Zondag 1 oktober 2023

Speel bewust

Kamervragen over verbod gokreclames in België

Bikker Van Nispen

Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) hebben kamervragen gesteld over het bericht dat de Belgische overheid gokreclames wil gaan verbieden. Ook willen ze van de minister weten hoe het staat met speellimieten, bonussen, en reclames in Nederland.

Het bericht dat België via een koninklijk besluit gokreclames aan banden wil leggen is ook de Tweede Kamer in Nederland niet ontgaan. Michiel van Nispen van de SP en Mirjam Bikker van de ChristenUnie hebben hierover kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind.

Het tweetal had eerder ook al een motie ingediend over het het inperken van gokreclames in Nederland. Ook nu willen ze weten hoe het daarmee staat met vooral aandacht voor de restricties die de branche zichzelf oplegde op het gebied van buitenreclames en het reclamevenster. Bovendien willen ze een update van de minister over speellimieten en bonussen.

Het gaat om de volgende kamervragen:

Het bericht dat de Belgische overheid gokreclames aan banden gaat leggen

2022Z09116 | Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Bikker (ChristenUnie) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de Belgische overheid gokreclames aan banden gaat leggen (ingezonden 11 mei 2022)

  1. 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Belgische federale regering gokreclames wil gaan verbieden?
  2. 2. Kunt u aangeven hoe het staat met het door u aangekondigde voorstel voor de zomer een wijziging van de Wet op de kansspelen aan de Kamer te sturen om reclame voor risicovolle kansspelen in te perken? Op welke termijn wordt dit wetsvoorstel aan de Kamer gestuurd?
  3. 3. Heeft u inmiddels het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aangepast en dit ter consultatie aangeboden? Zo nee, wanneer denkt u dit te gaan doen?
  4. 4. Heeft u de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen reeds aangepast zodat bijvoorbeeld rolmodellen, geen rol meer mogen spelen in reclames voor risicovolle kansspelen? Zo ja, kunt u aangeven wat u precies aan deze regeling heeft gewijzigd en per wanneer de nieuwe regeling in werking treedt? Zo nee, waarom niet en per wanneer kan de Kamer de gewijzigde Regeling dan wel verwachten?
  5. 5. Kunt u aangeven in hoeverre alle vergunde aanbieders van kansspelen zich houden aan de afspraken die u met de sector heeft gemaakt, in het bijzonder de volgende afspraken: geen reclame op de radio, geen reclame in de buitenruimte, geen reclame in de geprinte media, en het hanteren van kortere tijdsvensters voor tv-reclames? Bent u tevreden over de naleving van deze afspraken? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
  6. 6. Kunt u aangeven hoe de vergunde aanbieders invulling hebben gegeven aan de open norm voor limieten en het beperken van de communicatie over bonussen? Heeft de Kansspelautoriteit voldoende capaciteit om erop toe te zien dat vergunde aanbieders zich nu inderdaad aan de geest van de wet houden? Zo ja, waaruit blijkt dat?
  7. 7. Kunt u ingaan op de opmerking van de Belgische minister van Justitie dat tijdens de coronapandemie het aantal gokkers fors is gestegen, onder jongeren zelfs een stijging van 43 procent? Heeft u reden om aan te nemen dat dit in Nederland anders is en waarop baseert u dit? 
  8. 8. De Belgische overheid noemt dat op basis van internationaal onderzoek naar voren komt dat zo’n 40 procent van de winst van gokbedrijven afkomstig is van mensen met een gokverslaving, bent u bekend met dit onderzoek en wat is uw reactie op de bevindingen? Geldt dit ook voor de gokbedrijven waar de Nederlandse staat in deel neemt?

Op 2 mei is de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aangepast. Daarin staat onder andere criteria wat iemand een rolmodel maakt. Vanaf juni zijn rolmodellen ook niet meer toegestaan in gokreclames.

Eerder liet minister Weerwind via een brief al weten een wettelijk verbod op ongerichte gokreclames te willen invoeren. De gokbranche nam na de brief zelf al maatregelen. Zo zijn ze gestopt met reclames op radio, in de buitenruimte, en in gedrukte media. Ook worden de reclames op televisie niet meer worden uitgezonden voor 22:00 uur. Die grens lag eerder nog op het tijdstip van 21:00 uur.

De kamervragen over het verbod van de Belgische gokreclames zijn niet de eerste vragen die zij stellen over de gokmarkt. Zo stelden de twee politici al eerder kamervragen over het opengaan van de markt zonder Cruks. Ook stelde Mirjam Bikker kamervragen na de ophef over voetballers die zich bezigden met gokken in het illegale circuit.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter