Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Boete voor Schinveld B.V. blijft staan ondanks gegrond beroep

boete Schinveld

In 2020 heeft de Kansspelautoriteit de speelautomatenhal Schinveld B.V. een boete opgelegd van € 86.528.45 wegens het exploiteren van gokkasten zonder geldige vergunning. Schinveld B.V. is tegen deze sanctie in beroep gegaan. Ondanks dat het beroep van Schinveld BV gegrond werd verklaard, bleef de boete en de openbaarmaking van het sanctiebesluit staan.

Schinveld B.V. heeft op 14 februari 2020 een boete van meer dan 86.000 euro van de Kansspelautoriteit (Ksa) gekregen voor het exploiteren van 45 speelautomaten zonder vergunning in een amusementscentrum in de gemeente Schinveld tussen februari 2016 en november 2018.

Hoewel het bedrijf de gokkasten had overgenomen, bezat het geen vergunning om ze te exploiteren. Zelfs bij een tweede inspectie door de toezichthouder was dit nog steeds het geval. De boete van ruim € 86.000 was het gevolg hiervan. De speelautomaten zijn daarna verkocht aan een partij die wel over een exploitatievergunning beschikt, omdat de inmiddels ingediende vergunningsaanvraag was afgewezen. Hiermee is er een einde gekomen aan de illegale exploitatie door Schinveld B.V.

Schinveld B.V. heeft toen bezwaar op deze beslissing van de waakhond aangetekend, en is uiteindelijk naar de rechter gestapt. Schinveld B.V. was namelijk in de veronderstelling dat de vergunning van het vorige bedrijf ook werd overgenomen op het moment dat het gokbedrijf eigenaar werd van de speelautomaten. Daarnaast zou de boete ook onevenredig hoog zijn.

Tussenuitspraak

De rechtbank heeft in de tussenuitspraak vastgesteld dat eiseres de Wet op de kansspelen heeft overtreden en dat de opgelegde boete terecht is. De rechtbank was wel van mening dat de Kansspelautoriteit onvoldoende had gemotiveerd waarom de eisende partij de boete kon betalen. De toezichthouder kreeg de kans dit gebrek te herstellen in het vervolgbesluit.

Na de tussenuitspraak heeft de Kansspelautoriteit opnieuw de financiële situatie van de eiseres beoordeeld. De toezichthouder vond de jaarstukken van de eisende partij onbetrouwbaar omdat er geen accountantsverklaring was en concludeerde dat eiseres technisch failliet was. Desondanks geloofde de Ksa dat eiseres mogelijk financieel stabiel was door middelen elders in het concern.

Daarom vroeg de waakhond om meer informatie over de financiële relaties van eiseres binnen het bedrijf, maar de eisende partij weigerde dit te verstrekken. Hieruit concludeerde de Kansspelautoriteit dat de voormalige exploitant van Schinveld B.V. niet had aangetoond dat de boete te zwaar was vanwege financiële redenen.

De eisende partij betwist het standpunt van de toezichthouder over de betrouwbaarheid van haar jaarstukken en de beschikbaarheid van financiële gegevens. Ze vindt dat de Kansspelautoriteit niet voldoende heeft gemotiveerd waarom extra informatie nodig was. Volgens de voormalige exploitant had de Ksa zijn eerdere standpunt over haar financiële draagkracht moeten herzien op basis van de al ingebrachte documenten.

Eiseres wijst hierbij op haar rekening-courantverhouding met Awes Consult B.V., waarbij zij een aanzienlijk bedrag verschuldigd is. Ze ontkent deel uit te maken van een concern en benadrukt dat andere betrokken (rechts)personen alleen crediteuren zijn.

Kansspelautoriteit corrigeert gebrek

De rechtbank concludeert dat de Kansspelautoriteit het eerder vastgestelde gebrek heeft gecorrigeerd door middel van de aanvullende motivering. Hoewel de toezichthouder om extra financiële informatie heeft gevraagd, is dit binnen zijn bevoegdheid en niet voortkomend uit de eerdere uitspraak.

De Kansspelautoriteit mag de financiële situatie van Awes Consult B.V., dat gelieerd is aan eiseres, meenemen in zijn beoordeling. Aangezien eiseres deze gegevens niet heeft verstrekt, is het terecht dat de toezichthouder concludeert dat haar financiële positie niet helder genoeg is voor een verlaging van de boete. Dit corrigeert het eerder vastgestelde gebrek. Discussies over de betrouwbaarheid van de jaarstukken en financiële verwevenheid zijn nu niet meer relevant, zo valt te lezen in de uitspraak.

De bewering dat het openbaar maken van het sanctiebesluit de eisende partij benadeelt, daar ging de rechter niet in mee. Het belang van transparantie en informatievoorziening weegt namelijk zwaarder dan het belang van de voormalige exploitant.

Boete blijft staan

Het beroep tegen het bestreden besluit is gegrond verklaard vanwege een geconstateerd gebrek. De rechtbank vernietigt het besluit, maar laat de juridische consequenties ervan in stand omdat de toezichthouder het gebrek heeft hersteld.

De boete voor eiseres blijft dus € 86.528,45 en het openbaar maken van het primaire besluit blijft gehandhaafd. De Kansspelautoriteit moet het door eiseres betaalde griffierecht vergoeden en ook de proceskosten, die zijn vastgesteld op € 2.187,50.

Lead-foto door de Rechtspraak via YouTube.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter