Maandag 26 september 2022

Speel bewust

Lotto krijgt €10.000 boete voor reclames op GirlScene.nl

Lotto boete girlscene.nl eurojackpot

Lotto B.V. heeft een boete van €10.000 opgelegd gekregen door de Kansspelautoriteit. Lotto, onderdeel van de Nederlandse Loterij, maakte reclame voor de EuroJackpot op GirlScene.nl, een website die zich ondermeer richt op jongeren vanaf 14 jaar. De Nederlandse Loterij geeft aan dat de advertenties per ongeluk op de website waren terechtgekomen.

De Kansspelautoriteit heeft een boete van €10.000 opgelegd aan Lotto B.V., onderdeel van de Nederlandse Loterij. De last onder dwangsom krijgt het bedrijf voor het plaatsen van advertenties op de website GirlScene.nl. In de periode van 2 november 2020 tot en met 8 februari 2021 werd ten minster 218 keer een advertentie geplaatst voor de EuroJackpot op de website.

GirlScene.nl is een website van het Amsterdamse EEN Media. Volgens het bedrijf is Girlscene.nl een “website voor meiden en jonge vrouwen tussen de 14 en 30 jaar,” en het houdt “hen dagelijks op de hoogte van alles omtrent Fashion, Beauty & Lifestyle.”

Het reclame maken voor kansspelen op websites die zich richten op minderjarigen is in strijd met Artikel 4a van de Wet op de kansspelen. In Artikel 2, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie
kansspelen
staat expliciet dat vergunninghouders hun reclameactiviteit niet mogen richten op minderjarigen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

In oktober 2017 kreeg Lotto B.V. al een last onder dwangsom. Toen moest het €30.000 betalen omdat het reclame maakte op spele.nl, kleurplaten.nl, en speeleiland.nl.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zo stelt de Kansspelautoriteit. Door de eerdere boete uit 2017, gold nog steeds dat Lotto B.V. scherp in de gaten moest houden dat het geen reclames plaatste op websites die zich richten op jongeren. Met de reclame op direct-buy GirlScene.nl, voldeed Lotto B.V. niet aan die last, waardoor een boete van €10.000 werd opgelegd.

De Nederlandse Loterij, het moederbedrijf dat namens Lotto B.V. reageerde op de ten laste legging van de Kansspelautoriteit, is het niet eens met de boete. Eind juni reageerde het schriftelijk waarbij het duidelijk maakte dat de reclames voor EuroJackpot per ongeluk op GirlScene terecht waren gekomen. Het bedrijf claimde helemaal geen belang te hebben bij het zichtbaar zijn van de reclames op GirlScene.nl.

Ook claimde de Nederlandse Loterij dat de Kansspelautoriteit een te ruime uitleg geeft aan de in 2017 opgelegde last. Tot slot vond de Lotto het onbegrijpelijk dat de Ksa het had nagelaten om de Lotto onderzoek te laten doen en zo nodig maatregelen te treffen. Daarom vroeg de Lotto de toezichthouder om de boete op te heffen.

Zes weken voor de Lotto om de boete te betalen

De Kansspelautoriteit ging niet mee in die argumenten. Het vond de toelichting te summier en was van mening dat ze al gewaarschuwd waren door de eerdere overtredingen in 2017.

De boete van €10.000 voor de Lotto moet binnen zes weken betaald worden. De Lotto kan tegen de boete bezwaar maken bij de Kansspelautoriteit, waarna de raad van bestuur van de toezichthouder er nog eens naar gaat kijken. Als de raad van bestuur bij de boete blijft, kan de Nederlandse Loterij eventueel een gang naar de rechter nemen om de boete aan te vechten.

Laat een reactie achter