Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Kansspelautoriteit publiceert toezichtagenda 2023

kansspelautoriteit toezichtagenda 2023

De Kansspelautoriteit heeft een toezichtagenda voor het jaar 2023 gepubliceerd. In deze agenda is uitgewerkt op welke punten de toezichthouder haar toezicht zal verscherpen. Hoe groter de risico’s op een bepaald vlak, hoe meer aandacht dit punt zal krijgen.

Voor het jaar 2023 heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) een toezichtagenda (, 93 kB) opgesteld. Het afgelopen jaar zijn de risico’s beter in beeld gebracht volgens de toezichthouder. Hierdoor kan de Ksa zich dit jaar richten op de belangrijkste prioriteiten. In de toezichtagenda zijn de vijf belangrijkste punten opgenomen:

  • Controle op zorgplicht/verslavingspreventie
  • Bestrijden illegaal online aanbod
  • Zichtbaarheid in het fysieke domein
  • Naleving (gewijzigde) reclameregels, in het bijzonder ten aanzien van jongeren
  • Naleving aanlevering van gegevens

Zorgplicht

In het risico gestuurd toezicht van de Kansspelautoriteit ligt de focus op de onderwerpen waar de risico’s het grootst zijn. Als eerste onderwerp komt de zorgplicht van de kansspelaanbieders naar voren. Dit kreeg het afgelopen jaar al meerdere keren kritiek, omdat de online casino’s hun zorgplicht niet goed zouden vervullen. Dit benadrukte René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, nogmaals tijdens een conferentie van de European Association for the Study of Gambling in Oslo afgelopen september.

In 2023 zal de Kansspelautoriteit harder ingrijpen wanneer blijkt dat een (online) aanbieder niet voldoet aan de zorgplicht. Dit kan met behulp van een boete zijn, maar het kan ook verder gaan door bijvoorbeeld de vergunning te schorsen of zelfs in te trekken. Het zijn de ‘harde grenzen’ waar Jansen vorige maand over sprak tijdens een interview met de Volkskrant.

De Kansspelautoriteit heeft de zorgplicht voor zichzelf gespecificeerd tot ‘het zorgen dat aanbieders op tijd ingrijpen om spelers te beschermen’. De gokbedrijven moeten aan de toezichthouder kunnen laten zien dat zij beleid hebben op dit gebied, dat ze het beleid toepassen, en laten zien dat het beleid werkt.

Verder hoopt de toezichthouder het onderzoek naar de huidige wijze waarop de zorgplicht wordt ingevuld af te ronden in het komende voorjaar. Daarop aansluitend wordt tijdens de onderzoeken in het kader van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uitgebreider gekeken naar de verdachte transacties. Deze geven volgens de Ksa een algemeen inzicht in het speelgedrag van de klanten en de wijze waarop de aanbieder handelt bij dergelijk speelgedrag.

Illegaal aanbod

Naast de zorgplicht wil de toezichthouder spelers beschermen door ze nog meer te sturen richting het legale aanbod. Hiervoor zijn twee onderwerpen op de toezichtagenda gezet. Allereerst het bestrijden van het illegale aanbod, maar ook de zichtbaarheid in het fysieke domein. Met het laatste hoopt de Ksa meer betrokken te worden bij de aanpak van gokzuilen en illegale pokertoernooien. De Ksa wil meer bekendheid krijgen bij partijen zoals de politie, de gemeentes, en het Openbaar Ministerie.

Daarnaast hanteert de toezichthouder de doelstelling om 90% van de spelers online te laten gokken bij legale online casino’s. Sinds de legalisering ligt de focus op illegale aanbieders die de meeste Nederlandse spelers hebben. Daarnaast is het aanbieden van kansspelen die in Nederland verboden zijn een ander punt dat extra aandacht krijgt. Naast de illegale aanbieders zal er ook extra aandacht uitgaan naar partijen die het illegale aanbod mogelijk maken. Hierbij moet gedacht worden aan affiliates, betaaldienstverleners, en hostingpartijen die samenwerken met gokbedrijven zonder Nederlandse vergunning.

Tot slot vertelt de Ksa dat er signalen binnen zijn gekomen over illegale casino’s die spelers stimuleren om met een VPN-verbinding te gaan gokken. Op die manier kunnen spelers eventuele geo-blokkades omzeilen en toch gokken bij de betreffende aanbieder. De Kansspelautoriteit gaat dit signaal onderzoeken en uitzoeken welke stappen het kan ondernemen om dit tegen te gaan.

Reclames gericht op jongeren

Aangezien 2023 het jaar is waarin ongerichte gokreclames worden verboden, zal dit ook een belangrijk onderwerp op de toezichtagenda van de Kansspelautoriteit zijn. Er wordt dan met name gekeken naar overtredingen die worden begaan op internet en sociale media. Hiervoor gaat de toezichthouder werken met zogenaamde snelle interventieteams. Deze interventieteams zijn er om snel in te grijpen bij minder ernstige of minder omvangrijke overtredingen.

Als laatste punt van de toezichtagenda staat de naleving van aanlevering van gegevens door kansspelaanbieders. De Ksa gaat in 2023 strenger toezien op het tijdig aanleveren van rapporten met speelgegevens. Vooral de koppeling met de Controle Databank laat in sommige gevallen te wensen over. De Kansspelautoriteit zal zich hier op gaan focussen in 2023.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter