Zaterdag 20 juli 2024

Speel bewust

Justin Franssen verwacht vertraging regulering Nederlandse kansspelmarkt

Justin Franssen

Op 29 april organiseerde Gaming in Holland een webinar voor geïnteresseerden in de ontwikkelingen aangaande de Nederlandse gereguleerde kansspelmarkt. Advocaat Justin Franssen, één van de sprekers, sprak uit dat hij verwacht dat de legalisering van de kansspelmarkt vertraging zal oplopen.

In het webinar kwamen diverse onderwerpen aan bod, maar de meeste aandacht ging uit naar de huidige status van de Wet Kansspelen op afstand. Franssen, wiens kantoor gezien wordt als de experts op het gebied van de kansspelwetgeving, liet meerdere keren doorschemeren dat hij er een hard hoofd in heeft dat de streefdatum van 1 januari 2021 voor de wet gehaald gaat worden.

Naast Franssen kwamen ook voormalig tweede kamerlid en lobbyist Bert Bakker, en brancheorganisatie VerantwoordSpelen directeur Peter-Paul de Goeij aan het woord. Het drietal gaf antwoord op diverse vooraf opgestelde vragen. Daarnaast namen zij de tijd om vragen van participanten van het webinar te beantwoorden. De sessie werd voorgezeten door Gaming in Holland’s Willem van Oort.

What is going on right now with the Remote Gaming Act? When will we see final versions of the secondary legislation? What are the remaining political hurdles that could prevent the Remote Gaming Act from coming into force on January 1, 2021?

Bert Bakker trapte het webinar af en gaf tekst en uitleg bij de huidige status van de Wet Kansspelen op afstand (KOA). Volgens Bakker is het nog steeds de planning om de Wet KOA in te voeren in Nederland op 1 januari 2021. Vanaf die datum kunnen partijen die voornemens zijn te opereren op de gelegaliseerde Nederlandse markt, hun licentieaanvraag indienen. De toekenning ervan – zo is de planning – staat nog steeds gepland voor 1 juli 2021.

De lagere wetgeving (algemene maatregel van bestuur of AMvB in het Nederlands, General Administrative Order in het Engels) is al naar het parlement gestuurd die daarop een serie aan vragen heeft gesteld. De antwoorden op die vragen – volgens Bakker uitgebreid met 32 pagina’s aan tekst – is nog niet teruggestuurd aan het parlement. Dit is nog niet gebeurd doordat de Vaste commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet bij elkaar komt tot en met 20 mei in verband met de Corona-crisis.

Bakker geeft aan dat het uitblijven van een antwoord op de vragen van het parlement nog geen vertraging betekent voor de invoering van de wet. Hij merkt daarbij op dat eventuele vertraging uitstel van invoering met een maand zal betekenen, met eventueel weer een maand erbij als ook die deadline niet gehaald wordt.

Omdat er eind maart 2021 verkiezingen zijn in Nederland, zouden er bij een eventuele verdere vertraging nieuwe hordes op de weg kunnen komen voor de wet.

Op een uitstel van de introductie van de nieuwe wet wordt aangedrongen door sommige bestaande land-based partijen, aldus Bakker. De casino’s en gokhallen die momenteel al in Nederland legaal opereren zijn gebaat bij een latere introductie doordat ze momenteel in lockdown verkeren, het Corona-virus heeft ervoor gezorgd dat ze geen bezoekers mogen ontvangen en dus geen cashflow hebben.

Vooral de introductie van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) dat voor de land-based casino’s al op 1 januari 2021 ingaat, zorgt ervoor dat ze aandringen op uitstel, aldus Bakker.

Later in het gesprek verbaast Bakker zich over deze push voor uitstel, omdat hij juist mogelijkheden ziet voor deze partijen als ze ook online kunnen opereren.

Een andere horde die introductie van de wet wacht is de Raad van State, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Daarna kan de wet definitief gemaakt worden en volgt er een Ministeriële regeling. Bij die laatste stap heeft het parlement niet de optie tot blokkeren terwijl ze dat bij de algemene maatregel van bestuur wel hebben. Daarna volgt nog de fase waar de Kansspelautoriteit (Ksa) haar beleid moet schrijven en publiceren.

How does the cooling-off period work?

Justin Franssen, advocaat voor advocantenkantoor Kalff Katz & Franssen Advocaten, legt uit dat de cooling-off periode voort is gekomen uit de motie Postema (februari 2019). Door de Ksa is deze vertaald in een concept-beleidsregel die zij publiceerden in juli 2019.

De Ksa omschrijft in dit concept dat partijen die een vergunning willen toegekend krijgen, zich in de twee jaar voor het toekennen van een vergunning niet op de Nederlandse markt hebben mogen richten. Het aanbieden van een Nederlandse versie van de website en software, en het accepteren van stortingen middels het typisch Nederlandse betalingsmiddel iDeal, zijn voorbeelden van zaken waar de Ksa naar kijkt in haar beoordeling van deze voorwaarde.

What happens if prospective license applicants have previously received a fine or are still not compliant?

Volgens Franssen is het beboet zijn niet een cruciaal element in het besluit tot toewijzing of afwijzing van de licentieaanvraag door de Kansspelautoriteit. Met andere woorden; zelfs als een bedrijf een boete heeft gekregen, betekent dit niet dat een licentieaanvraag direct afgewezen wordt. Franssen merkt daarbij wel op dat de informatie waar hij zich op baseert, een concept-beleidsregel is, en en dat het definitieve beleid van de Ksa daar nog van kan afwijken.

Waar het hebben gekregen van een boete wellicht niet perse een streep door de aanvraag zou betekenen volgens Franssen, daar voorziet hij wel problemen als een bedrijf zich nu nog steeds richt op de Nederlandse consument. Nu nog de software in het Nederlands hebben en iDeal accepteren – om maar twee voorbeelden te noemen – zou zomaar kunnen betekenen dat 1 juli 2021 live gaan met een legaal opererende website, er niet inzit.

What can prospective licensees do right now in order to be ready when the Remote Gaming Act comes into force?

Hoewel het nog wachten is op de licentie-aanvraagdocumentatie van de Ksa, valt er nu al genoeg te doen voor geïnteresseerde bedrijven, zegt Franssen. De primaire wetgeving is al beschikbaar, en de Ksa heeft al meerdere documenten gepubliceerd met daarin concept versies van beleid (hier en hier).

Franssen raadt in een licentie-geïnteresseerden aan om alles goed door te nemen en nu al te beginnen met het voorbereiden van de applicatieaanvraag.

Members expectations and concerns in regards to the regulated Dutch market.

De bij SpeelVerantwoord aangesloten bedrijven – Flutter (voorheen betfair/PaddyPower, binnenkort samen met The Stars Group), Bet365Betsson, Kindred (Unibet), Dazzletag (ShinyBingo), en GVC (bwin.party) – prefereren een legale situatie boven de huidige situatie, volgens SpeelVerantwoord directeur Peter-Paul de Goeij. De bedrijven zijn nog steeds hoopvol dat het volgend jaar eindelijk mogelijk is om een licentieaanvraag te doen.

De Goeij spreekt uit dat het een uitdaging kan gaan worden voor de minder ervaren partijen om een plek te veroveren op de Nederlandse markt. Volgens De Goeij zijn de Nederlandse regels met betrekking tot het beschermen van consumenten strenger dan in veel andere landen in Europa. De Goeij benoemt het niet specifiek, maar de voorwaarde dat gelicenseerde bedrijven 24 uur per dag Nederlandstalige support moeten aanbieden, is een voorbeeld van een hoge drempel voor sommige partijen.

De bij SpeelVerantwoord aangesloten organisaties zijn bezorgd of er wel een level playing field is tussen de bestaande land-based bedrijven met een vergunning, en de nieuwkomers. De diverse momenten van uitstel hebben volgens hem voor een belemmering gezorgd voor de nieuwkomers. De Goeij is dan ook van mening dat mogelijke volgende vertragingen, bijvoorbeeld ten gevolge van COVID-19, in het nadeel zijn van van de online partijen, en dus nadelig voor de consument.

POLL

Gaming in Holland stelde de kijkers van het webinar de vraag of ze een uitstel van de introductie van de Wet KOA ten gevolge van COVID-19, redelijk zouden vinden. Van de meer dan 160 kijkers bracht iets minder dan de helft een stem uit.

De uitslag van de poll was weinig opzienbarend, met de vraagstelling en de samenstelling van het publiek bijna een garantie dat uitstel op weinig sympathie kon rekenen. Ongeveer een vijfde was voor uitstel, met de overige tachtig procent verdeeld over de twee antwoorden die er negatiever tegenover stonden.

Vijftien procent was van mening dat de land-based partijen de Corona-crisis misbruiken. Het merendeel, 65 procent, was tegen een vertraagde opening van de markt, maar vond wel dat land-based casino’s uitstel mochten krijgen op de invoering van CRUKS.

Vragen uit het publiek

How long will the gambling authority have to assess a license application – can this be extended? Under which circumstances?

Justin Franssen gaf een helder antwoord op deze vraag: zes maanden. Een eventueel uitstel van de beslissing zou de Kansspelautoriteit een extra zes maanden geven om de aanvraag te bestuderen.

In theorie kan de Ksa al na drie maanden een beslissing gemaakt hebben, zegt Franssen, en de licentie na na drie maanden uitgeven. Maar Franssen verwacht een big bang opening: één dag waarop alles open gaat. In theorie zou dat 1 juli 2021 zijn, maar Franssen geeft aan dat hij vertraging verwacht. Niet alleen het Corona-virus kan roet in het eten gooien aldus Franssen, maar vooral de lobby van land-based partijen en het soort vragen die gesteld zijn door het parlement, doen hem vermoeden dat een uitstel aanstaande is.

Bert Bakker verbaast zich vooral over de houding van de politiek die, volgens hem, vooral angstig lijkt voor een toestroom van nieuwe gokverslaafden zodra de markt opengaat. Hij vindt dat ze dan negeren dat er al twee miljoen Nederlanders regelmatig online spelen momenteel. Daarnaast denkt hij dat partijen die vertragend hebben gewerkt de afgelopen jaren, nu daar van terugkomen sinds er door het Corona-virus baat is bij online gokken voor deze partijen.

Can the gambling license application be done in English? Or does it need to be in Dutch?

De aanvraag van van de licentie dient te gebeuren in het Nederlands, aldus Justin Franssen. Sommige documenten mogen aangeleverd worden in het Engels, maar de basis moet in het Nederlands zijn. Dit is gelijk aan andere landen in Europa waar hetzelfde heeft plaatsgevonden.

Op de website van de Ksa staat nadrukkelijk dat van alle officiële documenten die niet in de Nederlandse taal zijn opgesteld, een vertaling in het Nederlands moet worden toegevoegd.

Will operators be asked a financial guarantee as a condition for a license? Will that be the same for everyone?

Franssen neemt andermaal het antwoord voor zijn rekening op deze vraag en geeft aan dat het maximale bedrag €870.000 is. Dit bedrag zal niet voor alle licentiehouders hetzelfde zijn, maar afhankelijk zijn van de omzet, aldus Franssen. Het is nog niet duidelijk of de Ksa zal werken met een verzekering, een bankgarantie, of dat ze willen dat partijen het bedrag daadwerkelijk overmaken. Laatstgenoemde lijkt Franssen onredelijk.

Will there be two different go-live fases?

Franssen geeft aan dat er geen indicatie is dat er een verschil zal zijn tussen groepen. Maar er is een verschil natuurlijk, aldus Franssen, want brandschone bedrijven hebben zich per definitie gehouden aan de cooling-off periode, terwijl bedrijven die zich illegaal wel op de Nederlandse markt hebben gericht moeten kijken naar de datum dat ze zich wel zijn gaan houden aan de regels. Tel daar dertig maanden bovenop, en je kan je aanmelden voor een licentie.

In september worden nieuwe beleidregels van de Ksa verwacht. Bovendien kunnen er moties volgen op de antwoorden van de vragen van het parlement. Deze eventuele moties kunnen ook nog beleidswijzigingen veroorzaken, waardoor het antwoord op deze vraag nog niet met zekerheid te stellen is.

Will remote gaming licenses be limited? Will all bingo variants be allowed? We want to start prep now, what do we do?

Peter-Paul de Goeij geeft aan dat er geen maximum zit op het aantal licenties dat de Nederlandse overheid zal toekennen.

Hoewel hij geen specifieke kennis heeft over de verschillende bingovarianten, vermoedt De Goeij dat ze allemaal zijn toegestaan binnen het wettelijk kader van de Wet KOA.

Will operators be required to have a local presense un order to obtain a license.

Met het webinar op een einde lopend, is het antwoord op deze laatste vraag kort maar krachtig. “No,” aldus Justin Franssen. Waar in België gelicenseerde partijen nog verbonden moeten zijn aan een fysiek casino, daar is die voorwaarde tot op heden op geen moment genoemd in de lange geschiedenis van de Wet Kansspelen op afstand.

Op de website van Gaming in Holland zijn nog diverse andere vragen beantwoord die in het webinar niet aan bod kwamen. Een opname van het webinar bekijk je op het YouTube-kanaal van Gaming in Holland.

Foto’s via Gaming in Holland webinar YouTube-video.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter