Dinsdag 16 juli 2024

Speel bewust

Rechter wees vordering N1 Interactive af

vordering N1 interactive

De rechtbank Noord-Holland heeft een vordering van N1 Interactive afgewezen. Het Maltese gokbedrijf vorderde dat de rechtbank onbevoegd verklaard werd. Deze stap volgde nadat een Nederlandse gokker een rechtszaak had aangespannen tegen N1. De gokker eiste namelijk ruim € 300.000 terug die hij had verloren tijdens het spelen bij een in Nederland illegaal online casino van de gokexploitant.

Een speler heeft een rechtszaak aangespannen tegen het gokbedrijf N1 Interactive. Hij wordt hierin bijgestaan door de Amsterdamse advocaat Benzi Loonstein, bekend van CasinoClaim. In de rechtszaak eist de Nederlandse gokker een bedrag terug van € 331.075. Dit bedrag zou de gokker hebben verloren terwijl hij speelde bij een illegaal online casino van N1. Niet alleen heeft N1 Interactive illegaal online kansspelen in Nederland aangeboden, ook heeft het verzaakt in de zorgplicht, aldus de gokker.

N1 Interactive wilde echter een stokje voor de rechtszaak steken. Dit deed N1 Interactive door de Nederlandse rechtbank onbevoegd te willen laten verklaren middels een vordering. De rechtbank stelde dat op grond van de hoofdregel van artikel 4 lid 1 Brussel I bis de bevoegdheid van de rechter wordt gebaseerd op de woonplaats van de verweerder, in dit geval Malta. Hier kan echter van afgeweken worden wanneer er sprake is van een ‘exclusieve bevoegdheidsregel’.

Gokker speelde als consument

De Nederlandse gokker gaf echter aan dat hij tegenover het gokbedrijf als consument heeft gehandeld. Hierdoor zou hem een beroep toekomen op de beschermde bepalingen in Brussel I bis. De rechter liet weten dat er een aparte bevoegdheidsregeling is voor overeenkomsten die zijn afgesloten door consumenten. Deze moeten voldoen aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden:

  • een van de contractanten een consument is die handelt in een kader dat als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd,
  • er daadwerkelijk een overeenkomst is gesloten tussen deze consument en een bedrijfs- of beroepsmatig handelende persoon, en,
  • deze overeenkomst onder een van de in artikel 17 lid 1 sub a) tot en met c) Brussel I bis bedoelde categorieën valt.

In de rechtbank betoogde de gokker dat hij als consument heeft gehandeld omdat hij geld stortte via zijn eigen bankrekening of met zijn creditcard. N1 weersprak dit. De gokker zou niet als consument hebben gehandeld omdat er een account bij het illegale online casino werd aangemaakt via een zakelijk e-mailadres. Daarnaast gaf N1 aan dat uit gesprekken van de gokker met de klantenservice van het gokbedrijf bleek dat het online gokken via een bedrijfsmatig motief werd gedaan. Dit verweer van N1 werd echter niet door de rechter gehonoreerd.

Tevens werd er door de Nederlandse speler opgemerkt dat het alleen mogelijk is om met een natuurlijk persoon een kansspelovereenkomst te sluiten, en niet met een bedrijf. Dit is op grond van de Nederlandse kansspelwetgeving, en zou ook blijken uit de Algemene Voorwaarden bij N1. Hierop kon de rechtbank niet anders beslissen dan dat de gokker als consument speelde bij het niet vergunde online casino.

N1 richt commerciële activiteiten op Nederland

Tot slot beantwoordde de rechtbank de vraag of N1 ‘commerciële of beroepsactiviteiten’ heeft ontplooid in Nederland. De rechtbank was van mening dat N1 haar commerciële activiteiten op Nederland had gericht.

De rechter gaf hierin de volgende argumenten:

  • N1 heeft veel omzet gemaakt op de Nederlandse gokmarkt
  • de website van het illegale online casino was via een Nederlands IP-adres bereikbaar
  • een account kan aangemaakt worden met Nederlandse adresgegeven
  • bij het registratieproces waren bepaalde gegevens voor Nederlanders al automatisch ingevuld
  • stortingen en uitbetalingen konden via een Nederlandse bankrekening
  • Nederland stond in de lijst met landen waar spellen van N1 speelbaar waren

Dat de websites niet op ‘.nl’ eindigde deed niets af aan het feit dat N1 Interactive zich op de Nederlandse gokmarkt richtte, aldus de rechter. Ook de argumenten dat de illegale goksite geen Nederlandse taal als keuze had, en dat er geen op Nederland gerichte gokreclame werd gemaakt kon niet op goedkeuring van de rechter rekenen. Deze argumenten wogen niet op tegen de argumenten waaruit bleek dat N1 zijn vizier wel op Nederland gericht had.

Deze feiten op een rij gezet, kwam de rechter tot de conclusie dat de rechtbank bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. De vordering van N1 Interactive werd dan ook afgewezen.

Hoger beroep toegewezen

Nu de rechtbank bevoegd werd verklaard, verzocht N1 dat er tegen dit tussenvonnis in de tussentijd hoger beroep ingesteld kan worden. Volgens N1 is ‘de proceseconomie er bij gebaat om zo snel als mogelijk en met zekerheid te weten of de rechtbank jurisdictie heeft in zaken als deze.’ Dit verzoek werd toegewezen door de rechter. Het vonnis spreekt hier als volgt over:

“In dit geval is de rechtbank van oordeel dat bijzondere omstandigheden als hiervoor bedoeld zich voordoen en het verzoek moet worden toegewezen. Het gaat namelijk om een door N1 opgeworpen exceptie van (internationale) onbevoegdheid die door de rechtbank wordt verworpen. Weigering van het gevraagde verlof zou er toe leiden dat partijen het geschil inhoudelijk moeten laten beoordelen door de Nederlandse rechter en dat N1 de beslissing over de bevoegdheid van die rechter eerst nadat bij eindvonnis is beslist in hoger beroep zouden kunnen bestrijden. Die situatie is in het kader van de goede procesorde en de doelmatigheid ongewenst.”

De Nederlandse gokker die N1 voor de rechter heeft gedaagd is echter van mening dat N1 deze stappen onderneemt om voor vertraging van de rechtszaak te zorgen. Om vertraging tegen te gaan heeft de rechtbank uitgesproken dat N1 met inhoudelijke antwoorden moet komen.

Rechtszaken tegen N1

In augustus 2023 deed de rechtbank Overijssel een soortgelijke uitspraak, toen N1 de rechtbank onbevoegd wilde verklaren. Ook hier zou volgens het gokbedrijf sprake zijn van een internationaal geschil.

Omdat N1 zich op Nederlanders heeft gericht werd deze onbevoegd verklaring echter afgewezen, en zullen beide partijen zich moeten melden in het rechtsgebouw in Zwolle. De gokker die N1 voor de rechtbank Overijssel heeft gesleept wordt in deze zaak bijgestaan door Loonstein. Het gaat hierbij om een bedrag van € 151.999 dat de gokker terugeist van de illegale online casino’s Betano en Spinia.

N1 Interactive zou deze rechtszaak nog op een andere manier hebben willen voorkomen. Het gokbedrijf zou een bedrag van € 70.000 aangeboden hebben aan de Nederlandse gokker die de rechtszaak had aangespannen. In ruil voor dat bedrag moest de speler dan wel de rechtszaak tegen N1 laten vallen. De Nederlander wilde hier echter niets van weten.

Tot slot werd N1 Interactive op 11 oktober 2023 bij verstek veroordeeld tot het terugbetalen van € 207.983,62 aan een speler. De speler eiste dat de kansspelovereenkomst tussen beide partijen vernietigd zou worden. Het online casino was namelijk niet in het bezit van een kansspelvergunning in Nederland, toen de speler zijn geld verloor. N1 Interactive was zelf niet bij de rechtszaak aanwezig, maar kan nog wel hoger beroep aantekenen.

N1 beboet door Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft al twee keer een boete gegeven aan N1. Het gokbedrijf kreeg deze boetes omdat ze zich zonder geldige vergunning hadden gericht op de Nederlandse online gokmarkt.

N1 kreeg in 2021 een boete van € 500.000 voor het exploiteren van BetChan. Het bezwaarschrift werd niet gehonoreerd en de rechtbank wees het hoger beroep af. In maart 2023 kreeg N1 een veel hogere boete vanwege het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning. Het betrof hier een recordboete van € 12.640.000 vanwege de exploitatie van Bob Casino. Ook tegen deze boete ging N1 in bezwaar bij de Ksa, waar het wederom nul op het rekest kreeg.

Lead-foto via PRO SHOTS / Vincent de Vries.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter