Zondag 26 mei 2024

Speel bewust

Rechter: Ksa mocht Woo-verzoek gedeeltelijk afwijzen

Kansspelautoriteit Woo-verzoek

De Kansspelautoriteit heeft een Woo-verzoek terecht gedeeltelijk afgewezen, omdat de eiseres haar verzoek niet nader wenste te specificeren en zo de benodigde aangelegenheid voor het Woo-verzoek ontbrak. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam op 11 december besloten. Het Woo-verzoek was ingediend om documenten van de toezichthouder openbaar te laten maken. Dit volgde op een eerder Wob-verzoek waarbij het verzoek tot openbaring van de documenten ook al gedeeltelijk werd geweigerd.

Op 5 september 2022 kreeg de Kansspelautoriteit (Ksa) een Woo-verzoek binnen. In dit Woo-verzoek verzocht de eisende partij de toezichthouder om een aantal documenten openbaar te maken. Hieronder vielen verslagen van overleggen tussen de Ksa en het Functioneel Parket tussen 12 februari 2013 en 23 september 2015, en een brief van toenmalig branchevereniging Stichting Online Gaming Nederland (STIOG) aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De openbaarmaking van deze documenten werd eerder geweigerd bij een eerder Woo-verzoek, toen nog Wob-verzoek genaamd.

De Kansspelautoriteit heeft met een het besluit van 26 oktober 2022 het Woo-verzoek (, 209KB) voor een gedeelte toegewezen. Zo voegde de waakhond een inventarislijst met daarop de vermelding van de documenten. Dit was voor de indiener van het Woo-verzoek echter niet genoeg, en er werd bezwaar aangetekend.

Op 7 maart 2023 werd dit bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard middels een Woo-besluit (, 170KB). Als gevolg hiervan heeft de Ksa meer passages van de documenten openbaar gemaakt. Sommige passages bleven echter voorzien van zwarte lak omdat deze delen buiten de reikwijdte zouden vallen van het verzoek.

Rechtszaak aangespannen tegen Kansspelautoriteit

Hierop volgend stapte de verzoeker naar de rechter met als doel alsnog volledige openbaring van de documenten van het Woo-verzoek te bewerkstelligen.

In de rechtszaal werd vastgesteld dat het beroep zich enkel beperkt tot “de vraag of verweerder (Kansspelautoriteit) de openbaarmaking van delen van documenten heeft kunnen weigeren, omdat deze delen buiten de reikwijdte van eiseres haar verzoek valt.”

De verzoeker stelde dat de Kansspelautoriteit had kunnen voldoen aan het gevraagde als zij alle documenten, waarvan de verzoeker het bestaan meent te weten, openbaar had gemaakt.

De Ksa gaf echter aan dat het Woo-verzoek wel een bepaalde aangelegenheid moet hebben, die in dit geval ontbrak. De documenten waarover de eiseres sprak zouden verslagen zijn. In deze verslagen zijn een zeer groot aantal verschillende onderwerpen besproken, waaronder personele zaken en het bespreken van concrete strafzaken.

Volgens de toezichthouder heeft de eiseres het onderhavige Woo-verzoek dus gelezen in het licht van eerdere Wob-verzoeken van haar. In deze Wob-verzoeken werd verzocht om informatie waaruit zou moeten blijken dat de Ksa gedoogbeleid heeft ten aanzien van online kansspelaanbieders zonder vergunning.

De informatie gevraagde documenten moesten dus betrekking hebben op dit onderwerp om openbaar gemaakt te kunnen worden. Dit is zowel bij de Woo als diens voorganger Wob het geval, zo stelde de rechter.

De verzoeker voerde aan dat de Ksa de aangever tegemoet moest komen. Volgens de verzoeker is het specifiek noemen van een bepaald document voldoende, zonder de ‘aangelegenheid’ daarbij te noemen:

“Eiseres heeft op zitting gewezen op een passage uit de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken, waarin staat dat de verzoeker kan volstaan met het noemen van de aangelegenheid. Uit het woord ‘kan’ leidt eiseres af dat zij ook kon volstaan met het noemen van het document.”

Citaat uit de uitspraak

In dit verweer kon de rechter zich echter niet vinden, waardoor de primaire beroepsgrond niet slaagde.

Aangelegenheid

Tot slot boog de rechter zich over de kwestie of de eiseres een aangelegenheid heeft genoemd. Volgens de vrouw is het Woo-verzoek uitermate gespecifieerd, en de aangelegenheid zou blijken uit het opvragen van de documenten.

Ook hier ging de rechter niet mee in het verhaal van de eiseres. Er werd door de rechter vastgesteld dat het in dit verzoek gaat om negen documenten van bestuurlijke overleggen over een lange periode, en een brief om in overleg te treden. Doordat er in deze documenten nog zoveel weggelakt is kreeg de rechter de indruk dat er veel onderwerpen zijn besproken die niet van toepassing waren voor het verzoek. Een standpunt dat de Ksa eerder al ter sprake bracht.

De rechtbank is dan ook van mening dat de Ksa terecht naar de aangelegenheid heeft gezocht waarover de verzoeker informatie wenste. Doordat de eisende partij meerdere keren heeft laten weten haar verzoek niet nader te willen specificeren heeft Ksa het Woo-verzoek terecht gedeeltelijk afgewezen. Dit betekende dat het beroep van de eiseres ongegrond werd verklaard.

Lead-foto door Ceescamel via wikimedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter