Maandag 4 maart 2024

Speel bewust

Vooronderzoek evaluatie Wet Koa: niet alle elementen kunnen goed onderzocht worden

Uit het vooronderzoek dat is uitgevoerd voor de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) blijkt dat er nader onderzoek moet worden uitgevoerd naar probleemgokkers, de Kansspelautoriteit, en de effecten van gokreclame. Met de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, kan niet volledig worden voldaan aan de toezeggingen die zijn gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer.

Kort voor de kerstdagen heeft demissionair minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind het vooronderzoek gedeeld dat is uitgevoerd voor de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Onderzoeksinstituut Breuer & Intraval keek in hoeverre de evaluatie van de kansspelwet uitgevoerd kon worden en op welke vlakken er nader onderzoek nodig was om een gedegen evaluatie uit te kunnen voeren.

Het onderzoeksinstituut analyseerde de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast inventariseerde het welke toezeggingen er zijn gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer door minister Weerwind. De evaluatie van de Wet Koa zou bijvoorbeeld de wervende effecten van kansspelreclame in kaart brengen. Tijdens het vooronderzoek is bekeken of dit mogelijk is met de gegevens die nu beschikbaar zijn.

In de bijgevoegde brief van Weerwind is te lezen dat hij optimistisch is als het gaat om de geplande evaluatie. Hij verwacht dat de evaluatie de juiste inzichten zal geven, maar wijst ook op de aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek:

“Op basis van het vooronderzoek verwacht ik dat de evaluatie van de Wet koa in 2024 goede inzichten zal bieden in de doeltreffendheid en de effecten van de wet in algemene zin en op een groot aantal van de aanvullende vragen. Tegelijkertijd is de Wet koa kort in werking, zullen, zoals ook aangegeven in het vooronderzoek, nog niet alle elementen goed onderzocht kunnen worden en is op onderdelen nog niet voldoende data voorhanden.”

Minister Franc Weerwind

Nader onderzoek naar probleemspelers nodig

De geplande evaluatie moet volgens de evaluatiebepaling duidelijkheid geven over de vooraf vastgestelde doelstellingen van het kansspelbeleid. Zo moeten de volgende zaken inzichtelijk worden gemaakt tijdens de evaluatie van de Wet Koa:

  • De meeropbrengst van de kansspelbelasting;
  • De behaalde kanalisatiegraad;
  • De verslavingszorg bij speelhallen en de horeca;
  • De ontwikkeling van de afdrachten aan de sport en een eventuele verplichte afdracht aan goede doelen voor houders van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand.

Enkele gegevens die gebruikt kunnen worden in de evaluatie komen eerder in het jaar al voort uit de bevolkingsenquête die opnieuw zal worden gehouden. De vragen over kansspelen zullen overeenkomen met de bevolkingsenquêtes die in voorgaande jaren werden uitgevoerd. Deze uitkomsten zullen met elkaar vergeleken worden.

Een van de aanbevelingen richt zich op de Nederlandse probleemgokkers. Ze stellen dat er een beter beeld verschaft moet worden van de (hoog)risicospelers en gokverslaafden in ons land. De reeds uitgevoerde onderzoeken op dit gebied zouden onvoldoende duidelijkheid hebben gegeven. Dit had vaak te maken met een lager absoluut aantal ondervraagden dat onder deze risicogroep viel. Ook was er in veel gevallen sprake van een sterke variatie in type kansspel en speelgedrag. De onderzoeken doen de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar alleen deze groep gokkers.

Apart onderzoek nodig naar Kansspelautoriteit en de effecten van kansspelreclame

Verder stelt het onderzoeksinstituut dat er slechts deels kan worden voldaan aan de toezegging om de effectiviteit van de handhavingsmogelijkheden in de wet in kaart te brengen. Als men deze toezegging volledig wil evalueren, dan zal er volgens Breuer & Intraval een aanvullend onderzoek ingesteld moeten worden. Dit onderzoek moet zich richten op de inzet en de uitvoering van de Kansspelautoriteit.

Ook moet het nut van mystery guests als handhavingsinstrument voor online aanbieders onderzocht worden. De Kansspelautoriteit zet dit instrument momenteel niet in. Dit heeft te maken met de strenge regels die gelden voor het registreren bij een online casino. De Kansspelautoriteit vroeg in juli om toestemming bij minister Weerwind om valse identiteitsbewijzen te mogen gebruiken. In zijn beleidsreactie heeft hij inmiddels laten weten dat dit voorlopig niet mogelijk is.

Tot slot stellen de onderzoekers dat er momenteel niet kan worden voldaan aan de toezeggingen op het gebied van kansspelreclames. Er zal weliswaar enig inzicht worden verkregen door de uitkomsten van de bevolkingsenquête, maar dit zou niet voldoende zijn.

Om tijdens de evaluatie de ‘wervende effecten van kansspelreclame op het legale en illegale aanbod’ in kaart te brengen is aanvullend onderzoek onder spelers nodig. Daarbij moet ook apart gekeken worden naar de groep jongeren in Nederland. Dit onderzoek moet namelijk ook inzichtelijk maken of de genomen maatregelen effectief zijn om jongeren te beschermen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter