Dinsdag 7 februari 2023

Speel bewust

Interview iGaming consultant Willem van Oort

Willem van Oort

Dinsdag vindt de Gaming in Holland conferentie plaats in Amsterdam. Het is de plaats waar geïnteresseerden in de Nederlandse kansspelmarkt samenkomen; van de Kansspelautoriteit tot online aanbieders, en van de top van landgebonden casino’s tot lobbyisten.

Vooruitlopend op de conferentie spraken wij per e-mail met Gaming in Holland oprichter Willem van Oort over de Wet Kansspelen op afstand, Cruks, en de Gaming in Holland conferentie zelf.

De Wet Kansspelen op afstand is officieel uitgesteld naar 1 maart 2021. Verwacht jij, als volger van de ontwikkelingen voor vele jaren, nog verder uitstel?

Dat is op dit moment nog even koffiedik kijken. In principe verwacht ik niet dat het nog van verder uitstel komt, maar tegelijkertijd is die race nog niet helemaal gelopen.

Er zijn wel degelijk belanghebbenden die hard lobbyen voor verder uitstel. Ik sluit niet helemaal uit dat deze partijen een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich krijgen.

Volgende week woensdag houdt de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid een procedurevergadering. Na afloop daarvan zouden we meer moeten weten.

Met het zicht in de haven inmiddels, hoe kijk jij terug op de langslepende weg van Koa?

Vooral dat het buitengewoon lang duurde. Het is duidelijk dat de kansspelbranche weinig vrienden heeft in de politiek die bereid zijn politiek kapitaal te spenderen – ook als het voor iedereen onmiskenbaar is dat het simpelweg negeren van een een ongereguleerde online markt uiteindelijk geen oplossing kan zijn.

Wat zie jij als de rol van Gaming in Holland na introductie van de wet?

Gaming in Holland is hét B2B-platform voor de kansspelbranche in Nederland. Nu er straks zo’n honderd online vergunningshouders bij zullen komen, verwachten wij dat we flink gaan groeien.

Wat zijn jouw gedachten bij de ontwikkelingen in buurland Duitsland?

Het is goed nieuws dat ook Duitsland de online markt gaat reguleren. De nieuwe regels zijn misschien niet optimaal, maar als je niet begint, verandert er nooit iets.

Voor ons was het een goed moment om ook een “Gaming in Germany” op poten te zetten. We hebben in het voorjaar al enkele succesvolle webinars georganiseerd. Op 19 oktober vindt de eerste Gaming in Germany Conference plaats in Berlijn.

Uiteraard werken we hierbij samen met lokale experts. Ons doel is een brug te vormen tussen de lokale stakeholders en de bredere, Europese sector.

Willem van oort, Gaming in Holland
Willem van oort, Gaming in Holland

De Gaming in Holland conferentie in Amsterdam volgende week gaat wel door, met in inachtneming van de maatregelen zoals opgelegd door het RIVM. Hoe zal deze conferentie anders zijn dan andere jaren?

Er zullen minder bezoekers zijn dan in andere jaren. Met name voor mensen uit het buitenland die minder makkelijk in het vliegtuig zullen stappen, hebben we een betaalde conference live stream opgezet.

2021 is toch het jaar dat het naar alle waarschijnlijkheid zal gaan gebeuren. Dus in principe hebben we over belangstelling niet te klagen. Het is erg jammer dat de coronacrisis het een stuk moeilijker maakt voor belangstellenden om naar Amsterdam te komen.

De landgebonden partijen hebben aangedrongen op een latere introductie van Cruks, en hebben onder andere het Corona-virus naar voren gebracht als reden om de politiek zover te krijgen. Wat zijn jouw gedachten bij Cruks in het algemeen en de latere invoering?

De latere invoering vind ik prima te verdedigen. De landgebonden aanbieders hebben natuurlijk ook flink wat voor de kiezen gekregen in de afgelopen maanden.

Meer in het algemeen, het is niet meer van deze tijd om geen centraal uitsluitingsregister te hebben.

Je zou kunnen twisten over de vraag of sommige aspecten niet anders zouden hebben gekund, maar de invoering van effectieve verslavingspreventiemaatregelen is simpelweg noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak van onze branche op de langere termijn in stand te houden.

In sommige andere Europese landen, met name Italië en Spanje, is dat gebrek aan maatschappelijk draagvlak recentelijk echt een probleem geworden en krijg je als reactie draconische overheidsmaatregelen waar echt niemand wat aan heeft.

De landgebonden speelautomatenhallen hebben zich hevig verzet tegen de registratieplicht onder Koa. Kan jij als expert hun gedachtegang volgen?

De registratieplicht is een zware administratieve belasting. Bovendien komen er aspecten bij kijken, zoals klantprivacy en (sluitende) ID-controle waar je als ondernemer een flinke kluif aan hebt. Daar komt bij: het overgrote merendeel van de gasten heeft natuurlijk helemaal geen probleem. Dan is zo’n registratieplicht in heel veel gevallen gewoon overkill.

Aan de andere kant: een registratieplicht maakt vroegsignalering en tijdig ingrijpen bij probleemspelen wel een stuk makkelijker. Dus op de langere termijn denk ik dat een dergelijke maatregel het maatschappelijk draagvlak van de sector vergroot. En daar is uiteindelijk de hele sector bij gebaat.

Het concept lagere regelgeving is inmiddels openbaar gemaakt. Heb jij daar nog specifieke elementen in gezien die je verbazen?

Niets dat we niet hebben zien aankomen. Het is vooral het grote aantal specifieke maatregelen en beperkingen dat opvallend is. Het maakt de regelgeving niet per se werkbaarder. Persoonlijk zou ik voorstander zijn van regelgeving die meer principles-based is, met daarbij robuust maar ook pragmatisch toezicht van de Kansspelautoriteit.


Willem van Oort is een iGaming Consultant en oprichter van Gaming in Holland.

Lead-foto via Gaming in Holland Flickr. Midden-foto met toestemming overgenomen van Centrum voor Verantwoord Spelen.

Laat een reactie achter