Donderdag 18 juli 2024

Speel bewust

Adviescollege regeldruk raadt Regeling speellimieten af

regeling speellimieten atr

Voor de regeling speellimieten van minister Weerwind is te weinig gekeken naar minder belastende alternatieven, zo stelt het Adviescollege toetsing regeldruk. Het adviescollege raadt af om de regeling in te voeren zoals deze eerder werd gepubliceerd voor de consultatie. In plaats daarvan wordt geadviseerd te kijken naar een verbod op hoge speellimieten en een reclameverbod.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft advies uitgebracht over de regeling speellimieten die in februari ter consultatie werd aangeboden door minister Weerwind. In de regeling heeft de minister plannen opgenomen voor de speellimieten die hij wil invoeren. In de plannen van Weerwind staat beschreven hoe online kansspelaanbieders verplicht zijn om een contactmoment met een nieuwe speler te hebben zodra de speler stortingslimieten wilde instellen van € 350 of meer per maand. Voor jongvolwassenen zou de grens komen te liggen op € 150 per maand.

De beoogde regeling speellimieten kreeg de nodigde kritiek tijdens de consultatieperiode. Zo voorzag Kindred, het moederbedrijf van Unibet, problemen omdat er 50% meer personeel nodig zou zijn voor de contactmomenten. Dit zou door schaarste op de arbeidsmarkt binnen de kansspelsector voor problemen kunnen zorgen. Ook hoopte Kindred dat er ruimte zou komen om kunstmatige intelligentie in te zetten, iets wat in de plannen van Weerwind geen optie was. Ook branchevereniging VNLOK deed een soortgelijke oproep.

Noodzaak van de regeling speellimieten

Naast het openen van de consultatieperiode werd de regeling speellimieten ook gedeeld met het adviescollege met de vraag om advies uit te brengen. Het ATR heeft daarom de regeldrukgevolgen beoordeeld aan de hand van het volgende toetsingskader:

  1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen instrument?
  2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
  3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving moeten naleven?
  4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

In de regeling en de toelichting was volgens het ATR duidelijk omschreven welke problemen waren ontstaan en waarom deze met behulp van regelgeving moesten worden opgelost. De ‘steeds grotere verliezen die spelers lijden’ en de grotere risico’s op kansspelverslaving sinds de legalisering zouden beperkt moeten worden met behulp van de maatregelen uit de regeling.

De genoemde problemen zouden veroorzaakt worden door de gebruikte keuzearchitectuur bij het instellen van speellimieten. Deze zouden spelers te veel ruimte geven om zeer hoge limieten in te stellen. Ook onduidelijkheid over de speellimieten en de werking van de limieten zouden hebben bijgedragen aan het probleem, zo viel te lezen in de toelichting van de regeling. Het ATR had dan ook geen opmerkingen over de nut en de noodzaak van de regeling.

‘Reclameverbod is een alternatief’

Het ATR kwam op het tweede punt uit het toetsingskader tot de conclusie dat er onvoldoende was gekeken naar minder belastende alternatieven.

De voorgestelde contactmomenten zouden de nodigde problemen kunnen veroorzaken omdat deze uitgevoerd moeten worden door speciaal opgeleid personeel. Het adviescollege voorziet problemen met het werven van voldoende personeel, zoals ook Kindred al aangaf. Dit zorgt er volgens het ATR voor dat de werkbaarheid, eveneens uit het toetsingskader, onvoldoende is toegelicht.

Ook twijfelt het ATR of personeel van de aanbieders zelf wel geschikt zou zijn voor een dergelijk contactmoment:

“De medewerker zal vermoedelijk tegengestelde belangen ervaren: het beschermen van de speler tegen grote verliezen versus de inkomsten voor zijn werkgever (de vergunninghouder).”

Adviescollege toetsing regeldruk

Het contactmoment zou vervangen kunnen worden met een verbod op hoge speellimieten, zo valt te lezen in het advies. Dit zou het contactmoment overbodig maken. In het advies is geen grensbedrag genoemd bij het voorgestelde verbod op hoge speellimieten.

Een ander onderdeel uit de plannen van Weerwind zou ook vervangen kunnen worden door een minder belastend alternatief, aldus het ATR. In plaats van spelers tijdens het gokken informatie geven of hun deelnametijd en speellimieten, zou er gekozen kunnen worden voor een reclameverbod:

“Een andere voorgestelde maatregel om het speelgedrag te matigen is om tijdens het spelen meer informatie te geven aan de speler over onder andere de deelnametijd en het bereiken van de helft van een speellimiet. Een minder belastend alternatief is om het speelgedrag te matigen door bijvoorbeeld de werving van (nieuwe) spelers voor online kansspelen te beperken middels een reclameverbod.”

Adviescollege toetsing regeldruk

Het ATR komt tot de conclusie dat deze alternatieven onvoldoende zijn overwogen. Hierdoor zijn de voorgestelde maatregelen uit de regeling speellimieten onvoldoende onderbouwd.

Consultatie heropenen

Omdat de regeling op meerdere vlakken niet voldoende is onderbouwd, wordt geadviseerd om de regeling niet in te voeren zoals ze zijn voorgesteld. Het advies is om de regeling aan te passen zodat deze rekening houdt met de genoemde punten. Eenmaal aangepast zou het ATR de regeling speellimieten opnieuw willen toetsen om opnieuw advies uit te kunnen brengen.

Tot slot wordt ook geadviseerd om de consultatie over de regeling opnieuw te openen. Dit heeft te maken met het rapport over de regeldruk en de bijbehorende regeldrukparagraaf in de toelichting van de regeling. In de versie die ter consultatie werd aangeboden was de regeldrukparagraaf niet aanwezig. Ook het ATR kreeg deze regeldrukparagraaf pas later, nadat Sira Consulting haar onderzoek naar de regeldruk had afgerond. Dit rapport werd pas na het sluiten van de consultatie gedeeld waardoor geen van de belanghebbenden hebben kunnen reageren op dit rapport.

In het rapport worden de gevolgen van de regeling geschat. Zo schatte Sira in dat 3-5 % van de spelers jaarlijks contact op zal nemen om diens stortingslimiet te verhogen. Dit zou per account vijf minuten kosten, waardoor de regeldruk per speler beperkt blijft.

Qua kosten zou de regeling speellimieten zorgen voor € 2,27 tot € 5,07 miljoen aan eenmalige kosten. Dit zou gemiddeld uitkomen op € 136.102 per aanbieder. De structurele extra kosten voor vergunninghouders werd geschat op € 38.547 per aanbieder, met de totale kosten geschat tussen de € 946.900 en € 1.122.000.

Het Adviescollege toetsing regeldruk is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de regering en Staten-Generaal. De adviezen van het ATR zijn niet bindend, zo leest parlement.com.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.

Meer over

Laat een reactie achter