Vrijdag 19 april 2024

Speel bewust

Weerwind laat zich nog niet uit over rechterlijke uitspraak monopolievergunningen

monopolievergunningen Weerwind commissiedebat

Minister Weerwind wilde zich tijdens het commissiedebat kansspelen niet uitlaten over de gerechtelijke uitspraak over de monopolievergunningen voor landgebonden kansspelen. Enkele Kamerleden zijn bang dat de uitspraak zal zorgen voor een “tsunami” aan nieuwe aanbieders.

Commissiedebat Kansspelen

Bekijk het commissiedebat

Een week geleden oordeelde de Rechtbank Oost-brabant dat het Nederlandse kansspelbeleid horizontaal inconsistent is. De rechter gaf gokbedrijf JVH Gaming gelijk dat het niet te verdedigen is dat er online ongelimiteerd aanbieders tot de markt worden toegelaten, terwijl voor landgebonden aanbod op bepaalde vlakken een monopolie bestaat. De Kansspelautoriteit kreeg dan ook de opdracht van de rechter om de vergunningsaanvraag van JVH opnieuw te beoordelen.

De rechter had niet alleen een opdracht voor de toezichthouder, er zat ook een gebod voor de wetgever in, aldus kansspeladvocaat Justin Franssen die voor CasinoNieuws.nl de uitspraak bestudeerde. Volgens Franssen moet de regering na deze uitspraak eens goed nadenken over het huidige bestel.

De politiek behandelde vandaag tijdens het commisiedebat Kansspelen nadrukkelijk deze uitspraak en diens implicaties. Vooral Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP Socialistische Partij logo) maakten zich nadrukkelijk zorgen om de gevolgen van de uitspraak en vroegen de minister om zijn visie op de zaak.

Niet op de zaken vooruitlopen

Minister Weerwind wilde geen eerste reactie geven op de zaak en bleef bij de belofte later een concreet standpunt in te nemen en de te ondernemen vervolgstappen te delen. Weerwind gaf aan de uitspraak nog te bestuderen, waarbij hetzelfde opgaat voor de onafhankelijke toezichthouder de Kansspelautoriteit.

Ook in de tweede termijn van het commissiedebat met Weerwind kwam de uitspraak over de monopolievergunningen aan bod. Bikker herhaalde dat “meer aanbieders het laatste is wat we nodig hebben.”

Van Nispen was concreet in wat in zijn ogen een goede oplossing was voor de situatie: ook online werken met een beperkt aantal aanbieders om het zo weer horizontaal consistent te maken. Mikal Tseggai () vroeg tijdens een ander maar gerelateerd deel van het debat zich af of er ook niet gewerkt zou kunnen werken met een veilingsysteem voor vergunningen, een systeem wat zij van de radiofrequentie-veilingen kent. Bovendien, zo was Tseggai van inzicht, zou een beperkt aantal partijen het toezicht door de Kansspelautoriteit vergemakkelijken.

Voor zo’n systeem voelde minister Weerwind niets. Hij vergeleek een dermate ingrijpende wijziging met het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd.

Weerwind gaf aan dat de Kansspelautoriteit nog moet bepalen of er beroep tegen de uitspraak over de monopolievergunningen wordt aangetekend. Daarop vooruitlopen, dat wilde de minister niet.

Bikker sprak daarop nogmaals haar verontrusting uit:

“Mijn zorg is als we de volgende uitspraak afwachten, als er inderdaad hoger beroep wordt ingesteld, dat het zomaar kan betekenen dat er een heel veld open gaat aan vergunningen die alsnog verstrekt moeten gaan worden. Aan de club die dit aanspant, maar ook dan aan alle anderen. Daar heeft de staat zich op voor te bereiden […] want anders roepen we een nieuwe tsunami over ons af op het moment dat het misgaat bij de rechter.”

Mirjam Bikker, ChristenUnie

Weerwind liet zich niet verleiden om een concretere invulling te geven aan zijn reactie op de uitspraak over de monopolievergunningen:

“U schetst een worst case scenario, maar die is mogelijk. Zeker mogelijk. En daarin vraagt u mij om actie te ondernemen, maar ik moet naar de Ksa terug. En ik moet haar vragen van ‘bent u bereid om actie wel of niet te ondernemen’. Die zorg die u uitspreekt kan ik wel degelijk doorgeleiden.”

Franc Weerwind, Minister voor rechtsbescherming

Bikker gaf bij de minister aan dat, als het het proces zou versnellen, ze er geen bezwaar tegen zou hebben als de update van de minister vertrouwelijk verstuurd zou worden waardoor deze niet openbaar gemaakt wordt. Weerwind ging op die optie niet verder in.

Twee Holland Casino vestigingen 24 uur per dag open

Hoewel de uitspraak van de rechter ging over de monopolievergunning van Nederlandse Loterij, kwam ook een andere monopolist aan bod tijdens het commissiedebat. Bikker, die niet alleen voor haar partij de ChristenUnie sprak maar ook namens de SGP, uitte haar ongenoegen over de twee vestigingen van Holland Casino die vierentwintig uur per dag open zijn. Dat de vestigingen Holland Casino Amsterdam-West en Rotterdam nooit sluiten, was naar haar inzicht nergens voor nodig. Om 5:00 ’s nachts een casino in lopen om te gokken, kon nooit een verstandige beslissing zijn, aldus Bikker. Bikker kreeg bijval van Van Nispen die de openingstijden de ultieme vorm van kapitalisme noemde.

Weerwind gaf aanvankelijk aan dat de bevoegdheid voor het verlenen van de 24-uurs vergunningen lag bij de gemeente. Later herstelde Weerwind zichzelf en gaf hij aan dat de huisreglementen van Holland Casino zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Ksa als onderdeel van de vergunningverlening. Dat de casino’s in Amsterdam en Rotterdam dag en nacht open zijn, heeft volgens de minister te maken met de 24-uurs economie in die gebieden.

Weerwind gaf aan dat het bespreekbaar maken van de openingstijden, zou kunnen gebeuren als onderdeel van de vergunningverlening en dus als de vergunning verloopt. De vergunning van Holland Casino verloopt echter niet, zo laat de vergunningspagina op Kansspelautoriteit.nl zien.

Giften loterijen aan goede doelen

In veel van het debat leek de minister alleen tegenover de commissieleden te staan. De partijen waren het in hoofdlijnen eens en de partijen die een andere mening waren toegedaan zoals de VVD, PVV, en JA21 mengden zich weinig in de discussies.

Uitzondering op die gang van zaken was het punt waar Marina Vondeling (PVV logo via CasinoNieuws.nl) zich uitsprak over de loterijen en de goede doelen waar zij geld aan doneren. De PVV’er drong er bij de minister op aan dat het niet mogelijk zou moeten zijn dat organisaties die Hamas steunen, zich ten doel stellen om “zoveel mogelijk vluchtelingen naar Nederland te halen,” of op andere manieren tegen overheidsbeleid handelen, donaties ontvangen van loterijen met een vergunning van de Nederlandse overheid. Een zelfde sentiment, maar dan ook nadrukkelijk toegespitst op organisaties die klimaatverandering aan de kaak stellen, werd tijdens de verkiezingen ook geuit door FVD.

Het punt van de PVV kon rekenen op een interruptie van kamerlid Tseggai die zich hardop afvroeg of de PVV toe wilde naar een systeem waar alleen door de PVV goedgekeurde goede doelen nog geld mochten ontvangen. Vondeling reageerde daar negatief op en legde uit dat de geldkraan wat haar partij betreft alleen dicht moest voor organisaties wiens opvattingen haaks staan op het overheidsbeleid.

Minister Weerwind gaf in zijn antwoord dat er al een systeem bestaat op het gebied van goede doelen: Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Ook op vragen van GroenLinks-PvdA of de scheiding tussen hoog-risico en laag-risico kansspelen niet duidelijker moet zijn binnen de wetgeving, verwees Weerwind naar de huidige wetgeving waar dat volgens hem al duidelijk is omschreven. De vraag kwam ook of de loterijen niet een lager belastingtarief moeten krijgen omdat ze een bijdrage leveren aan de samenleving, waar de legale Nederlandse online casino’s puur kijken naar hun eigen winst. Weerwind verwees die vraag door naar de minister van Financiën, Steven van Weyenberg (D66 logo via CasinoNieuws.nl).

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter