Zondag 16 juni 2024

Speel bewust

Miljoenennota: € 1,2 miljard aan Kansspelbelasting in 2028

Miljoennota 2024 Kansspelbelasting KSB Lead-image

De Nederlandse regering gaat er vanuit dat de inkomsten vanuit kansspelbelasting de komende jaren flink gaan stijgen. In de bijlagen bij de Miljoenennota is een prognose opgenomen waarbij de baten uit kansspelbelasting oplopen van € 904 miljoen dit jaar naar € 1,262 miljard in 2028.

In de bijlagen bij de Miljoenennota ( 8,8 MB) staan tal van verwijzingen naar het Nederlandse kansspelbeleid.

Miljoenennota over de kansspelbelasting

In de Miljoenennota 2023 ging de Nederlandse overheid er nog vanuit dat het over 2023 € 828 miljoen aan kansspelbelasting zou ontvangen. Dat valt naar alle waarschijnlijkheid een stuk hoger uit. In de bijlagen bij de miljoenennota 2024 ( 27,8 MB) wordt er een raming van € 904 miljoen aan kansspelbelasting voor 2023 toebedeeld. Daarmee vallen de baten € 76 miljoen hoger uit dan verwacht; 9,2%.

Over 2024 staat in de bijlage bij de miljoenennota dat men rekening houdt met € 958 miljoen aan kansspelbelasting, een stijging van € 54 miljoen ten opzichte van 2023. Hoewel er diverse maatregelen worden ingevoerd door de minister voor Rechtsbescherming op het gebied van online kansspelen (zoals het verbod op ongerichte reclames voor goksites en binnenkort verplichte speellimieten voor online casino’s) voorspelt de regering dat de baten uit Kansspelbelasting de komende jaren verder zullen stijgen.

In de raming (pagina 39) houdt de regering rekening met een stijging naar net meer dan een miljard in 2025, uitgroeiend naar € 1,262 miljard in 2028. Het gaat hierbij om alle kansspelbelasting, dus ook die van de landgebonden sector en loterijen.

202320242025202620272028
Kansspelbelasting€ 904 miljoen€ 958 miljoen€ 1.021 miljoen€ 1.089 miljoen€ 1.168 miljoen€ 1.262 miljoen

Over 2022 ging er € 300 miljoen naar de staatskas vanuit de legale online casino’s. In de rijksbegroting voor Caribisch Nederland ( 2,0 MB) opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Miljoenennota, wordt de kansspelbelasting voor het Caribisch gebied geraamd op € 1,9 miljoen.

Miljoenennota over het kansspelbeleid

In de Vaststelling van de begrotingsstaten ( 7,6 MB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2024, is er veel aandacht voor het Nederlandse kansspelbeleid.

Het ministerie stelt dat de kansspelmarkt sterk in beweging is en dat de online kansspelsector snelgroeiend is (bladzijde 36). Het kabinet zet volgens het plan “meerjarig in op de modernisering van het kansspelbeleid” (bladzijde 76). Ook 2024 zal nog in het teken staan van “monitoring en bijsturing op de Wet Kansspelen op afstand (Koa)”, mede door de evaluatie die volgend jaar gepland staat.

In een tabel (bladzijde 217) somt het ministerie alle gedane toezeggingen op die vooralsnog niet zijn afgerond. Op het gebied van kansspelen herhaalt het ministerie de belofte om bij de evaluatie van Koa te kijken of er aanleiding is om de bijdrage aan het Verslavingspreventiefonds te vergroten.

Evaluatie kansspelbeleid

Ook herhaalt het ministerie dat er periodiek onderzoek gedaan moet worden naar spelersvoorkeuren (in 2023 nog) en dat er gekeken wordt naar ontwikkelingen in het “laten organiseren van loterijen door platforms”. Ook de huidige stand van zaken bij speelautomaten en “aanbevelingen voor toekomstige inrichting” daarvan is genoemd als aandachtspunt (bladzijde 255).

Het huidige kansspelbeleid is gestoeld op een beleidsvisie uit 2011 en beleidstheorie uit 2015. Maar inmiddels is er veel veranderd, zo schrijft het ministerie, onder andere door de opening van de onlinekansspelmarkt. Daarom loopt de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand in 2024 als een rode draad door de uiteenzetting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

“Op basis van de onderzoekresultaten van de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand (gepland 2024), de evaluaties van de staatsdeelnemingen NLO en Holland Casino in 2023, alsmede maatschappelijke ontwikkelingen zal de visie op het kansspelbeleid tegen het licht worden gehouden.”

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Die reflectie in 2024 moet inzicht geven hoe succesvol het kansspelbeleid is gebaseerd op de drie kansspeldoelen (consumentenbescherming, verslavingspreventie, en voorkomen van kansspel gerelateerde criminaliteit) die het zichzelf vooraf stelde. Daarnaast moet de evaluatie inzicht geven hoe succesvol kanalisatie is als instrument om die doelen te bereiken.

Ook moet de evaluatie ervoor zorgen dat het helder wordt in welke mate “marktordeningsprincipes, verband met Europese regelgeving, ontwikkelingen in ICT en techniek en veranderende maatschappelijke behoeftes” van invloed zijn of moeten zijn op het Nederlandse kansspelbeleid (bladzijde 253). Een in 2023 uitgevoerd vooronderzoek naar de zorgplicht en de Kosten- batenalayse worden betrokken bij de evaluatie in 2024, zo deelt het Ministerie.

De foto’s zijn een bewerking door CasinoNieuws.nl. Lead-image origineel door Valerie Kuypers via rijksoverheid.nl. Foto inzet door Ministerie van Financiën via Flickr.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter