Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt dossier opbrengsten kansspelen actief openbaar

opbrengsten kansspelen

In het kader van de Wet Open Overheid heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het eerst een dossier actief openbaar gemaakt. Het heeft gekozen voor een specifieke casus over kansspelen omdat het een “helder afgebakend” dossier betreft.

De overheid heeft in het kader van de Wet Open Overheid (WOO) meerdere verplichtingen om informatie openbaar te maken. Een van de verplichtingen is de inspanningsverplichting, waarbij de overheid zoveel mogelijk uit eigen beweging informatie openbaar maakt. Voor de WOO is het ministerie van Justitie en Veiligheid begonnen met een proef waarin ze bepaalde dossiers openstellen voor publiek.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor deze verplichtingen een reeks experimenten opgezet. Op donderdag 14 maart 2024 heeft het voor het eerst een dossier actief openbaar gemaakt, om een volgende stap te zetten naar een meer open en transparante overheid.

De eerste publicatie die actief openbaar is gemaakt, gaat over de opbrengsten van kansspelen. Naar aanleiding van een motie van Rudmer Heerema en Songül Mutluer is er uitgebreid gecommuniceerd of de winst uit kansspelen gebruikt kan worden voor de stimulering van gokpreventie en sport.

Uit de e-mailuitwisselingen blijkt dat men op de hoogte was dat de motie onderdeel is van de pilot actieve WOO. De betrokkenen zagen dit vooral als een mooie kans. De overheid laat weten dat dit dossier is gekozen, omdat het een “helder afgebakend dossier is dat een duidelijk proces heeft gevolgd”.

Motie ingediend

Het gepubliceerde dossier bevat uitwisselingen van correspondentie. Het gaat om e-mails tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Financiën. In de e-mails gaat het over de opbrengsten van kansspelen. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD cpb kansspelbelasting) diende samen met Songül Mutluer () in 2022 een motie in om de meeropbrengsten van online kansspelen in te zetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken.

Enkele dagen later is deze motie nog aangepast op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. De motie kon uiteindelijk rekenen op een meerderheid aan voorstanders in de Tweede Kamer.

Op 27 oktober 2023 beantwoordde Weerwind deze motie middels een Kamerbrief. In de Kamerbrief gaf de minister aan dat het niet haalbaar was om meeropbrengsten uit online kansspelen rechtstreeks toe te wijzen aan specifieke beleidsdoelen, zoals verslavingspreventie en sport.

E-mails openbaar gemaakt

De documenten die openbaar zijn gemaakt gaan terug tot november 2022. Uit de documenten blijkt dat een ministerie-medewerker van de afdeling die zich bezighoudt met het Kansspelbeleid, bezig was met de verkenning van de aangenomen motie van Heerema. De medewerker stuurde hierop een e-mail (, 237KB) waarin hij of zij uitsprak dat de opbrengsten via kansspelbelasting niet specifiek konden worden gaan ingezet worden:

“Mijn gevoel zegt me dat opbrengsten van de kansspelbelasting terecht komen in de Algemene middelen en niet vervolgens geoormerkt kunnen worden ingezet.”

Ambtenaar

Vervolgens werd er in de mailuitwisseling (, 419KB) door het ministerie van Financiën uitgelegd dat begrotingsregels dekking van extra uitgaven door hogere belastinginkomsten inderdaad niet toestaan.

In een van de mailgesprekken (, 2,3MB) voorafgaand aan de Kamerbrief, gaf het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind september en begin oktober 2023 advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid over de inhoud van de brief. Zo wilde het ministerie van VWS dat in de brief duidelijk vermeld zou worden dat de sport dubbel wordt geraakt. Enerzijds door minder inkomsten door het verbod op sportsponsoring, anderzijds met de Wet KOA door meer risico’s voor integriteit.

Opbrengsten kansspelbelasting hoger dan geraamd

Zichtbaar is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid niet de meest recente cijfers hadden gebruikt over de kansspelbelasting in de miljoenennota. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg dan ook per e-mail (, 2,5MB) aan het ministerie van Financiën om aanpassing van deze cijfers.

Wel bleek dat de opbrengsten van de belasting via kansspelen jaarlijks hoger waren dan voor de inwerkintreding was geraamd. Dit met uitzondering van 2021 toen de lockdown vanwege de coronacrisis er voor zorgde dat casino’s hun deuren gesloten moesten houden.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter