Woensdag 29 mei 2024

Speel bewust

Nedcoin verlangt schadevergoeding van Ksa

Kansspelautoriteit Redlight Casino Woo-verzoek

Uit gedeeltelijk geopenbaarde documenten na een Woo-verzoek blijkt dat gokbedrijf Nedcoin een schadevergoeding verlangt van de Kansspelautoriteit. Moederbedrijf Nansen Capital zou al jarenlang tegengewerkt worden om een kansspelvergunning te bemachtigen en een speelautomatenhal te exploiteren in het pand Molensteeg 1 in Amsterdam. Voorheen zat hier Redlight Casino, maar deze speelautomatenhal moest op last van de gemeente in 2012 sluiten.

Op 29 januari 2024 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa) een verzoek per e-mail ontvangen om informatie openbaar te maken volgens de Wet open overheid (Woo). Dit Woo-verzoek (, 220KB aan de Kansspelautoriteit betreft alle documenten met betrekking tot het pand Molensteeg 1 in Amsterdam, de daarin gevestigde speelautomatenhal Redlight Casino, en de vennootschappen RLC 1 B.V., RL Properties B.V., Nedcoin 1 B.V., Nedcoin 2 B.V., evenals de verzoeker zelf en belanghebbenden vanaf 1 januari 2018. Daarnaast is gevraagd om een lijst van gesprekspartners en behandelaars waarmee de verzoeker contact heeft gehad sinds mei 2014.

De Kansspelautoriteit heeft het verzoek bevestigd en gevraagd om verduidelijking. Na verdere correspondentie heeft de toezichthouder een uitgebreide zoekslag uitgevoerd in haar archieven, inclusief e-mailverkeer, agenda’s, verslagen van vergaderingen, en interne memo’s. Hierbij zijn ook eerder ingediende verzoeken (, 171KB) van dezelfde verzoeker en belanghebbende meegenomen, die grotendeels vergelijkbaar waren. De documenten die op de inventarislijst staan zijn gedeeltelijk openbaar gemaakt op de website van de toezichthouder.

Nansen Capital tekent bezwaar aan

In de openbaarde documenten valt te lezen dat Nansen Capital, het moederbedrijf van Nedcoin 1 BV en Nedcoin 2 BV, bezwaar heeft aangetekend tegen de weigering van de exploitatievergunning die op 17 februari 2020 plaatsvond. Daarnaast vraagt Nansen Capital om een aansprakelijkstelling en voorlopige voorziening schade van de Ksa. Dit zou in ieder geval gaan om een voorschot van € 3,5 miljoen vanwege het intrekken van de vergunning van Nedcoin 1 en Nedcoin 2.

Het bedrijf zou namelijk al 10 jaar schade lijden doordat samenspannende overheidsorganen er voor zorgen dat de gokhallen gesloten blijven, zo is te lezen in openbaar gemaakte documenten. Volgens Nansen Capital zou de Ksa zich voor het karretje laten spannen van de Gemeente Amsterdam en het Openbaar Ministerie. Waar de Ksa eerst op 2014 aan Nedcoin 1 BC en Nedcoin 2 BV vergunningen verleende, werd deze beslissing later ingetrokken, nadat het Landelijk Bureau Bibob de toezichthouder van informatie voorzag.

“Jarenlang is doelbewust, met juridische trucs, door de Gemeente Amsterdam, de KSA en het OM getracht de exploitatie van de speelhallen in de panden Molensteeg 1 en Oudezijds Achterburgwal 30 te Amsterdam onmogelijk te maken. Ik lijd al bijna 10 jaar schade door samenspannende overheidsorganenom de speelhallen op de genoemde locaties in het centrum van de hoofdstad gesloten te houden. Jarenlang worden (ten onrechte) vergunningen geweigerd en zelfs vergunningen ontnomen met fabels en valse beschuldigingen in gekunstelde doch geheime Bibob-rapporten. Het kennelijke landsbelang van het ‘uitroken’ van deze speelhallen hiervan ontgaat mijvolkomen. Het is triestenbeschamendtegelijk dat dit gebeurt in Nederland. Zo ga je als overheidniet met een goudeerlijke goedwillende ondernemer om.”

Nansen Capital (43. 240118 brief aan ksa schadevergoeding redacted.pdf – Pag. 2)

Dit valt te lezen in een brief die Nansen Capital stuurde aan de toezichthouder. De rechtszaak over deze kwestie zal op 28 mei 2024 voorkomen, zo blijkt uit geopenbaarde gesprekken.

Wet Bibob valt buiten reikwijdte Woo-verzoek

De Kansspelautoriteit heeft niet alle documenten in het dossier openbaar gemaakt vanwege verschillende redenen. Documenten die zijn verkregen via de Wet Bibob vallen buiten de reikwijdte van het Woo-verzoek. Verder worden geen namen vrijgegeven van personen die niet in de openbaarheid treden vanwege hun functie, tenzij daar geen bezwaar tegen is.

Bedrijfsnamen, adressen en vergunningnummers waar geen bezwaar tegen is, worden wel openbaar gemaakt. De weigering van documenten kan ook plaatsvinden als bescherming van concurrentiegevoelige informatie of persoonlijke beleidsopvattingen. Tot slot zijn sommige documenten al eerder openbaar gemaakt en worden daarom niet opnieuw vrijgegeven

Gemeente Amsterdam geeft geen vergunning

Nedcoin nam in 2014 het pand Molensteeg 1 over van Marcel Kaatee en diens gokbedrijven. Op dat moment waren de gokbedrijven van Kaatee niet meer in het bezit van een exploitatievergunning. Deze vergunning liep op 1 januari 2007 af, en een nieuwe licentie werd op 18 april 2011 geweigerd op grond van de wet Bibob. Dit kwam omdat een lening, met pandrecht op de aandelen, nog niet was afgelost aan Jan-Dirk Paalberg. Paalberg werd in juni 2010 veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf wegens het witwassen van € 17 miljoen die door Holleeder verkregen werd via afpersing van Willem Endstra. Op last van de gemeente zijn de vestigingen van Redlight Casino op 19 maart 2012 definitief gesloten als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Ook de vergunningsaanvraag van de nieuwe eigenaar werd buiten behandeling gesteld (€) door de gemeente Amsterdam – ondanks dat de Ksa in eerste instantie wel een vergunning verleende – omdat in het vastgestelde bestemmingsplan een verbod was opgenomen om Molensteeg 1 als speelautomatenhal te gebruiken. Tevens had de gemeente beslag gelegd op het pand vanwege een nieuwe strafzaak tegen Kaatee en zijn onderneming RL Properties, wat voortkwam uit een Bibob-onderzoek.

De rechtbank van Amsterdam heeft het besluit tot buitenbehandelingsstelling op 19 november 2022 vernietigd. Hierop volgend heeft de Raad van State op 29 november 2023 geoordeeld dat de gemeenteraad van Amsterdam de speelhalbestemming van de panden Molensteeg 1 en Oudezijds Achterburgwal 30 niet had mogen intrekken.

Nieuw witwasonderzoek

Kaatee en zijn bedrijf RL Properties B.V staan momenteel onder verdenking van witwassen tussen januari 2006 en juli 2023. Zijn gokpanden zouden zijn gefinancierd door Willem Holleeder met de buit van de roemruchte Heineken-ontvoering, aldus Follow The Money (€). De zaak komt waarschijnlijk nog dit jaar voor de rechter.

Dit gaat om een andere zaak dan waarin Kaatee in 2009 werd vrijgesproken toen hij verdacht werd als stroman bij afpersingszaken in de Kolkbak-zaak. Ondanks dat er sprake was van een onderhandse lening van € 4 miljoen voor het exploiteren van de gokhallen, was er niet genoeg bewijs dat hij zich schuldig had gemaakt aan witwassen.

Lead-foto Molensteeg 1 via Google Maps.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter