Vrijdag 12 april 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit publiceert richtlijnen reclameverbod

reclame online gokken websites vi nu Ksa Kansspelautoriteit handhaven handhavingsbeleid

Online kansspelaanbieders mogen zelf kiezen op welke wijze zij aantonen dat hun online gokreclames voor minstens 95% terecht is gekomen bij mensen van 24 jaar en ouder. Dit blijkt uit richtlijnen die de Kansspelautoriteit heeft gedeeld over het reclameverbod.

De Kansspelautoriteit heeft de aanbieders van online kansspelen duidelijk gemaakt wat van hen verwacht wordt vanaf 1 juli 2023, zo valt te lezen op de website van de toezichthouder. Vanaf die datum mogen online casino’s geen ongerichte reclame meer maken. De reclames van online gokbedrijven zijn vanaf dat moment niet meer toegestaan op radio, televisie, en in de buitenlucht.

Vanaf 1 juli 2023 zijn enkele vormen van reclame nog wel toegestaan. Zo geldt er nog geen verbod op sponsoring. De sponsoring van televisieprogramma’s en evenementen zal voor online gokbedrijven nog mogelijk blijven tot 1 juli 2024. Voor de sponsoring van sportclubs geldt een verbod vanaf 1 juli 2025. Reeds afgesloten contracten mogen tot die data aangehouden worden. Er mogen echter geen nieuwe overeenkomsten worden gesloten na 1 juli 2023.

Online reclame en de 95%-regel

Een andere bepaling uit het besluit deed nogal wat stof opwaaien. Online reclame blijft voor gokbedrijven toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden. De aanbieder moet er te allen tijde voor zorgen dat haar reclame voor minimaal 95% terecht komt bij personen ouder dan 24 jaar. Dit geldt dus ook voor reclame via affiliatewebsites. Iets wat grote gevolgen kon hebben, zo werd gevreesd bij de webinar van Gaming In Holland. In een interview met CasinoNieuws.nl zei Willem van Oort al dat het door de bepaling ‘heel dicht in de buurt van een ban komt‘.

Het was voor veel mensen uit de gokindustrie onduidelijk hoe die 95% gehaald moest worden, op welke termijn, en hoe dit gecontroleerd zou worden. De Kansspelautoriteit is op dit punt echter nog niet concreet:

“Zodra er meer guidance mogelijk is, zal de Ksa dat doen.”

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit benadrukt in de brief nogmaals dat kansspelaanbieders, en dus ook affiliates, maatregelen moeten treffen zodat consumenten de mogelijkheid hebben om zich uit te schrijven van reclame. Daarnaast geldt er een inspanningsverplichting om maatregelen te treffen zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met gokreclames op internet.

Wat betreft de 95%-regel geldt er een resultaatsverplichting. De gokbedrijven moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de regels. De gokbedrijven zijn vrij in de vorm die ze kiezen:

“U moet kunnen aantonen dat u hieraan voldoet. De Ksa laat het aan u als vergunninghouder om de hiervoor te gebruiken onderzoekstechnieken te kiezen en toe te passen.”

Kansspelautoriteit

Voor de eigen website van de kansspelaanbieder zal wel een uitzondering gelden. De online goksite zelf valt niet onder het reclameverbod. Er moet echter wel voor gezorgd worden dat bonussen niet gericht of aangeboden worden aan kwetsbare groepen zoals jongvolwassen spelers.

Rapportages

De Kansspelautoriteit zegt vanaf 1 juli te gaan monitoren hoe de reclameregels uitwerking krijgen in de praktijk. Als dat leidt tot nadere verduidelijking van de regels, dan zal de Kansspelautoriteit dit melden.

Wat de toezichthouder wel zegt te doen, is het opvragen van een rapportage over de reclamecampagnes van de online aanbieders. In zo’n rapportage moet de online kansspelaanbieder in ieder geval omschrijven wat voor reclame er is gemaakt en een lijst aanleveren met alle online media, inclusief URL’s, waarop geadverteerd is. De Kansspelautoriteit moet uit dit rapport op kunnen maken op welke momenten de reclame is getoond en door welke leeftijdsgroepen de reclame-uiting is gezien. Tot slot moet omschreven zijn welke maatregelen er zijn getroffen om te voorkomen dat kwetsbare groepen worden bereikt.

Mocht een aanbieder niet aan de resultaatsverplichting van de 95%-regel voldoen, dan moet aangegeven worden waarom dit niet is gelukt. Ook moet de aanbieder verklaren welke stappen er zijn ondernomen om aan de eis te voldoen met een plan van aanpak om de ondergrens bij toekomstige campagnes wel te halen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter