Woensdag 19 juni 2024

Speel bewust

Voorlopige voorziening N1 over € 12,64 miljoen boete afgewezen

Rechtbank Den Haag

Het gokbedrijf achter Bob Casino, N1 Interactive, wilde dat er voorlopige voorziening toegewezen werd over de boete die het online casino kreeg van de Kansspelautoriteit. De boete zou volgens N1 leidden tot het faillissement van Bob Casino, maar daar twijfelde de rechter aan.

Vorige week werden twee uitspraken van de voorzieningenrechter gepubliceerd in een zaak tussen het gokbedrijf N1 Interactive Limited en de Kansspelautoriteit. Onderwerp van beide rechtszaken was de boete van € 12,64 miljoen die N1 kreeg opgelegd van de Kansspelautoriteit. Beide uitspraken werden gedaan op 1 maart 2023, twee dagen voor de publicatie van de boete. Bijna een jaar later zijn deze nu pas gepubliceerd.

Bob Casino, het online casino van N1 dat de boete kreeg opgelegd, vroeg om een voorlopige voorziening over het bezwaar dat N1 had ingediend tegen de boete en de publicatie van de boete. De voorzieningenrechter besloot de aanvraag in twee verschillende zaken te behandelen. Er werd uitspraak gedaan over het bezwaar tegen de boete en over de publicatie van de boete.

Boete zou leiden tot faillissement

Allereerst werd er uitspraak gedaan over het bezwaar dat N1 maakte tegen de boete van de Kansspelautoriteit. De voorzieningenrechter kon alleen een voorlopige voorziening toewijzen als er sprake was van spoedeisend belang of als de opgelegde boete ‘evident onrechtmatig’ was. Bob Casino leverde argumenten voor beide onderdelen aan in de hoop dat een voorlopige voorziening zou worden toegewezen.

Er zou volgens N1 een spoedeisend belang zijn, omdat de boete van meer dan € 12 miljoen zou leiden tot het faillissement van Bob Casino.

Dit argument werd door de rechter van tafel geveegd. Niet alleen omdat ‘een financieel belang in de regel geen aanleiding geeft tot het treffen van een voorlopige voorziening’. De rechter uitte zijn twijfels over het faillissement dat zou volgen als de boete niet zou worden geschorst. De financiële stukken die het gokbedrijf aanleverde zouden dit niet helemaal duidelijk maken:

“Daarnaast blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter uit de door verzoekster ingediende stukken niet, dat betaling van de boete zal leiden tot een acute financiële noodsituatie, of dat de continuïteit van de onderneming van verzoekster hierdoor zal worden bedreigd. Onvoldoende duidelijk is, of de overgelegde financiële stukken een volledig en juist financieel beeld geven van verzoekster. Niet is gebleken dat een audit is verricht volgens een relevante (internationale) norm.”

Citaat uit uitspraak van de voorzieningenrechter.

Ook zouden de financiële stukken geen duidelijkheid geven over de positie van Bob Casino binnen het concern van N1. De rechter betwijfelde of er sprake zou zijn van een faillissement, omdat N1 naast Bob Casino nog 46 andere online casino’s exploiteert:

“Ook is er geen duidelijkheid over de positie van verzoekster binnen het (internationale) concern waarvan zij deel uitmaakt. Daarbij komt dat verzoekster op dit moment, zo heeft zij ter zitting verklaard, 47 online casino’s exploiteert waaruit zij inkomsten genereert.”

Citaat uit uitspraak van de voorzieningenrechter.

Tot slot zou ook de mogelijkheid die de Kansspelautoriteit bood om een betalingsregeling te treffen van belang zijn in de beoordeling van deze kwestie. Door de betalingsregeling zou Bob Casino nog een jaar langer hebben om de boete te betalen.

Boete was niet evident onrechtmatig

Volgens de rechter kon het spoedeisende belang dan ook niet worden aangetoond. Er kon dus alleen een voorlopige voorziening worden toegewezen als de boete die was opgelegd ‘evident onrechtmatig’ was. De voorzieningenrechter moest daarom bepalen of er zonder diepgaand onderzoek te doen getwijfeld kon worden aan de rechtmatigheid van de opgelegde boete.

Hier was geen sprake van, zo oordeelde de voorzieningenrechter. De Nederlandse kansspelwet zou duidelijk zijn over het illegaal aanbieden van kansspelen in Nederland. Volgens de rechter had de Kansspelautoriteit aangetoond dat er vanuit Nederland gegokt kon worden bij Bob Casino. Niet alleen was de website toegankelijk vanaf een Nederlands IP-adres, ook kon er een account aangemaakt worden waarmee gestort en gegokt kon worden.

De voorzieningenrechter zag daarom geen reden om te twijfelen aan de opgelegde boete. Er werd daarom geen voorlopige voorziening toegewezen.

Onomkeerbare reputatieschade

De tweede uitspraak die de voorzieningenrechter deed betrof het openbaar maken van de boete die N1 kreeg. In dit geval oordeelde de rechter dat er wel degelijk sprake was van spoedeisend belang, omdat de publicatie van de boete onomkeerbaar is. De rechter ging daarom over tot de beoordeling van het bezwaar dat N1 maakte tegen het openbaar maken van de boete.

De boete van € 12,64 miljoen was de hoogste boete die de Kansspelautoriteit ooit oplegde. De aandacht die de boete in de media zou krijgen zou leiden tot onomkeerbare reputatieschade, zo stelde N1. Dergelijke gevolgen moeten worden beperkt volgens het gokbedrijf, omdat de hoogte van de boete op evident onjuiste en onrechtmatige wijze zou zijn berekend:

“Deze gevolgen moeten zoveel mogelijk worden beperkt, gelet op de evident onjuiste en onrechtmatige wijze van het berekenen van de omzet waardoor het boetebedrag vele malen hoger uitvalt, dan het maximale bedrag dat verweerder mag opleggen voor de gestelde overtreding van de Wok.”

Citaat uit het verweer van Bob Casino (N1).

De onomkeerbare reputatieschade zou volgens het gokbedrijf bijvoorbeeld gevolgen hebben voor toekomstige vergunningsaanvragen bij andere (Europese) toezichthouder. Het bedrijf is naar eigen zeggen ‘al meer dan vijf jaren gecontroleerd én geaccepteerd vergunninghouder’, verwijzend naar de vergunning die het bezit van de Malta Gaming Authority.

Publiceren heeft preventieve werking

De Kansspelautoriteit verklaarde tegenover de rechter dat het openbaar maken van de sanctiebesluiten een preventieve werking heeft. Daarnaast zou er bij alle sanctiebesluiten worden weergegeven of er bezwaar is gemaakt door de goksite tegen de sanctie. Hierdoor zou altijd duidelijk zijn voor derden of een boete onherroepelijk is.

Tot slot zou N1 volgens de Kansspelautoriteit in haar verweer en bezwaar onvoldoende hebben duidelijk gemaakt in welke mate het bedrijf daadwerkelijk wordt benadeeld. Het belang van de Kansspelautoriteit, de preventieve werking van de publicatie, zou volgens de toezichthouder daarom zwaarder wegen dan het belang van N1. Hier ging de voorzieningenrechter in mee, waarna de boete een dag later gepubliceerd kon worden.

Lead-foto via Rechtspraak.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter