Vrijdag 25 november 2022

Speel bewust

One Casino stuurt e-mail aan deel oude klantenbestand

One Casino email

One Casino heeft een e-mail gestuurd aan een groep spelers die voorheen bij One Casino speelden. In de e-mail attendeerde het de geadresseerden erop dat oude accounts gesloten zijn en dat One Casino nu verder gaat onder een Nederlandse vergunning. Het versturen van zo’n mail is niet in overeenstemming met artikel 5 van de Vergunning Kansspelen op afstand.

Het op Malta gevestigde One Casino kreeg op 11 oktober jongstleden een vergunning van de Kansspelautoriteit. Ruim een week later ging One Casino al live in Nederland met een zogenaamde soft-launch op 19 oktober 2022.

Op vrijdag 21 oktober 2022 stuurde One Casino een e-mail aan een deel van haar oude klantenbestand. In die e-mail werden de spelers die vroeger al een account hadden bij One Casino, op de hoogte gebracht dat hun account nu was gesloten en dat One Casino verder gaat onder een nieuwe Nederlandse licentie:

“OneCasino gaat verder onder een nieuwe Nederlandse licentie, dat betekent helaas dat jouw account vanaf nu volledig gesloten is en je deze niet kan her-activeren.

“Omdat we volledig aan de nieuwe Nederlandse kansspel wet voldoen speel je vanaf nu je vertrouwde spellen in een volledig Nederlandstalig, veilige omgeving. Daarbij voldoen we aan de hoogste standaarden en kunnen wij onze spelers volledig in het Nederlands te woord staan en van informatie voorzien.”

One Casino

Boven die Nederlandstalige tekst staat een afbeelding met de mascotte van One Casino. Onder de tekst staat een banner met het logo van de Kansspelautoriteit en het woordmerk ‘Vergunninghouder Kansspelautoriteit‘. Die twee beeldelementen linken naar de website van One Casino.

De e-mail vervolgt met een melding over de klantenservice die klaar staat in het geval van vragen:

“Onze Nederlandse Support medewerkers staan 24/7 voor je klaar. Heb je hulp nodig, bezoek dan onze informatie pagina of klik snel op de live chat knop, waarmee je direct in contact komt met één van onze medewerkers.”

One Casino

Onder die paragraaf staat een oranje knop met het woord ‘Contact’ die linkt naar de contact-pagina van One Casino. Ook de afsluiting in de vorm van een handtekening van ene Esmeralda, linkt naar de contact-pagina van One Casino. Daaronder staat nogmaals een contact-knop met link, en links onder diverse andere elementen. Het logo van One Casino onderaan de e-mail bevat geen link. In totaal zijn er 12 links naar onecasino opgenomen in de e-mail.

De foto van Esmeralda, die de general manager van One Casino zou zijn volgens de e-mail, lijkt een stock-photo te zijn die op diverse andere plekken op het internet wordt gebruikt.

Overtreding

Het sturen van een e-mail aan het oude klantenbestand, is in strijd met artikel 5 van de modelvergunning Kansspelen op afstand:

“Onverlet het bepaalde in artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de kansspelen maakt de vergunninghouder bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand in ieder geval geen gebruik van persoonsgegevens waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ze zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur geen vergunning heeft verleend als bedoeld in deze wet.”

Artikel 5. Vergunning Kansspelen op afstand

Op een pagina gelinkt vanuit de vraag en antwoord-sectie, beschrijft de Nederlandse toezichthouder nog eens expliciet dat vergunninghouders hun oude gegevens niet mogen gebruiken bij “wervings- en reclameactiviteiten.”

Aanvankelijk leek het erop dat online casino’s hun Nederlandse database volledig zouden moeten gaan resetten op het moment dat ze legaal de Nederlandse markt zouden betreden na eerder al een klantenbestand te hebben opgebouwd. Later bevestigde de Kansspelautoriteit dat een volledige reset niet nodig was. De toezichthouder gaf aan dat ieder legaal online casino de oude spelersdata mag koppelen aan nieuwe accounts, maar pas nadat spelers zich volledig opnieuw hebben ingeschreven.

Het niet mogen contacteren van hun oude klantenbestand, was een belangrijk onderdeel van de Wet Kansspelen op afstand. Bij de regulering van online casino’s in Nederland hebben de betrokken politici en beleidsmakers willen bewerkstelligen dat online casino’s die zonder vergunning hebben geopereerd in Nederland, geen voordeel zouden kunnen behalen uit hun oude activiteiten. De Motie Postema (de cooling down periode) kwam ook voort uit dit verlangen.

One Casino was eerder actief op de Nederlandse markt. Sinds juni 2017 werden ze niet meer actief gepromoot op Nederlandstalige websites. In 2018 sloot het online casino de deuren definitief voor nieuwe Nederlandse spelers.

Reactie One Casino

CasinoNieuws.nl zag de e-mail van One Casino in we legden onze bedenkingen daarbij voor aan het bedrijf.

Bij monde van een woordvoerder gaf het bedrijf aan dat de e-mail was verstuurd met twee doelstellingen. Het wilde allereerst haar oude klanten kenbaar maken dat hun account nu onherroepelijk gesloten was. Daarnaast zei het bedrijf met de e-mail gokkers een herinnering te willen sturen om verantwoord te gokken:

“om een herinnering te sturen naar spelers om verantwoordelijk te gokken, zonder enige aanmoediging om dit specifiek op de One Casino-site te doen, of om te gaan gokken op de One Casino-site. Slechts om op te merken dat One Casino nu een aantal methoden en processen heeft om spelers te beschermen, die beschikbaar zijn voor voormalige spelers als zij hulp nodig hebben. Verantwoord spelen aanmoedigen is inderdaad een kernonderdeel van de reglementaire vereisten en een belangrijke ethische focus van de One Casino Group.”

One Casino (vertaling door CasinoNieuws.nl)

“to send a reminder to players to gamble responsibly, without any encouragement to do so on the One Casino site specifically, or engage in gaming on the One Casino site. Merely to note that One Casino now does have in place a variety of player protection methods and processes, which do remain open to former players should they require assistance. Indeed, encouraging responsible gambling is a core part of our regulatory requirements, and a key ethical focus of the One Casino Group.”

One Casino (origineel)

Het bedrijf erkende dat de e-mail gezien kan worden als conflicterend met de regelgeving op dit gebied:

“De Nederlandse wet verbiedt ons begrijpelijkerwijs om contact op te nemen met voormalige spelers voor wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen op afstand. Onze boodschap was dat spelers (waar dan ook) verantwoord moeten gokken, onderwijl bevestigd dat dergelijke activiteiten bij One Casino (door vroegere of huidige spelers) in een veilige en gereguleerde omgeving plaats kunnen vinden.  

“Echter, en bij nader inzien, begrijpen we dat er misschien enige ruimte is voor een verkeerde interpretatie van onze e-mail, die naar een zeer beperkt aantal voormalige spelers is gestuurd. Daarom hebben we dit aangepakt en stappen ondernomen om het standpunt te verduidelijken.”

One Casino (vertaling door CasinoNieuws.nl)

“Dutch law understandably prohibits us from contacting former players for recruitment and advertising activities for remote games of chance. Our message was intended to be that players should gamble (anywhere) responsibly, while confirming that any such engagement on One Casino (whether by players past or present) would be in a safe and regulated environment.  

“However, and on reflection, we appreciate that there is perhaps some scope for misinterpretation of our email, which was sent to a very limited number of former players. We have therefore addressed this and taken steps to clarify the position.”

One Casino (origineel)

Reactie Kansspelautoriteit

CasinoNieuws.nl zocht contact met de Kansspelautoriteit. Het vroeg de bestaande regelgeving op dit vlak te verduidelijken. De toezichthouder antwoordde daarop als volgt:

“Artikel 5 van de Koa-modelvergunning verbiedt bij wervings- en reclameactiviteiten het gebruik van persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van deelname van die personen aan een kansspel waarvoor de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit geen vergunning heeft verleend.”

Rob Edens, woordvoerder Kansspelautoriteit

Tevens zocht CasinoNieuws.nl bevestiging of een vergunninghouder contact had opgenomen op dit vlak. Daarop antwoordde de toezichthouder als volgt:

“Bij de Kansspelautoriteit is niets bekend over een vraag van een vergunninghouder of deze werkwijze toegestaan is. De Ksa geeft nooit dit soort adviezen aan individuele aanbieders. Kansspelaanbieders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.”

Rob Edens, woordvoerder Kansspelautoriteit

Omdat de e-mail van One Casino verstuurd is aan een oude database, kon het bedrijf niet uitsluiten dat de ontvangers zijn opgenomen in Cruks. De Kansspelautoriteit bevestigde het vermoeden van CasinoNieuws.nl dat zelfs databases met nieuwe spelers verzameld onder de vergunning, niet tegen Cruks aangehouden kunnen worden voordat een e-maillijst verstuurd wordt. Daarmee wijken de mogelijkheden van One Casino dus niet af van de mogelijkheden die andere vergunninghouders momenteel hebben:

“Ik begrijp dat het voor aanbieders voor bv een mailing niet mogelijk is te checken of spelers in Cruks staan geregistreerd. Of iemand wel/niet in Cruks staat, blijkt alleen bij de check als iemand wil gaan spelen.”

Rob Edens, woordvoerder Kansspelautoriteit

Er zijn 2 reacties op dit artikel

  1. Heeft niet elk online casino met een vergunning op één of andere manier de oude database gebruikt? Lijkt een beetje op een hetze…. en dan zo navraag gaan doen bij ksa.

    • Welke database hebben Betcity, Betnation, en Bet365 dan gebruikt?

      In de politiek vinden ze gokbedrijven cowboys en dat komt precies door dit soort acties.

Laat een reactie achter