Vrijdag 14 juni 2024

Speel bewust

Weerwind wees informateur op gevolgen verdere beperkingen kansspelbeleid

Franc Weerwind Tweede Kamer brief

Informateur Richard van Zwol heeft informatie ingewonnen over de legalisering van online gokken en de gevolgen daarvan met betrekking tot verslavingen. Minister Weerwind heeft de reeds genomen en mogelijk te nemen maatregelen met de informateur gedeeld, maar heeft daarbij ook gewaarschuwd voor de (financiële) gevolgen die verdere beperkingen met zich mee zullen brengen.

Tijdens het formatieproces van het nieuwe kabinet heeft informateur Richard van Zwol minister-president Mark Rutte gevraagd om informatie over de legalisering van online gokken. Dit blijkt uit openbaargemaakte documenten (, 3,1 MB) over het formatieproces. Van Zwol vroeg Rutte eind april om de volgende vragen te beantwoorden over online kansspelen:

  • Wat zijn de gevolgen van het toestaan van online gokken voor het aantal verslavingen?
  • Is het mogelijk om maatregelen te nemen om de risico’s op verslaving te verminderen?

Voor de beantwoording van de vragen van de informateur werd de hulp ingeschakeld van de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

Mogelijke maatregelen om risico’s op verslaving te verminderen

Enkele dagen later werden de antwoorden verstuurd aan Van Zwol. Hierin werden de ontwikkelingen van de afgelopen tweeënhalf jaar, sinds de legalisering van online gokken, samengevat. Zo werd de informateur er door Weerwind op gewezen dat het aantal deelnemers van legaal online kansspelaanbod sterk is gestegen en dat het aantal mensen dat behandeld wordt voor gokverslaving niet is gestegen in diezelfde periode. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat dit pas later zichtbaar kan worden omdat het doorgaans jaren duurt voor gokkers hulp zoeken bij een gokverslaving.

Op de vraag welke maatregelen er te nemen zijn om kansspelverslaving tegen te gaan wordt allereerst ook een samenvatting gegeven van de reeds genomen maatregelen. Hierbij worden zaken genoemd zoals het verbod op het gebruik van rolmodellen, het Besluit Orka, en de aanstaande wijzigingen rondom speellimieten.

Er zijn daarnaast ‘verderstrekkende aanpassingen van wetgeving’ mogelijk, zo luidt het antwoord. Enkele daarvan zijn al in beeld, mede door de aangenomen moties in de Tweede Kamer. Hierin worden ook de moties genoemd voor een verbod op ‘zeer risicovolle online kansspelen’ en voor het verder beperken van gokreclame op internet. Dergelijke maatregelen behoren tot de opties, maar kunnen alleen bewerkstelligd worden via een wetswijziging. Deze kunnen volgen na de geplande evaluatie van de Wet kansspelen op afstand:

“Deze en andere aanvullende maatregelen zijn mogelijk. Deze zullen veelal een wetswijziging vergen. De mogelijke wetswijzigingen kunnen volgen nadat de resultaten uit de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand bekend zijn. De resultaten uit deze evaluatie en onderzoeken, waarbij ook moet worden gekeken naar uitvoerbaarheid, proportionaliteit en verenigbaarheid met EU-recht, zijn nodig om nieuwe maatregelen te onderbouwen.”

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Consequenties van verdergaande maatregelen

De minister wijst de informateur in zijn respons ook op de mogelijke consequenties van verdere beperkingen voor de online kansspelmarkt. Zo geeft hij aan dat vergaande maatregelen juist kunnen leiden tot grotere risico’s op kansspelverslaving:

“Indien hoge drempels worden opgeworpen of online kansspelen (deels) verboden worden, dan is het risico dat aanzienlijke aantallen mensen dan weer gaan spelen in het illegale circuit. Daar kunnen geen regels gesteld worden voor signalering en ingrijpen bij risicovol speelgedrag.”

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook de effectiviteit van het uitsluitingsregister Cruks zou in die situatie aangetast worden, omdat de illegale aanbieders dit register niet raadplegen. Andere nadelen die worden genoemd zijn het niet meer kunnen waarborgen van een eerlijke speelomgeving en dat spelers uitbetaald worden door de online casino’s. Verder zou het ook lastiger worden om de gokkers te bereiken met preventieve maatregelen en zorg.

Tot slot zou een verschuiving naar het illegale aanbod ook financiële consequenties hebben, zoals ook Regulus constateerde in haar nieuwsbrief. Verdere beperkingen ‘leiden tot lager brutospelresultaat en prijzen’, dit zou ook zorgen dat de inkomsten uit kansspelbelasting en kansspelheffing ook zullen dalen:

“Verdere beperkingen leiden tot een lager bruto spelresultaat en prijzen. Inkomsten uit kansspelbelasting en -heffing zullen dan dalen. Mits dit nodig is kan de heffing voor handhaving en toezicht en/of het verslavingspreventiefonds worden verhoogd om deze te kunnen blijven bekostigen. Op dit moment is een verhoging niet noodzakelijk”

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook gaat de minister in op de financiële consequentie van ‘het (deels) verbieden van online kansspelen’, zoals de motie van Michiel van Nispen voorstelt. De inkomsten uit kansspelbelasting op online kansspelen zullen sterk dalen, zo valt te lezen. Bij een algeheel verbod op online kansspelen zullen de belastinginkomsten ‘nihil zijn’, terwijl de kosten voor verslavingspreventie en zorg blijven bestaan:

“Financiële consequentie van (deels) verbieden van online kansspelen is dat inkomsten uit kansspelbelasting op online kansspelen sterk zullen dalen (bij een algeheel verbod zullen belastinginkomsten nihil zijn), terwijl nog wel kosten moeten worden gemaakt voor verslavingspreventie en zorg. Ten aanzien van kansspelheffing valt er dan ruim €20 min. aan inkomsten weg bij de Ksa en zal de heffing voor het verslavingspreventiefonds wegvallen. Indien de verslavingspreventie en zorg in wel in stand blijft heeft dat aanzienlijke financiële gevolgen.”

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lead-foto achtergrond via PRO SHOTS / Koen Laureij. Foto Franc Weerwind door RijksOverheid.nl / Martijn Beekman.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter