Het is van groot belang te onderstrepen dat hier niet de zorgvraag, maar de daadwerkelijk geleverde zorg in kaart gebracht is.”

Citaat uit lobbybrief GGZ

Dit zou te maken hebben met twee zaken:

  1. Als eerste de al vaker genoemde ‘behandelkloof’ waarmee bedoeld wordt dat het enkele jaren duurt voor probleemgokkers hulp zoeken voor hun verslaving.
  2. Een tweede oorzaak zou zijn dat gokverslaafden eerder hulp zouden zoeken voor financiële problemen en daardoor eerder terecht komen bij financiële hulpverlening in plaats van de verslavingszorg.

In de lobbybrief oppert de GGZ om probleemgokken op een andere wijze te gaan meten. Om tot een andere methode te komen, stelden zij twee vragen voor die de Kamerleden konden stellen aan minister Weerwind:

  1. Heeft de bewindspersoon een effectief meetinstrument om de effecten van de openstelling op gok-gerelateerde schade te monitoren? Het aantal behandelingen in de gokverslaving is zoals hierboven weergegeven geen juiste graadmeter.
  2. Kan de bewindspersoon met alle betrokken partijen borgen dat data ook voor verslavingsonderzoek beschikbaar wordt gesteld?

Een van de twee vragen uit de lobbybrief van de GGZ werd daadwerkelijk gesteld aan de minister. Michiel van Nispen (SP Socialistische Partij logo) vroeg de minister om de data uit de Controledatabank beschikbaar te stellen voor onderzoek. Weerwind liet daarop weten dat dit door de huidige wetgeving niet wordt toegestaan, maar dat dit op de agenda komt te staan voor de evaluatie van de wet Kansspelen op afstand.

Algeheel reclameverbod

De GGZ wist ook de andere onderwerpen uit de lobbybrief op tafel te krijgen tijdens het commissiedebat. Volgens de briefschrijvers moeten de nog toegestane vormen van gokreclame, zoals sportsponsoring, ook eerder worden verboden. Zij stelden voor om de minister te vragen om het verbod versneld in te voeren.

  1. Wil de bewindspersoon werk maken van het naar voren halen van de ingangsdatum van het verbod op sportsponsoring? En hoe staan u als Tweede Kamer en de bewindspersoon tegenover een algeheel verbod voor (online) gokken.

Een vervroegd verbod op ongerichte reclame werd tijdens het commissiedebat besproken door de inbreng van Joost Eerdmans (JA21). Ook Nicolien van Vroonhoven (Nieuw Sociaal Contract NSC logo SVG) wilde sportsponsoring verbieden, maar zij ging een stap verder. Het NSC-Kamerlid wilde het liefst een totaalverbod op gokreclames. Een motie om dit te bewerkstelligen werd afgewezen en dus stelde zij voor om een totaalverbod op te leggen aan de staatsdeelnemingen Holland Casino en TOTO.

Beide voorstellen werden niet gesteund door de minister die in zijn antwoord aangaf ‘een eerlijke overheid’ te willen zijn en dus niet de afspraken achteraf te willen wijzigen.

Werk maken van preventiebeleid

Tot slot stelde de GGZ een drietal vragen met betrekking tot verslavingspreventie in de lobbybrief. Ook deze vragen wisten hun weg naar het commissiedebat te vinden via verschillende Kamerleden:

  1. Kan de bewindspersoon de beleidsregels verantwoord spelen aanscherpen om ervoor te zorgen dat aanbieders eerder ingrijpen en een (pro)actiever preventiebeleid gaan voeren?
  2. Kan de bewindspersoon onafhankelijke deskundigen een bindende richtlijn verslavingspreventiebeleid laten opstellen, inclusief de modaliteiten voor monitoring en toetsing van de brede, actieve zorgplicht.
  3. Op welke wijze gaat de bewindspersoon de adviezen van de Nationaal Rapporteur Verslavingen ter harte nemen? Hoe wordt geborgd dat dit ook interdepartementaal (VWS, J&V, SZW en BZK) wordt aangepakt?

Minister Weerwind liet weten dat er al duidelijkere kaders komen door de beleidsregels verantwoord spelen en de regeling speellimieten. Een tijdlijn voor overkoepelende speellimieten is er momenteel nog niet, maar die beloofde de minister voor de zomer te delen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter