Woensdag 26 januari 2022

Curaçao eGaming (Cyberluck) zoekt 250 compliance officers, roept casino’s op CDB in te vullen

Curaçao eGaming Cyberluck hervorming kansspelbeleid compliance officers CDB

Cyberluck, een van de masterlicentiehouders op Curacao die vergunningen verleent via haar zegel Curaçao eGaming, is op zoek naar 250 compliance officers. Het roept alle online casino’s die via hun een vergunning hebben, op om de controledatabank (CDB) in te vullen voor 1 februari 2022.

Op vrijdag 31 december verscheen in het Antilliaans Dagblad een pagina grote advertentie van Curaçao eGaming. De advertentie bestond uit twee delen.

Oproep om CDB in te vullen

In de advertentie riep Curaçao eGaming de online casino’s die via hun een vergunning hebben, op om de CDB-registratie in te vullen. De Combined Quarterly Reporting over het vierde kwartaal van 2021, moet voor voor 1 februari 2022 ingevuld zijn in de CDB-portal op cdb.Curaçao-egaming.com.

Het verslag dat op de portal moet worden ingevuld, moet worden opgesteld door de uitvoerend directeur en gecertificeerd worden door de niet uitvoerend directeur namens de operator. Op Curaçao zitten er veelal trustkantoren als bestuurslaag tussen de daadwerkelijke eigenaren van een online casino en de vergunningverstrekker.

Vacature voor 250 compliance officers

Naast de oproep aan alle vergunninghouders van Curaçao eGaming om de CDB in te vullen, maakte Curaçao eGaming ook bekend dat het nieuwe mensen gaat aannemen om deze gegevens te controleren. In het tweede gedeelte van de advertentie annonceerde Cyberluck dat het op zoek is naar 250 compliance officers.

De compliance officers moeten de informatie in de CDB gaan controleren aan de hand van data beveiliging, verantwoord spelen, en anti witwas-wetgeving.

Mensen die willen solliciteren moeten hun middelbare school hebben afgemaakt. Daarnaast moeten ze Engels, Nederlands, en Papiamento spreken. Ervaring met computers, internet, en social media is een pluspunt.

Reactie op hervorming kansspelbeleid Curaçao

Bij de behandeling van de begroting 2022 eind november vorig jaar, maakte de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania bekend de Landsverordening Kansspelen begin 2022 ter goedkeuring naar de Staten te sturen.

Het huidige vergunningenstelsel inzake de gamingsector op het eiland voldoet niet meer aan de “internationale vereisten qua toezicht en inzicht in de wereldwijde gamingsector,” aldus de minister. Druk van de Nederlandse overheid om het kansspelbeleid te hervormen, speelt een belangrijke rol bij de aankondiging van de minister. Eind 2020 werd een hervorming van het kansspelbeleid al als voorwaarde voor corona-steun gesteld.

De nieuwe plannen van de regering simplificeren het vergunningenstelsel en moeten er voor zorgen dat de sector een ”significante bijdrage” levert aan de staatskas, maakte de minister toen bekend. Silvania zei in zijn schriftelijke antwoorden op de vragen onder andere dat bekend is dat “ruim 1.000 bedrijven met als vestigingsplaats Curaçao middels een sublicentie model wereldwijd onlinecasino-diensten” verlenen.

De Landsverordening (zie de volledige tekst hieronder) zal aan het begin van het tweede kwartaal aangeboden worden aan de Staten. De oproep van Cyberluck aan haar vergunninghouders om de CDB in te vullen, en haar zoektocht naar 250 nieuwe compliance officers, is een directe reactie op deze landsverordening.

Ministerio di
Finansa


Bekendmaking

BETREFFENDE DE REGISTRATIE VAN ONLINE-GAMING OPERATORS


De minister van financiën brengt ter kennis van belanghebbenden dat:

 1. gebaseerd op de Landsverordening buitengaatse hazardspelen, (P.13. 1993, no. 63) (LvBH), word. online-gaming licenties uitgegeven door of namens de Gouverneur;
 2. sinds december 2019, de minister van financiën belast is met het uitgeven van licentie voor en het toezicht op de online-gaming sector, namens de gouvemeur van Curacao;
 3. sinds maart 2020, de Gaming Control Board Curacao (GCB) belast is met het uitgeven van licentie voor en het toezicht op de online-gaming sector, namens de minister van Financiën. Echter, in de praktijk geven de houders van licenties een contractueel recht aan derden gevestigd in Curacao, om online kansspelen aan te bieden onder de bestaande licenties;
 4. conform de LvBH, slechts op Curacao gevestigde entiteiten die in het bezit zijn van een online-gaming licentie bevoegd zijn tot het aanbieden van online-gaming vanuit Curacao;
 5. teneinde een beter inzicht te verkrijgen van de online-gaming sector in Curacao, in het belang van een effectievere toezicht conform do LvBH, het ministerie van financiën een officieel register aan het ontwikkelen is van alle partijen die handelen onder de bestaande licenties, inclusief alle URL’s (Uniform Resource Locator) van de homepage, of het applicatie pakket ingeval van mobiele applicaties, die momenteel worden gebruikt voor gaming onder een Curacaose online-gaming licentie;
 6. de registratie wordt gedaan middels een online portaal. De registratieprocedure zal specifiek de registratie vergen van:
  1. a. de houders van een licentie zoals bedoeld in de LvBH,
  2. b. derde partijen die handelen onder een licentie als bedoeld in de LvBH, inclusief trustkantoren die namens hen handelen, al hun activiteiten en de URL’s applicaties die zij gebruiken. Andere details kunnen nader gespecificeerd worden.
 7. De overheid van Curacao momenteel in het proces is van modernisering van de online-gaming wetgeving teneinde het in overeenstemming te brengen met internationale normen en om een verantwoord kansspelbeleid (responsible gaming policy) aan te nemen dat alle kansspelactiviteiten omvat die in de jurisdictie een licentie hebben of krijgen;
 8. het nieuwe wettelijke kader naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 in werking zal treden. De eerste kansspelsector die onder deze nieuwe wet wordt gelegaliseerd, is online-gaming;
 9. de overheid de mogelijkheid overweegt om operators die op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet kansspelen op afstand aanbieden onder een op grond van de NOOGH verleende licentie tijdelijk vrij te stellen van de nieuwe wetgeving, zodat zij in deze periode tijdelijk kunnen blijven opereren zonder dat zij direct een licentie hoeft aan te vragen1;
 10. de overheid zich ervan bewust is dat een aanzienlijk aantal partijen momenteel opereren onder een licentie die is verleend op grond van de NOOGH. Het is dan ook een van de prioriteiten van de overheid om de huidige bedrijfsvoering van deze partijen veilig te stellen, voor zover deze legaal worden geëxploiteerd. De regering zou graag zien dat hun activiteiten in de toekomst vanuit Curaçao worden voortgezet. Tegelijkertijd moet de overheid ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de eventuele ontheffing. Het is ook om deze reden dat de registratie via het online portaal wordt ingevoerd.
 11. de details voor het registratieportaal en de vereisten om op het portaal te registreren binnenkort gepubliceerd worden;
 12. u wordt verzocht ervoor te zorgen dat alle partijen die onder uw licentie opereren tijdig op de hoogte worden gesteld van bovenstaande registratievereiste.

Minister van Financiën
Javier Silvania

1 Houd er rekening mee dat dit voornemen nog niet is goedgekeurd en geformaliseerd en dus onderhevig is aan parlementaire goedkeuring. Bovendien hebben niet alle formele belanghebbenden in het wetgevingsproces dit voorstel beoordeeld.

Uitgeschreven bekendmaking. Het origineel vind je hier (JPG, 247 kB).

Laat een reactie achter