Zaterdag 22 juni 2024

Speel bewust

Kamervragen over influencers die matchfixinggroepen promoten via social media

Influencers Kamervragen

Het artikel van het AD over influencers die matchfixinggroepen promoten heeft geleid tot Kamervragen van verschillende Kamerleden. Er werden vragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid maar ook aan de minister voor Rechtsbescherming. Zo wilden Michiel van Nispen, Mirjam Bikker, en Anne Kuik van minister Weerwind weten op welke wijze hij nog grip heeft op de maatschappelijke gevolgen van de legalisering van online gokken.

Zaterdag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de schimmige wereld van matchfixinggroepen. Veelal jongeren werden door influencers verleid om uitslagen van zogenaamd gemanipuleerde wedstrijden te kopen. Uit onderzoek van het AD bleek het echter te gaan om oplichting, want de jongeren kregen in ruil voor enkele honderden euro’s vaak foute uitslagen toegestuurd.

Deze jonge slachtoffers kwamen in contact met de oplichters via influencers die tegen betaling reclame maakten voor de oplichtingsgroepen. Dit leidde tot verschillende Kamervragen die deze week werden ingediend.

De D66-Kamerleden Steven van Weyenberg, Hülya Kat, en Jeanet van der Laan stelden Kamervragen aan minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius en minister van Financiën Sigrid Kaag over de promotie door influencers. Daarnaast richtten Michiel van Nispen (SP), Mirjam Bikker (ChristenUnie), en Anne Kuik (CDA) hun vragen over dit onderwerp aan de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Bescherming van jongeren

Ondanks dat de Kamervragen gaan over hetzelfde onderwerp en hetzelfde artikel, hebben de vragen van de twee groepen een andere insteek. De D66-Kamerleden kijken voornamelijk naar de jongeren die slachtoffer zijn van deze vorm van oplichting. Zij willen van ministers Kaag en Yesilgöz-Zegerius weten op welke wijze jongeren beschermd kunnen worden tegen dit soort praktijken.

Ook willen zij weten op welke wijze er wordt samengewerkt met andere landen over de rol van influencers in dit soort zaken. Er zijn immers meer Europese landen die te maken hebben met influencers die (illegaal) gokken promoten. Een adviesgroep van de Europese Raad adviseerde vorige maand nog om Europese regels in te stellen voor influencers die gokken promoten.

Tot slot gaan de Kamervragen over wat de influencers hadden kunnen doen om te voorkomen dat zij dergelijke oplichtingspraktijken zouden promoten. Konden de influencers ergens controleren om wat voor groepen dit ging en welke toezichthouder is hier bijvoorbeeld verantwoordelijk voor?

Heeft Weerwind nog wel grip op de gevolgen van de legalisering?

De Kamervragen van Bikker, Van Nispen, en Kuik hebben een andere insteek en richten zich meer op het Nederlandse kansspelbeleid en de mogelijke gevolgen daarvan. Zij willen bijvoorbeeld van Weerwind weten wat hij zou kunnen doen tegen het gokken door jongeren op wedstrijden in het buitenland.

Ook vragen zij Weerwind op welke manier hij ervoor kan zorgen dat jongeren melding doen van deze vorm van oplichting. Dit zal nu namelijk niet gebeuren, omdat zij zelf ook strafbaar zijn omdat zij meedoen of mee denken te doen aan matchfixing.

Tot slot vragen de Kamerleden zich af of Weerwind ook ziet dat de legalisering van online gokken normalisering in de hand heeft gewerkt, wat in het nadeel van de samenleving zou zijn. Als de minister dit anders ziet, willen zij van de minister horen op welke wijze hij nog grip heeft op de maatschappelijke problemen zoals schulden en sociale problematiek als gevolg van gokken.

Antwoord op Kamervragen uitgesteld

Op maandag 4 september heeft minister Weerwind de Kamerleden laten weten dat hij meer tijd nodig heeft voor hij antwoord kan geven op de vragen. De gebruikelijke beantwoordingstermijn van Kamervragen is drie weken. Dit zou betekenen dat de vragen, die werden ingediend op 14 augustus, uiterlijk 4 september beantwoord moesten worden. Echter, door het zomerreces zal de minister meer tijd nodig hebben om de vragen te beantwoorden. Maandag 4 september was de laatste dag van het zomerreces van de Tweede Kamer.

2023Z14090

Kamervragen van de leden Van Nispen (SP), Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat influencers via Telegram slachtoffers voor duizenden euro’s oplichten door neppe sportuitslagen te helpen promoten (ingezonden 14 augustus 2023).

 1. Bent u bekend met het onderzoek dat is gedaan door het AD over de negatieve rol van influencers op de gokverslaving van jongeren?1
 2. Was u al bekend met de praktijk van matchfixing die onder andere via het platform Telegram wordt ingezet?
 3. Ziet u ook de schade die kan ontstaan voor jongeren als ook influencers aangeven betrokken te zijn bij matchfixing groepen?
 4. Bent u het met mij eens dat het heel schadelijk is dat jongeren op deze manieren worden gelokt om veel geld uit te geven in dit neppe en nagenoeg ontraceerbare systeem van sportweddenschappen en matchfixing?
 5. Wat kan er volgens u effectief gedaan worden tegen het gokken door jongeren op (obscure) wedstrijden in het buitenland, om financiële schade en matchfixing te voorkomen?
 6. Op welke manier kan het prikkelend worden gemaakt voor gedupeerden om melding te gaan doen van oplichters via Telegram aangezien zij, terecht, ook strafbaar zijn op het moment dat zij meedoen aan matchfixing?
 7. Bent u bereid om zich in te zetten, al dan niet via de branchevereniging DDMA, voor een oproep aan influencers om zich niet te laten lenen voor dit soort promotieactiviteiten van oplichters?
 8. Vindt u het een positieve ontwikkeling dat influencers zich überhaupt laten lenen voor het maken van reclame voor gokken?
 9. Ziet u net als de partijen dat de legalisering van gokken, normalisering in de hand heeft gewerkt, ten voordele van de markt en ten nadele van de samenleving gezien de schulden en sociale problematiek? Zo nee, kunt u uiteenzetten op welke manier u daadwerkelijk nog grip heeft op onder andere de hierboven schetste problematiek?
 10. Kunt u aangeven op welke manier er aandacht en begeleiding is richting zowel professionele als amateurspelers van de wedstrijden waarop gegokt wordt?
 1. Algemeen Dagblad, 12 augustus 2023, Influencers lokken jongeren in de armen van oplichters: «Duizenden euro’s kwijt»

2023Z14088

Kamervragen van de leden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan (allen D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken (ingezonden 14 augustus 2023).

 1. Bent u bekend met het bericht «Influencers lokken jongeren in de armen van oplichters: «Duizenden euro’s kwijt»»?1
 2. Hoe zouden jongeren volgens u beschermd moeten worden tegen influencers die hen in de armen van oplichters lokken? En hoe worden jongeren op dit moment beschermd?
 3. Wat is uw oordeel over aanbevelingen voor matchfixinggroepen die worden gedaan door influencers? Is het verboden om aan te zetten tot criminele handelingen, dus ook verboden om aan te zetten tot matchfixing? Is het verboden om op te lichten, dus verboden om valselijk (verschillende) uitslagen te verkopen alsof die uitslag met zekerheid zou resulteren? Zo ja, hoe wordt hierop gehandhaafd?
 4. Is er voldoende zicht op geldstromen via cryptovaluta die richting online gokken op sportwedstrijden lopen? Zo ja, hoe zien deze geldstromen eruit? Zo nee, wat gaat u doen om hier beter inzicht in te krijgen?
 5. Op welke manier worden consumenten beschermd tegen gokverslaving rond sportweddenschappen? Welke rol hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Kansspelautoriteit (Ksa) hierbij en hoe beoordeelt u de effectiviteit van deze aanpak? Is deze aanpak volgens u nog passend voor de manier waarop er in 2023 wordt ingezet op sportwedstrijden?
 6. Waar kunnen of moeten influencers de juistheid van wat zij aanbevelen controleren voordat zij een aanbeveling doen richting hun volgers? Deelt u de analyse dat een check vooraf had kunnen voorkomen dat veel volgers een aanbeveling hadden gehad voor een praktijk waar ook de influencers zelf van schrokken toen duidelijk werd dat het volstrekte onzin was?
 7. Wat is de stand van zaken van de verkenning naar een markering van bewerkte advertenties, zoals gevraagd in de aangenomen motie Van der Laan2, waarmee duidelijk was geworden dat de geadverteerde uitslagen nep waren? Wat doet u om te voorkomen dat valse beweringen, zoals over matchfixing, worden geloofd, bijvoorbeeld vanwege de inzet van bewerkte afbeeldingen?
 8. Wie heeft de regie op het voorkomen van en handhaven op de beïnvloeding door influencers, nu op sportweddenschappen maar mogelijk later op iets anders? Hoe zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Kansspelautoriteit (Ksa) hierbij aangesloten, welke andere partijen zijn betrokken bij de handhaving op reclame voor risicovolle kansspelen door influencers en hoe beoordeelt u de samenwerking?
 9. Wordt er voor de handhaving op reclame door influencers ook samengewerkt met opsporingsinstanties in andere landen? Zo ja, hoe ziet deze samenwerking eruit? Zo nee, waarom niet?
 10. Hoe verhoudt de Nederlandse aanpak van (illegaal) gokken en beïnvloeding door influencers zich tot de aanpak in andere landen? Welke lessen kunt u trekken uit het voorkomen van gokverslaving en oplichting in andere landen?
 1. Algemeen Dagblad, 12 augustus 2023, Influencers lokken jongeren in de armen van oplichters: «Duizenden euro’s kwijt»
 2. Kamerstuk 36 200 VIII, nr. 154

Lead-foto achtergrond door Jeroen van der Meyde via Wikimedia. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 15 augustus 2023. Het artikel is geüpdatet op 5 september toen de minister zijn antwoorden uitstelde.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter