Woensdag 17 april 2024

Speel bewust

Videoslots verliest kort geding van Ksa

Videoslots.com offline in Nederland Videoslots kort geding

Videoslots heeft een kort geding verloren van de Kansspelautoriteit. De goksite had het kort geding aangespannen omdat zij een rectificatie eiste op een blog op de website van de toezichthouder. In de blog verwees Ksa-voorzitter René Jansen naar de boete die Videoslots opgelegd had gekregen. Volgens de voorzieningenrechter is er onvoldoende gebleken dat er onjuistheden in de blog stonden.

Op 12 mei 2023 publiceerde de Kansspelautoriteit (Ksa) een blog van voorzitter René Jansen op haar website met de titel ‘Illegaal gokaanbod mag niet lonen!‘. In deze blog werd er verwezen naar een door de Ksa opgelegde boete voor Videoslots. Dit gebeurde zonder dat Jansen daarbij de naam van het gokbedrijf vermeldde. Videoslots was het niet eens met enkele passages in de blog en eiste via een kort geding een rectificatie, zo valt te lezen op Rechtspraak.

De Ksa liet in maart 2023 weten dat het Videoslots een boete van bijna €10 miljoen had opgelegd. Dit omdat de kansspelaanbieder zich actief zou richten op Nederland zonder dat het een vergunning in het bezig had. Zo zette het gokbedrijf, in afwachting van een kansspelvergunning in Nederland voor zusterbedrijf Mr Vegas Limited, het logo van de de Kansspelautoriteit op haar site. Daarnaast voerde het online casino het logo van iDIN, een systeem dat in Nederland veelvuldig wordt gebruikt waarbij personen zich bij goksites kunnen identificeren via hun eigen bank.

Volgens Videoslots was de boete onterecht, omdat de Ksa onrechtmatig op de site kwam. De Ksa zou, zo betoogt de kansspelaanbieder, als Duitse klant via een Nederlands IP-adres een storting bij het online casino hebben gedaan en vervolgens op de site hebben gegokt. Videoslots tekende in januari van dit jaar, nog voor de publicatie van de boete, bezwaar aan. Dit bezwaar is op 25 april 2023 aangevuld met de gronden van bezwaar. Op het ingediende bezwaar is nog niet beslist.

Videoslots maakte schriftelijk bezwaar op blog bij Ksa

Omdat het boetebesluit al gepubliceerd was, nam René Jansen de casus mee in zijn blog van 12 mei. Deze blog werd vervolgens door de Ksa gedeeld op de Linkedin-pagina van de gokwaakhond. Hierop heeft Videoslots in eerste instantie actie ondernomen. Zij dienden op 25 mei een schriftelijk verzoek in bij de toezichthouder tot verwijderen van de passages.

De Ksa reageerde op 16 juni via een brief op het verzoek van de gokexploitant. In de brief stond vermeld dat de Ksa het artikel onverplicht heeft aangepast uit welwillendheid, ondanks dat de toezichthouder van mening was dat de inhoud van de blog niet onrechtmatig was.

De Ksa wijzigde de vierde alinea en voegde aan het einde van het artikel de volgende passage toe:

In een eerdere versie van dit blog stond in de vierde alinea niet expliciet vermeld dat het woordmerk van de Kansspelautoriteit is meegenomen als boeteverhogende factor bij het vaststellen van de boete voor illegaal aanbieden van kansspelen. Om de tekst te verhelderen is dit blog op 15 juni 2023 aangepast.

Blog René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit

Videoslots vond de aanpassingen onvoldoende. Het gokbedrijf ging via een aangespannen kort geding over tot het vorderen tot plaatsing van rectificatie op de website van de Ksa, en alle gelieerde websites. Videoslots stelde het volgende:

“In het artikel wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat aan Videoslots een boete is opgelegd omdat zij welbewust en opzettelijk het woordmerk van de Ksa op haar website heeft geplaatst om Nederlandse spelers naar haar website te lokken.

“Verder wordt Videoslots over één kam geschoren met aanbieders van kansspelen die zich niets lijken aan te trekken van de Nederlandse wetgeving en wordt zij in verband gebracht met illegale activiteiten. Daarmee suggereert het artikel dat Videoslots opzettelijk de bepalingen van de Wok overtreedt.

“Door het artikel wordt Videoslots aangetast in haar goede eer en naam en door het plaatsen van het artikel heeft de Ksa dan ook onrechtmatig jegens Videoslots gehandeld. Als gevolg van de onrechtmatige en ongefundeerde beschuldigingen door de Ksa lijdt Videoslots (reputatie)schade. Nu de gewekte negatieve beeldvorming met de op 15 juni 2023 gewijzigde versie van het artikel onvoldoende is rechtgezet, heeft Videoslots belang bij de gevorderde rectificaties.”

Videoslots

Voorzieningenrechter niet overtuigd door Videoslots

Tijdens het kort geding, dat plaatsvond in augustus, maakte de voorzieningenrechter gehakt van de vordering van Videoslots. De rechter is van oordeel dat er onvoldoende aangetoond kan worden dat de passages in de blog onwaarheden bevatten of andere schadelijke vermeldingen voor het gokbedrijf.

René Jansen noemt de beboete partijen immers niet bij naam. Daarnaast impliceert hij niet dat Videoslots een boete heeft gekregen alleen omdat men het logo van de Ksa voerde. Het gebruik van het logo was een boeteverhogende factor. Ook is dit slechts een van de bewijzen waaruit volgens de Ksa bleek dat Videoslots zich actief op Nederland richtte zonder het hebben van de benodigde kansspelvergunning. Daarnaast spreekt Jansen nergens over ‘opzettelijk’ in zijn blog.

In de blog gaat het over de strijd tegen illegaal, en dus zonder vergunning, aanbieden van kansspelen in het land. De context van het artikel maakt volgens de rechter duidelijk dat bij overtreding het illegaal aanbieden van online gokken wordt bedoeld.

Videoslots wist hier geen gedegen onderbouwing op te geven. Daarom kan niet aannemelijk gemaakt worden dat het artikel onrechtmatig is tegen de aanbieder, aldus de voorzieningenrechter. De rechter kwam hierdoor tijdens het kort geding tot besluit dat de Ksa geen rectificatie jegens Videoslots hoeft toe te passen. Het gokbedrijf moet daarom de door de toezichthouder gemaakte kosten betalen. Dit komt neer op een bedrag van €1.755, te vermeerderen met de nakosten.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter