Zaterdag 15 juni 2024

Speel bewust

Minister geeft Kansspelautoriteit geen valse identiteitsbewijzen

Weerwind voorschriften

De gevraagde valse identiteitsbewijzen voor de Kansspelautoriteit komen er niet, zo liet minister Weerwind onlangs weten. Hij stelde dat er onvoldoende zwaarwegende belangen zijn om deze beschikbaar te stellen voor de toezichthouder. In plaats daarvan gaat de minister onderzoeken welke ‘minder ingrijpende maatregelen’ de Ksa kan gebruiken.

Een van de aanbevelingen uit het Vooronderzoek Evaluatie Wet Kansspelen op afstand was om onderzoek te doen naar het nut van mystery guests, waarbij de Kansspelautoriteit (Ksa) zich voordoet als gokker om te zien hoe een online casino in de praktijk te werk gaat. Momenteel maakt de Kansspelautoriteit hier nog geen gebruik van. Dit heeft te maken met het gebrek aan mogelijkheden op dit gebied.

Om die reden vroeg de Kansspelautoriteit deze zomer aan Weerwind of zij valse identiteitsbewijzen mocht aanvragen. Met deze valse identiteitsbewijzen kan de toezichthouder zich onder fictieve namen registreren bij zowel illegale als legale online casino’s. Zonder deze valse identiteitsbewijzen is dit, vanwege de strenge controles, niet mogelijk. Hierdoor kan de Kansspelautoriteit niet haar toezichthoudende taak vervullen zoals zij dat wil, zo liet het weten in haar wetgevingsbrief.

Onvoldoende zwaarwegende belangen

In een beleidsreactie ging minister Weerwind in op de verzoeken van de Kansspelautoriteit. Hierin werd duidelijk dat de toezichthouder niet de gevraagde mogelijkheid krijgt om zich met valse identiteitsbewijzen te registreren bij online casino’s. Volgens de minister zijn er ‘onvoldoende zwaarwegende belangen om voor de Ksa het gebruik van een vals identiteitsbewijs te overwegen’. In plaats daarvan zei hij de minder ingrijpende maatregelen te moeten verkennen.

Mocht uiteindelijk blijken dat deze minder ingrijpende maatregelen niet voldoende zijn om de Kansspelautoriteit haar taken te laten uitvoeren, dan kan de minister alsnog terugkomen op dit besluit:

“Mocht dit alsnog onvoldoende blijken, dan zal ik kijken in hoeverre er ruimte is om het middel van een vals identiteitsbewijs voor een toezichthouder inzetbaar te maken en met welke middelen. Dit zal dan wel in een bredere context moeten worden bezien met andere toezichthouders, die mogelijk over eenzelfde instrument zouden willen beschikken.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gegevens uit Controledatabank gebruiken voor onderzoek

Naast de valse identiteitsbewijzen was er nog een ‘urgent onderwerp’ in de wetgevingsbrief van de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit mag volgens de wetgeving de gegevens uit de Controledatabank (CDB) alleen gebruiken voor toezicht en handhaving. De toezichthouder zou deze gegevens echter graag ook gebruiken voor analyse en onderzoek. Met behulp van de gegevens uit de CDB zou er een beter beeld verschaft kunnen worden van bijvoorbeeld het speelgedrag van de Nederlandse gokker.

Ook in de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) kwamen de gegevens uit de Controledatabank ter sprake. De Rapporteur ziet, net als de Kansspelautoriteit, graag dat de gegevens beschikbaar worden gesteld voor onderzoek. In de beleidsreactie op het NRV-rapport gaf Weerwind al te kennen dat hij deze mogelijkheden wil onderzoeken:

“In de beleidsreactie op het rapport van de NRV heb ik reeds aangegeven dat ik wil onderzoeken of de spelgegevens beschikbaar gesteld kunnen worden en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit doe ik in het verlengde van de evaluatie van de Wet koa en eventuele wijziging van wet- en regelgeving die daarop volgt. Ondertussen laat ik nagaan of en, zo ja, welke mogelijkheden er nog meer zijn om spelgegevens op korte termijn beschikbaar te stellen voor onderzoek, aangezien deze gegevens ook voor de evaluatie van de Wet koa zelf behulpzaam zijn. Hierbij kijk ik wat mogelijk is binnen de wettelijke kaders met betrekking tot privacy en mededingingsrecht.”

Minister Franc Weerwind

Tot slot liet de minister weten dat hij ook aandacht besteed aan de procedure voor een onvrijwillige inschrijving in Cruks. Volgens de Kansspelautoriteit is de procedure momenteel te gecompliceerd en is de duur van de inschrijving (zes maanden) te kort. Weerwind beloofde de beleidsopties uit te werken om vervolgens na de evaluatie van de Wet Koa te bekijken of een wetswijziging nodig is.

Lead-foto door Martijn Beekman / D66 via Wikipedia. Achtergrond door Husky via Wikipedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Laat een reactie achter