Donderdag 30 november 2023

Speel bewust

Voorzitter KNMG noemt legalisering een slechte gok van de overheid

René Héman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG, heeft de legalisering van online gokken een slechte gok van de overheid genoemd. In zijn nieuwste blog schrijft Héman dat de overheid veel meer had moeten doen om gokverslaving te voorkomen. Ook vindt de voorzitter van het KNMG dat de overheid momenteel onvoldoende maatregelen neemt om deze problemen te voorkomen.

Donderdag is de Monitoringsrapportage najaar 2023 van de Kansspelautoriteit naar buiten gebracht. Daaruit is gebleken dat het brutospelresultaat van de legale online aanbieders tussen augustus 2022 en juli 2023 uit is gekomen op € 1,33 miljard. De kanalisatiegraad is gestegen, en uit de rapportage blijkt dat de Nederlandse online gokker gemiddeld € 170 per maand uitgeeft.

Het gemiddelde verlies per maand lag bij spelers van 18 tot en met 23 jaar aanzienlijk lager, namelijk € 59 per maand. Tevens stijgt het aantal inschrijvingen bij Cruks iedere week met 493 personen, waardoor er inmiddels meer dan 50.000 mensen zijn ingeschreven.

Naar aanleiding van de publicatie van de Monitoringsrapportage heeft René Héman, voorzitter van de artsenfederatie KNMG, een nieuwe blog geschreven op de website Medisch Contact. In de intro maakt hij meteen duidelijk dat hij niet te spreken is over de huidige gang van zaken:

“Een slijterij die ingrijpt als iemand iedere dag een fles wijn koopt. Een tabakszaak die bijhoudt hoeveel iemand rookt en de verkoop aan een klant stopt wanneer deze de vastgestelde limiet bereikt. Het klinkt misschien absurd, maar dit is precies wat er gaande is in de wereld van online gokken.”

René Héman, KNMG

Onvoldoende maatregelen tegen gokverslaving

In de nieuwste blog schrijft Héman dat de Nederlandse overheid koos voor de legalisering van online gokken, met als doel om een veilige omgeving voor gokkers te creëren en maatregelen voor verslavingspreventie te implementeren. Hij noemt het gekozen systeem om voor verslavingspreventie echter een pervers systeem:

“Hierbij zijn de adviezen van verslavingsexperts echter onvoldoende meegenomen. Om verslaving te voorkomen moet ieder casino een ‘verslavingspreventiebeleid’ hebben. Zo wordt van het casino verwacht in te grijpen als gokkers problematisch gedrag vertonen. Maar er zijn geen richtlijnen over wanneer en hoe ingegrepen moet worden, waardoor elk casino zelf het eigen preventiebeleid mag bepalen. En dit lijkt een pervers systeem. Casino’s hebben immers geen belang bij te snel of te sterk ingrijpen, daarmee worden immers de inkomsten van het casino geschaad.”

René Héman, KNMG

De voorzitter van het KNMG vindt ook dat de overheid na de legalisering onvoldoende maatregelen neemt om spelers te beschermen bij online casino’s. Hij spreekt over het verbod op ongerichte gokreclames, maar merkt op dat gerichte reclames nog wel mogelijk zijn. Dat zou volgens Héman zorgen voor een paradox dat het beleid zowel gokkers wil beschermen, als hen indirect wil aanmoedigen om te spelen.

Het aantal gokverslaafden dat zich meldt bij klinieken is sinds de legalisering ook toegenomen en ook zijn gokverslaafden jonger dan voorheen, waarbij Hemán verwijst naar een artikel van Trouw uit 2022. De uitvoering van de legalisering is volgens hem dan ook funest geweest:

“Het overheidsbeleid dat aanvankelijk logisch leek om online gokken uit de schaduw te halen en meer toezicht mogelijk te maken, blijkt in zijn uitvoering funest voor het welzijn en welbevinden van mensen. Daarom is het zo belangrijk om bij de ontwikkeling van beleid aandacht te besteden aan mogelijke implicaties voor de gezondheid van burgers en daar prioriteit aan te geven én te luisteren naar deskundigen.”

René Héman, KNMG

In zijn afsluitende woorden geeft Héman aan dat de gezondheid van de burgers centraal moet staan bij het nemen van besluiten, als we willen dat gezondheid en welzijn in Nederland voor iedereen toegankelijk is. Daar zou ook de economie uiteindelijk van profiteren, aldus de voorzitter van de artsenfederatie.

Heb je het gokken niet meer onder controle? Dan kan je jezelf inschrijven in Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) via CruksRegister.nl. Eenmaal aangemeld voor die gokstop, kan je niet meer bij landgebonden en online casino’s spelen. Cruks is een middel, niet de ultieme oplossing. Lees onze pagina over bewust spelen en zoek hulp als je er niet alleen uitkomt.

Meer over

Laat een reactie achter