Maandag 25 september 2023

Speel bewust

Verkiezingen 2023: wat vinden de politieke partijen van gokken?

Tweede Kamer verkiezingen 2023 gokken online kansspelen loterijen casino's

Door het vallen van het kabinet zijn er in november nieuwe verkiezingen. (Online) gokken is een polariserend onderwerp, al besteden niet alle partijen vooruitlopend op de verkiezingen aandacht aan het onderwerp in hun (concept) verkiezingsprogramma’s. Na een rondgang langs de websites van alle politieke partijen, vind je hieronder wat de politieke partijen in Nederland over (online) kansspelen zeggen.

Dit artikel wordt geüpdate zodra een politieke partij een (concept) verkiezingsprogramma publiceert waarin aandacht is voor (online) gokken. Concept verkiezingsprogramma’s kunnen nog veranderen. Standpunten in het verleden geuit kunnen altijd veranderen.


Wat vindt 50PLUS bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

50PLUS

Binnen de standpunten-sectie van de 50PLUS’ website is geen aandacht voor kansspelen. Ook in het verkiezingsprogramma 2021 die 50PLUS publiceerde vooruitlopend op de vorige verkiezingen, is er over gokken niets gezegd.

In het concept programma verkiezingen Provinciale Staten 2023 besteedde 50PLUS wel aandacht aan kansspelen. In dat programma maakte het duidelijk dat de partij tegen online gokken is. Onder het punt “Samenleving, cultuur, sport en vrije tijd” nam het het volgende bulletpoint op:

 • Het aan banden leggen van gokspellen op internet

Bron: Concept programma Provinciale Staten 50PLUS 2023


BBB boer logo

BoerBurgerBeweging

Wat de BBB betreft, moet het gedaan zijn met loterijen als de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. In haar concept-verkiezingsprogramma zegt BBB dat alleen de Nederlandse Loterij een vergunning voor een grote landelijke loterij moet krijgen:

 • De Nederlandse Loterij krijgt als enige een vergunning voor een grote landelijke loterij. Hierdoor neemt de controle op verslaving toe en komen de winsten ten goede aan de belastingbetaler.
 • Kleine en lokale loterijen met prijzen onder de 10.000 EUR en casino’s blijven toegestaan.

Wat vindt BVNL bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

BVNL

Belang van Nederland, de partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga, heeft alleen op het punt van loterijen een standpunt opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Net als het FvD verzet het zich tegen de afdracht van goede doelen-loterijen in Nederland, die volgens de politieke partij kan gaan naar “activistische clubs.”

NGO’s en activistische clubs zoals Greenpeace, Milieu Defensie, Extinction rebellion en organisaties die mensenhandel stimuleren krijgen geen subsidie meer, ook niet indirect via de Nationale Postcode Loterij.


Wat vindt het CDA bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

CDA

Het CDA besteedt aandacht aan kansspelen binnen het thema ‘Bestrijden van de schuldenindustrie’ in haar concept-verkiezingsprogramma. Voor de verkiezingen 2023 onder punt 3.16 spreekt de Christelijke partij uit dat het voor het zwaarder reguleren en belasten van gokken is:

Het ondersteunen van mensen met schulden laten we niet meer over aan de markt. Schuldhulpverlening is een taak die wordt uitgevoerd door publieke of maatschappelijke organisaties. Het verdienmodel achter de schuldenindustrie wordt aangepakt. Boetes bij te laat betalen worden beperkt en woekerrentes verboden. Fintech-aanbieders van uitgesteld betalen en gokaanbieders die de veroorzakers zijn van veel schulden, worden zwaarder gereguleerd en belast.


Wat vindt de ChristenUnie bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

ChristenUnie

Dat de ChristenUnie geen liefhebber is van kansspelen, zal voor weinig mensen als een verrassing komen. De Christelijke partij is fel tegenstander van alles wat met (online) gokken of casino’s te maken heeft, en verzet zich strijdlustig tegen iedere vorm hiervan.

De partij was faliekant tegen de Wet Kansspelen op afstand die online casino’s reguleerde en heeft sinds de legalisering diverse moties aangedragen die het gokken moeten beteugelen. Kamerlid Mirjam Bikker voerde de strijd tegen (online) goksites aan. Bikker is sinds januari 2023 lijsttrekker van de ChristenUnie, na het vertrek van Gert-Jan Segers. In de laatste twee kabinetten was ChristenUnie een regeringspartij.

Het (concept) verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2023 is op 14 september door de ChristenUnie gepresenteerd. Daarin zijn onder andere de volgende voornemens opgenomen:

Het verwoestende Nederlandse gokbeleid wordt teruggedraaid en alle vormen van kansspelen worden verboden. Ons ideaal is een verslavings- vrije samenleving.


Geld naar verslavingspreventie. Verslavingspreventie moet niet alleen op tabak en alcohol gericht zijn, maar ook op drugs en gokken. Er komt structureel geld voor bewezen effectieve vormen van preventie.


Stop de gokverslavingsindustrie Gokken maakt ongelooflijk veel kapot. Het legaliseren van gokken is een grote politieke zeperd geweest. Het heeft geleid tot méér gokkers en gaat onherroepelijk ook leiden tot meer verslaving. Dat raakt niet alleen mensen met een gokverslaving, maar ook hun families, met alle financiële ellende die volgt. De ChristenUnie wil dat er een einde komt aan deze ziekmakende industrie.

 • Stoppen met gokken. Gokken jaagt mensen in financiële problemen of zelfs een verslaving onder de valse belofte van een beter leven. Juist de meest kwetsbare mensen in onze samenleving worden het slachtoffer van de gokindustrie. Daarom willen we dat het niet meer wordt toegestaan in Nederland gokken aan te bieden. Dat geldt voor online gokken, gokautomaten, sportweddenschappen en casino’s, maar ook voor andere vormen van gokken zoals commerciële (kras)loterijen. Logische consequentie hiervan is dat dit het einde betekent van Holland Casino en de Nederlandse Loterij, waar Nederland (vrijwel) alle aandelen van bezit.
 • Een einde aan al die gokreclame. In aanloop naar een gokvrije samenleving komt er een totaal- verbod voor gokreclame, ook voor casino’s en loterijen. Dit verbod gaat ook gelden voor online reclame, (sport)sponsoring en zichtbare verkoop in winkels.
 • Meer gokpreventie. We kiezen voor goede preventie, niet door de gokpartijen zelf, maar onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verplichte afdracht aan preventie door partijen die aan gokken verdienen, wordt verhoogd.
 • Beloof geen gouden bergen. Er komt een einde aan de beloftes van miljoenenprijzen bij de zogenaamde “goededoelenloterijen”. Het verplichte percentage dat deze loterijen afdragen aan goede doelen verhogen we tot 90% en gaat ook gelden voor andere loterijen, zoals de Staatsloterij.
 • Gokleeftijd naar 24 jaar. Omdat jongeren tot 24 jaar kwetsbaarder zijn voor de verleidende effecten van gokspelletjes en games verhogen we de leeftijdsgrens.
 • Gamen en gokken blijven gescheiden. We beschermen onze kinderen door gokelementen zoals loot boxes in online games te verbieden.
 • Harder optreden door de kansspelautoriteit. Het toezicht op de gokindustrie moet steviger. De kansspelautoriteit krijgt daarvoor meer wettelijke mogelijkheden en gaat sneller over tot het beboeten van gokbedrijven die de wet overtreden.
 • Beperk de openingstijden van casino’s bij wet. Er komt in ieder geval een verbod op 24/7 openstelling. Ook krijgen gemeenten ruimte om verdere grenzen aan openingstijden van casino’s te stellen. Onbeperkte openingstijden zorgen voor een extra risico op verslaving, een toename van probleemgokkers en gokschulden.

Op de ChristenUnie-website is een uitgebreide sectie met standpunten van de partij te vinden. Onder het kopje ‘Gokken‘ is het volgende opgenomen, afkomstig uit het verkiezingsprogramma van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Gokken is geen onschuldig spelletje, maar een verslavende bezigheid. De liberalisering van het gokbeleid heeft, zo blijkt uit de ons omringende landen, een opstuwend effect op het aantal gokkers en probleemgokkers. Dat raakt niet alleen hen, maar ook hun families, met alle financiële ellende die volgt. De ChristenUnie wil daarom het gokken waar mogelijk beperken en spant zich in om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken. 

Onze voorstellen:

 • Meer gokpreventie. 
  We kiezen voor goede preventie, niet door de gokpartijen zelf, maar onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verplichte afdracht aan preventie door partijen die aan gokken verdienen, wordt verhoogd. 
 • Geen gokreclame. 
  Ook online gokreclames en loterijreclames worden aan banden gelegd. 
 • Gokleeftijd naar 24 jaar. 
  Omdat jongeren tot 24 jaar kwetsbaarder zijn voor de verleidende effecten van gokspelletjes en games verhogen we de leeftijdsgrens 
 • Gamen en gokken blijven gescheiden. 
  We beschermen onze kinderen door gokelementen zoals loot boxes in online games te verbieden. 
 • Strenger handhaven gokregels. 
  De Kansspelautoriteit moet haar rol als waakhond serieus en stevig invullen. 
 • Verbod op meest verslavingsgevoelige kansspelen. 
  De verslavingsrisico’s van kansspelautomaten en krasloten zijn hoog en de drempel om een gokje te wagen is laag. Daarom worden deze kansspelen verboden.
 • Openingstijden van casino’s worden bij wet beperkt. 
  Er komt in ieder geval een verbod op 24/7 openstelling. Ook krijgen gemeenten ruimte om verdere grenzen aan openingstijden van casino’s te stellen. Onbeperkte openingstijden zorgen voor een extra risico op verslaving, een toename van probleemgokkers en gokschulden.
 • Beëindigen belangen in Holland Casino en Nederlandse Loterij.
  De overheid is voor 100% aandeelhouder van Holland Casino en voor 99% van Nederlandse Loterij. De overheid heeft daarmee een sterke financiële prikkel om mensen méér te laten gokken, wat ten koste gaat van de inzet op preventie om mensen minder te laten gokken. Het faciliteren van loterijen en casino’s is uitdrukkelijk geen overheidstaak. Daarom moeten de belangen in Holland Casino en Nederlandse Loterij door de overheid worden beëindigd.

Wat vindt de FvD bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

Forum voor Democratie

Het Forum voor Democratie (FVD) is vooral erg tegen “het kartel”, en die wordt volgens de partij ondersteund door loterijen die geld doneren aan goede doelen, zo staat in het verkiezingsprogramma. Welke goede doelen dat geld ontvangen, is volgens het FVD niet democratisch. Daarom is het FVD ervoor om mensen die meespelen met loterijen, zelf te laten kiezen aan welke goede doelen ze hun bijdrage doneren.

Door de overheid gegunde (semi-) monopolies op goededoelenloterijen zoals de Postcodeloterij houden de financiering van het kartel in stand. Doordat 40% van de loterijopbrengsten aan ‘goede doelen’ moet worden besteed, vloeien jaarlijks honderden miljoenen naar politieke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, de Clinton Foundation en Urgenda. De verdeling van deze miljoenen wordt bepaald door een select clubje (oud)politici die tijdens of na hun politieke loopbaan werken voor deze loterijen of daaraan verbonden organisaties. Een machtsbasis van het partijkartel die eenvoudig kan worden doorbroken door deelnemers zelf invloed te geven op de besteding van de inleg. Deelnemers aan de postcodeloterij moeten zelf kunnen bepalen naar welke ‘goede doelen’ hun speelgelden gaan.


Wat vindt de combinatie GroenLinks-PvdA bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

De partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid die samen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2023, hebben in hun concept verkiezingsprogramma zich nadrukkelijk uitgesproken op het onderdeel kansspelen. Voor de verkiezingen in 2023 spreekt het nadrukkelijk uit dat het een inzetlimiet van € 200 per persoon per week wil introduceren voor mensen die gokken, zoals eerder al besproken in een artikel op CasinoNieuws.nl.

Ook wil de linkse combinatie strenger toezicht op het preventiebeleid van goksites, moeten vergunningen direct ingetrokken worden bij overtredingen, en heeft het specifieke gedachten bij loterijen en hun afdracht in Nederland. CasinoNieuws.nl heeft de partij-combinatie gevraagd om meer duidelijkheid bij deze standpunten.

Voorkomen van gokverslavingen.

Net als in België voeren we een limiet in van maximaal € 200 die mensen per week mogen inzetten via gokwebsites. Het preventiebeleid van gokbedrijven maken we minder vrijblijvend: vanuit de overheid krijgen de gereguleerde websites een onafhankelijke deskundige toegewezen die het preventiebeleid van de bedrijven controleert. Bedrijven worden verplicht data te delen over problematische spelers. We trekken de licentie van bedrijven in als zij de regels overtreden. We zorgen bovendien dat alle loterijen in Nederland proportioneel gaan bijdragen aan de belastingen. We verhogen de afdracht van de Staatsloterij en zorgen dat de kansspelbelasting voortaan op alle loterijen van toepassing is.

Bron: Concept-verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA


JA21

JA21

JA21 noemt in haar concept verkiezingsprogramma een enkele keer kansspelen. De partij wil de opbrengsten uit kansspelen, laten terugvloeien naar de topsport. Ook topsportevenementen moeten structureel gefinancierd blijven worden, waarbij kansspelen genoemd worden als voorbeeld.

Tot slot wil JA21 topsport op alle niveaus (waaronder vanzelfsprekend ook gehandicaptensport) en topsportevenementen structureel blijven financieren, bijvoorbeeld door de opbrengsten van de kansspelen.


Nieuw Sociaal Contract NSC logo SVG

Nieuw Sociaal Contract (Pieter Omtzigt)

Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van voormalig CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, gaat in de opgestelde plannen niet in op (online) gokken, casino’s, of kansspelen. Wel heeft het een paragraaf over loterijen, waarbij de partij wil dat deze beter gereguleerd worden.

Sommigen verwarren lobbyclubs en loterijen, die vaak een staatsmonopolie krijgen met gewortelde maatschappelijke organisaties. Dat zijn ze juist niet en de burger heeft over die geldstromen helemaal niets te zeggen. De besteding van de opbrengsten van loterijen en lobbyclubs moeten dus juist veel strakker gereguleerd worden.


SGP

De oudste politieke partij van Nederland, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), is bepaald geen liefhebber van (online) gokken en zal dat ook bij de volgende verkiezingen hun afkeer ervan propageren. Binnen de sectie Standpunten onder het kopje Gokken/Kansspelen legt de partij uit dat het kunnen meedoen aan kansspelen wat hun betreft moet worden ingeperkt, en dat het exploiteren van een casino geen taak van de staat is.

Kansspelen

Door de staat goedgekeurde kansspelen zorgen in de praktijk voor heel veel verslaving, met alle gevolgen van dien voor de verslaafden zelf en hun gezinnen en families. Deze verslaafden hebben hulp nodig om van hun verslaving af te komen en niet nog verder weg te zinken in de financiële ellende.

 • De mogelijkheden om mee te doen aan kansspelen moeten worden ingeperkt. Reclame ervoor is natuurlijk al helemaal het paard achter de wagen.
 • In de strijd tegen gokverslaving is het landelijk register, waarin mensen verplicht of vrijwillig uitgesloten kunnen worden van deelname een positieve eerste stap.
 • Het aanbieden van casino’s is geen staatstaak. Het enige voordeel van de verkoop Holland Casino is dat de overheid dan zelf geen casino’s meer beheert. Deze liberalisering heeft echter een ongwenst drempelverlagend effect.
 • Er moet zeker geen wettelijke ruimte komen voor meer kansspelen, zoals kansspelen via internet. De bestaande wetgeving moet daadwerkelijk worden gehandhaafd.
 • De kansspelautoriteit moet zijn taak goed kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn meer mensen nodig.

Bron: SGP.nl


Wat vindt de SP bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

SP

De Socialistische Partij (SP) heeft onder aanvoering van kamerlid Michiel van Nispen zich kritisch opgesteld tegenover (online) gokken de afgelopen jaren. De partij is naar eigen zeggen niet tegen gokken maar het huidige beleid is wat de SP betreft wel te vrijblijvend.

De SP heeft een concept verkiezingsprogramma( 671 kB) uitgebracht voor de verkiezingen van 2023. Daarin staat het volgende:

We willen niet dat Nederland een Las Vegas aan de Noordzee wordt en stellen daarom veel strengere eisen aan het gokken. Op ons initiatief is er een verbod gekomen op reclames voor online gokken. Waar mogelijk gaan wij dit verbod uitbreiden. Holland casino en de nationale loterijen blijven in handen van de overheid en streven niet langer naar groei en het aantrekken van nieuwe klanten.

In het verkiezingsprogramma van 2021 was geen hoofdstuk over gokken te vinden. Op haar website is het volgende standpunt over het gokbeleid opgenomen:

De SP is voorstander van een restrictief gokbeleid. We willen niet dat Nederland een Las Vegas aan de Noordzee wordt. De SP was tegen de opening van de online gokmarkt. Niet omdat we tegen gokken zijn, maar omdat de overheid de aanbieders van kansspelen te veel ruimte gaf en daarmee mensen te weinig bescherming werd geboden tegen kansspelverslavingen. Wat de SP betreft is onderdeel van een restrictief gokbeleid dat er strenge regels moeten gelden voor kansspelaanbieders om voor een goed verslavingspreventiebeleid te zorgen, maar ook dat mensen niet ongevraagd geconfronteerd worden met gokreclames of andere uitingen die aanzetten tot gokken. Daarom zijn we voor een verbod op online gokreclames.

Hoewel er nu legaal online gegokt kan worden in Nederland, zijn er nog steeds illegale online aanbieders van kansspelen. Deze illegale partijen moeten hard worden aangepakt, net als de creditcardmaatschappijen en banken die faciliteren dat mensen op illegale sites kunnen gokken.

Wat de SP betreft blijft Holland Casino een staatsbedrijf. Op die manier kan de Nederlandse overheid namelijk maximale invloed uitoefenen op het verslavingspreventiebeleid van Holland Casino en voorkomen we dat in plaats daarvan Holland Casino een ordinaire geldmachine wordt waar winst maken belangrijker is dan het in bescherming nemen van mensen met een mogelijke gokverslaving.

Bron: SP.nl


Wat vindt Volt bij de 2023 Tweede Kamer-verkiezingen over gokken?

Volt

De politieke partij Volt heeft haar concept-verkiezingsprogramma 2023 gepubliceerd. Daarin gaat het op een enkel punt in op het kansspelbeleid in Nederland. In een bulletpoint onder het kopje 3.1.2 (Een nationale aanpak tegen schulden) schrijft de centrum progressieve partij dat het voor een verbod op gokreclames is.

Sinds 1 juli 2023 is er al sprake van een verbod op gokreclames in Nederland. Gokreclames op televisie, de radio, in bushokjes, en andere ongerichte media zijn niet langer toegestaan. Volt wil echter verdergaan dan dit verbod op ongerichte reclames. Volgend op een artikel van de NOS waarin twee hoogleraren kritisch waren op de rol van de brancheverenigingen bij de totstandkoming van het verbod, riep Volt op tot een totaalverbod op gokreclames.

We plaatsen een verbod op gokreclames.


Geen standpunten gepubliceerd

De volgende partijen hebben hun (concept) verkiezingsprogramma voor de 2023 verkiezingen nog niet gepresenteerd, of deze bevatten geen mededelingen over gokken en kansspelen. Ook in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 communiceerden deze partijen geen standpunt aangaande kansspelen. De programma’s en websites zijn doorzocht op de zoekwoorden ‘gok(ken)’, ‘kansspel(en)’, ‘loterij(en)’, en ‘casino(‘s)’.


https://debatdirect.tweedekamer.nl/zaal-embedded/groen-van-prinstererzaal/?hd=1
Tweede Kamerverkiezing
Dagen
Uur
Minuten

Online gokken, privatisering Holland Casino, gokreclames

Niet alle partijen hebben in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen 2023 hun standpunt over (online) gokken kenbaar gemaakt, of aan een van de andere onderwerpen gerelateerd aan kansspelen aandacht besteed. Wie wil toch benieuwd is hoe de politieke partijen in de wedstrijd staan, kan kijken naar twee belangrijke wetsvoorstellen en een motie gerelateerd aan kansspelen van de afgelopen jaren, en hoe de partijen daar destijds op hebben gestemd.

Wet Koa

Op 7 juli 2016 werd de Wet Kansspelen op afstand aangenomen in de Tweede Kamer. De regeringspartijen VVD (40 zetels) en PvdA (36 zetels) van Kabinet Rutte II stemden voor, evenals de partijen D66 (12), en PVV (12), GroenLinks (4), en de kamerfracties Van Vliet (1, voorheen PVV), Klein (1, voorheen 50plus), de Groep Kuzu/Öztürk (2, voorheen PvdA), Houwers (1, voorheen VVD), en de Groep Bontes/Van Klaveren (2, voorheen PVV). De SP (15), het CDA (13), de ChristenUnie (5), SGP (3), Partij voor de Dieren (2), en 50plus (2) stemden tegen.

VoorPvdA, VVD, GroenLinks, D66, PVV, Van Vliet, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Groep Bontes/Van Klaveren
TegenSP, CDA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, 50plus

Privatiseren HC

Een half jaar later, op 31 januari 2017 stemde de Tweede Kamer voor de Wet modernisering speelcasinoregime waarin privatisering van Holland Casino werd voorgenomen. De twee regeringspartijen PvdA en VVD werden vergezeld door GroenLinks, D66, PVV, 50PLUS, Van Vliet, Klein, Houwers, Monasch, en de Groep Bontes/Van Klaveren in de stem voor het voorstel. SP, CDA, ChristenUnie, SGP, en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Het wetsvoorstel om Holland Casino te privatiseren kon uiteindelijk niet rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer en werd voor de stemming door de minister aangehouden. De minister voor Rechtsbescherming liet de Kamer bij brief van 31 mei 2019 weten dat het wetsvoorstel was ingetrokken.

VoorPvdA, VVD, GroenLinks, D66, PVV, 50PLUS, Van Vliet, Klein, Houwers, Monasch, Groep Bontes/Van Klaveren
TegenSP, CDA, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren

Verbod ongerichte gokreclames

Op 17 december 2021 stemde de Tweede Kamer op een motie die een verbod op gokreclames moest instellen. Dat voorstel kreeg een ruime meerderheid van stemmen:

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, PVV
TegenD66, VVD, BBB, FVD en Groep Van Haga

Veelgestelde vragen over de verkiezingen 2023 en gokken

In Nederland is het niet toegestaan om te gokken op verkiezingen. Alleen het gokken op sportevenementen is toegestaan binnen de Nederlandse wetgeving die online casino’s reguleert. In het buitenland kan je wel gokken op politieke gebeurtenissen zoals verkiezingen en kandidaatstellingen, maar dat is bij de legale online casino’s in Nederland dus niet mogelijk.

Er is geen enkele politieke partij in Nederland die zich nadrukkelijk uitspreekt voor gokken. Wel zijn er partijen die meer heil zien in het (streng) reguleren van goksites dan in het criminaliseren en verbieden van online casino’s. De VVD, PvdA, GroenLinks, D66, en PVV zijn grote politieke partijen die in 2016 hebben gestemd voor het reguleren van de kansspelmarkt in Nederland.

De Christelijke partijen zijn geen voorstander van gokken. De ChristenUnie, het CDA, en de SGP zijn tegen gokken en stemmen tegen wetsvoorstellen die dat reguleren of normaliseren. Ook de SP en bijvoorbeeld 50PLUS zitten niet te wachten op een nieuw online casino.

Wat Pieter Omtzigt vindt van (online) gokken, is niet exact bekend. Zijn voormalige partij het CDA, was nooit voorstander van het reguleren van online kansspelen in Nederland.

Via de website BGTK.nl is te zien dat Omtzigt in 2020 (toen hij nog lid van het CDA was), stemde voor een (uiteindelijk aangenomen) motie van Edgar Muller (PVV) om alle onlinekansspel-aanbieders te onderwerpen aan de Wet op de kansspelbelasting.

In 2021 deelde hij op zijn X-profiel (destijds Twitter) een update over kansspelen op afstand.

Op 1 oktober 2021, de dag van de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand, was Omtzigt mede-indiener van kamervragen van Bikker (ChristenUnie) over de Consumentenbond die zich terugtrok uit de reclamecode online gokken.

Eind 2022 stemde Omtzigt als eenmansfractie voor verbetering van verslavingspreventie, voldoende capaciteit bij de Kansspelautoriteit, en het in lijn brengen van de uitgaven van goksites aan marketing met de (verplichte) afdracht aan verslavingspreventie. Ook was hij als een van de weinige voor een voorstel van Heerema (VVD) om de verhoging van de kansspelbelasting toe te doen komen aan de sport en verslavingspreventie.

In april van dit jaar benoemde Pieter Omtzigt in een bericht op Twitter de Kansspelautoriteit in relatie tot beantwoordde kamervragen over welke onderdelen van de overheid zich bemoeien met (het melden van) desinformatie.

Bekijk ook het artikel uit 2021 ‘Tweede Kamerverkiezingen: wat vinden de politieke partijen op het gebied van kansspelen?‘ met meer informatie over politieke partijen en hun (historische) standpunten ten aanzien van (online) gokken.

Foto’s: Pieter Omtzigt (NSC) via TweedeKamer.nl. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) door Martijn Beekman via rijksoverheid.nl. Mirjam Bikker door Nienke van Denderen via ChristenUnie.nl. Frans Timmermans door Future-Image via ZUMA Press Zuma Press via PRO Shots.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 8 september. Dit artikel is sindsdien meerdere keren geüpdatet met nieuwe bepalingen uit nieuwe (concept) verkiezingsprogramma’s. De laatste update vond op 18 september plaats na de publicatie van het verkiezingsprogramma van het Forum voor Democratie, Nieuw Sociaal Contract, en JA21.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter