Dinsdag 18 juni 2024

Speel bewust

Verkenning naar privatiseren Nederlandse Loterij wordt niet vroegtijdig gestopt

Kaag Van Rij staatsdeelnemingen Holland Casino Online TOTO commissiedebat staatsdeelnemingen

De verkenning naar het privatiseren van de Nederlandse Loterij zal niet nu al worden gestopt. Hier vroeg Mahir Alkaya van de SP om met een motie tijdens het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen. De motie werd ontraden door staatssecretaris Marnix van Rij.

Tijdens het tweeminutendebat Staatsdeelnemingen op 5 juli werden meerdere moties ingediend die betrekking hebben op de kansspelbedrijven van de Nederlandse staat. De moties richtten zich op het eventueel privatiseren van de Nederlandse Loterij en Holland Casino. De meningen van de verschillende Kamerleden zijn verdeeld en dat zorgde voor uiteenlopende moties.

MotieKamerlidOnderwerpOordeel
28165-399Mahir Alkaya
Verkenning naar privatisering van de Nederlandse Loterij stoppen
Ontraden
28165-400Mahir Alkaya
Uitzondering mogelijk maken op de verplichte evaluatie van publiek aandeelhouderschap in staatsdeelnemingenOordeel Kamer
28165-401
Pieter Grinwis
Evert Jan Slootweg
Inzichtelijk maken van de gevolgen van een mogelijke verzelfstandiging van de Nederlandse Loterij en Holland Casino voor gokverslaving
Ontraden

28165-406Evert Jan SlootwegIn verkenning ook een scenario meenemen dat de Nederlandse Loterij een staatsdeelneming blijftOordeel Kamer

Verkenning stoppen

De eerste motie die werd ingediend kwam van Mahir Alkaya van de SP. Hij is geen voorstander van de privatisering en liet dit tijdens het debat merken. Hij deelde zijn onvrede over de uitspraken van het bestuur van de Nederlandse Loterij waarin zij hun voorkeur uitspreken voor privatisering. In zijn motie riep hij dan ook op om de verkenning te stoppen.

Staatssecretaris Marnix van Rij zag daar niets in. Hij wil niet op zaken vooruitlopen en zal de verkenning voortzetten. Hij ontraadde de motie van Alkaya. Dat deed hij ook bij een andere motie die werd ingediend door Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Evert Jan Slootweg van het CDA. Zij dienden een motie in die gericht was op het aantal gokverslaafden.

Met hun motie wilden zij afdwingen dat het privatiseren van de Nederlandse Loterij alleen zou worden overwogen als men kon bewijzen dat dit zou leiden tot een daling van het aantal gokverslaafden. Ook hier zegt Van Rij dat hij niet op zaken vooruit wil lopen:

“Ik begrijp op zichzelf wat hier bedoeld wordt, maar dit ligt wel direct een hypotheek op de uitkomst van de verkenning. Wij willen eerst de verkenning doen. ”

Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën.

Ook geeft Van Rij aan dat hij gesprekken heeft gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. De minister zou er op hebben gewezen dat het moeilijk is om conclusies te verbinden aan het aantal gokverslaafden omdat hier niet genoeg over duidelijk is. Het duurt doorgaans enkele jaren voordat een verslaafd persoon hulp zoekt. Dit houdt in dat de eventuele gevolgen van de wet Koa pas over enkele jaren zichtbaar zijn.

Staatsaandeelhouderschap behouden

Niet alle moties over de verkenning van de Nederlandse Loterij werden ontraden door minister Kaag en de staatssecretaris. Een tweetal moties kreeg oordeel kamer. De eerste had betrekking op de evaluatieplicht die geldt voor staatsdeelnemingen. Kamerlid Alkaya is van mening dat de mogelijke privatisering druk met zich meebrengt. Door iedere zeven jaar te evalueren zou er een constante dreiging tot privatisering ontstaan. Hij hoopt daarom dat er in hele specifieke gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. De motie van Alkaya is niet specifiek gericht op de kansspelbedrijven, maar kan dus ook gelden voor andere staatsdeelnemingen.

De laatste motie was afkomstig van Evert Jan Slootweg. Hij ziet nog altijd het voordeel van het staatsaandeelhouderschap en denkt dat spelers beter beschermd kunnen worden door een staatsdeelneming. Hij vraagt met zijn motie dan ook om te overwegen het staatsaandeelhouderschap te behouden.

Beide moties aangenomen in de Kamer

Nog voor het zomerreces werd in de Tweede Kamer gestemd over de moties die tijdens het tweeminutendebat werden ingediend. Zowel de motie over de uitzondering op de evaluatieplicht als de motie over het mogelijk behouden van de staatsdeelneming NLO werd aangenomen. In beide gevallen stemde alleen de fractie van JA21 tegen en de andere partijen voor.

MotieKamerlidOnderwerpUitslag
28165-400Mahir Alkaya
Uitzondering mogelijk maken op de verplichte evaluatie van publiek aandeelhouderschap in staatsdeelnemingenAangenomen
28165-406Evert Jan SlootwegIn verkenning ook een scenario meenemen dat de Nederlandse Loterij een staatsdeelneming blijftAangenomen

Lead-foto Sigrid Kaag door Martijn Beekman via Rijksoverheid.nl. Lead-foto Marnix van Rij door Martijn Beekman via Rijksoverheid.nl. Achtergrond door Husky via Wikimedia. Dit artikel is geüpdatet op 7 juli toen de uitslag van de stemmingen in de Tweede Kamer werden gepubliceerd.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter