Maandag 27 mei 2024

Speel bewust
Home Speellimieten

Speellimieten

Speellimieten bij Nederlandse online casino's

Bij de invoering van de Wet Kansspelen op afstand werd het voor vergunninghouders verplicht om speellimieten aan te bieden. Met deze speellimieten kunnen Nederlandse gokkers hun gokgedrag beperken op het gebied van bijvoorbeeld stortingen en verliezen. Mede door druk vanuit de politiek zijn speellimieten veelvuldig onderwerp van gesprek.

Als spelers een account aanmaken bij een in Nederland legaal online casino, dan moeten zij limieten instellen om hun gokgedrag binnen de perken te houden. Omdat de spelers zelf gevraagd wordt om hun limieten in te stellen, hoopten de beleidsmakers dat spelers na zouden denken over wat zij bijvoorbeeld wilden vergokken per maand.

Zelf in te stellen limieten

Deze manier van limieten instellen werd onder andere ingesteld na een motie van het CDA-Kamerlid Anne Kuik. Zij riep op om spelers zelf te laten nadenken over hun limieten. Dit zou volgens Britse gedragswetenschappers zorgen dat spelers een 50% lagere limiet instellen dan wanneer er een limiet wordt voorgesteld.

In de praktijk bleek al snel dat spelers de mogelijkheid kregen om hoge limieten in te stellen. Daarnaast gaven de online casino’s voorgestelde bedragen om als limiet in te stellen. Hierdoor ontstond al snel kritiek op de gekozen werkwijze. Een onderzoek van Regulus Partners, bijna een jaar na de legalisering van online kansspelen, toonde aan dat er iets moest veranderen aan de manier waarop de speellimieten ingesteld werden.

Regulus adviseerde in het rapport onder andere om spelers echt zelf na te laten denken over hun limieten, dus een invoerveld zonder voorgestelde bedragen. Pas anderhalf jaar werd dit plan daadwerkelijk voorgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de consultatie over speellimieten.

Verschillende soorten speellimieten

Als er wordt gesproken over speellimieten, dan gaat het om een verzamelnaam voor verschillende soorten limieten die bij online casino’s kunnen worden ingesteld. De speellimieten die bij Nederlandse online casino’s zijn in te stellen zijn:

 • Stortingslimiet
  Een limiet op het bedrag dat een speler per dag, week, of maand op zijn account kan storten.
 • Saldolimiet
  Het maximale bedrag dat een speler op zijn account kan houden.
 • Tijdslimiet
  De tijd die een speler maximaal per dag, week, of maand mag doorbrengen op het online casino.
 • Verlieslimiet
  Het bedrag dat een speler maximaal per dag, week, of maand wil mag verliezen.
 • Inzetlimiet
  Een limiet op de maximale geplaatste inzetten per dag, week, of maand.
 • Sessielimiet
  De maximale tijdsduur die een speler achtereenvolgens, in een inlogsessie, ingelogd mag zijn bij het online casino.

Niet alle aanbieders bieden dezelfde limieten aan, maar de stortingslimiet, saldolimiet, en toegangslimiet zijn wel bij alle partijen terug te vinden. Deze limieten zijn verplicht volgens artikel 4.14 van het Besluit kansspelen op afstand. In de wet staat daarover het volgende:

Artikel 4.14

De vergunninghouder schrijft een persoon slechts in als speler, nadat die persoon de grenzen van zijn speelgedrag heeft aangegeven.

De grenzen, bedoeld in het eerste lid, hebben in ieder geval betrekking op:

 • a. de maximale duur van de toegang tot de spelersinterface per dag, week of maand;
 • b. de maximale stortingen op de speelrekening per dag, week of maand, en
 • c. het maximale tegoed op de speelrekening.

Alle aanvullende limieten die je kunt instellen zijn niet verplicht gesteld. Deze vind je daarom niet bij elk online casino terug.

Overkoepelende limieten

Al snel na de legalisering van online gokken kwam er kritiek op de wijze waarop deze verplichte limieten waren ingevuld. Zo zei René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit dat de werkwijze van de gokbedrijven ‘niet in de gedachte van de wet‘ was.

Al na een half jaar gaf minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind te kennen dat hij overkoepelende speellimieten overwoog. Hij zou gaan uitzoeken wat de mogelijkheden waren op dit gebied. In gesprek met CasinoNieuws.nl gaf ook Tony van Rooij van het Trimbos-instituut aan voorstander te zijn van overkoepelende speellimieten.

In oktober 2022 was het onderzoek van Weerwind afgerond. Hieruit kwam naar voren dat overkoepelende speellimieten ‘geen realistische optie’ waren. Het zou technisch niet haalbaar zijn en ook de privacywetgeving zou de nodige problemen geven.

Toch kwamen de overkoepelende limieten een jaar later weer ter sprake toen de Nationaal Rapporteur Verslavingen in een rapport ervoor pleitte om toch overkoepelende speellimieten door te voeren. Na dit rapport liet Weerwind weten opnieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de technische haalbaarheid van een overkoepelend systeem.

Om daar extra vaart achter te zetten besloot Mirjam Bikker (ChristenUnie) begin 2024 een motie in te dienen om overkoepelende speellimieten door te voeren. Een belangrijke toevoeging in haar motie was dat deze limieten niet opgehoogd mochten worden. Zij was voorstander van een overkoepelend goklimiet, in de wet vastgelegd, die met geen mogelijkheid te verhogen was.

De motie kreeg met 79 stemmen voor voldoende steun in de Tweede Kamer. Of er daadwerkelijk overkoepelende en niet op te hogen maandelijkse speellimieten komen, staat op dat moment nog niet vast. Dit zal onder andere afhangen van het onderzoek naar de technische haalbaarheid van het plan.

Consultaties beleidsregels verantwoord spelen en speellimieten

Bij de aankondiging van het onderzoek liet Weerwind ook weten dat hij samen met de Kansspelautoriteit zou gaan kijken naar een tijdelijke oplossing waarvoor geen wetswijzigingen nodig waren. Via andere methodes zouden de minister en de toezichthouder er voor willen zorgen dat het gokgedrag nog beperkt kon worden.

Hoe ze dit wilden bewerkstelligen werd duidelijk toen de beleidsregels verantwoord spelen en een regeling rondom speellimieten ter consultatie werden aangeboden.

Middels de beleidsregels wilde de Kansspelautoriteit ervoor zorgen dat gokkers niet zomaar meer dan € 700 per maand kunnen vergokken. Zij gaven aan een verplichting door te willen voeren voor online casino’s om stortingen te blokkeren bij een speler zodra hij netto € 700 heeft gestort in een kalendermaand. De speler kan dan nog wel doorgaan met gokken met zijn beschikbare saldo. Het storten kan echter pas zodra hij een bewijs van inkomsten heeft aangeleverd. Daarmee moet hij kunnen aantonen dat hij het geld kan missen dat hij wil storten.

Eenzelfde regel geldt voor jongvolwassenen, maar dan gebaseerd op een grens van € 300 per kalendermaand. Deze regels gaan op 3 juni 2024 ingevoerd worden.

De consultatie speellimieten richtte zich op het moment dat de limieten worden ingesteld door de speler. Op het moment dat een speler zijn limieten instelt, moet hij volgens het voorstel maximaal € 350 per maand in kunnen stellen. Een hoger bedrag instellen is mogelijk, maar pas als er contact is geweest met een medewerker van het gokbedrijf welke is opgeleid ter zake verslavingspreventie.

Voor jongvolwassenen lag ook in dit voorstel de grens aanzienlijk lager. Eenzelfde proces, inclusief contactmoment, moet volgens het voorstel gelden als spelers jonger dan 24 een stortingslimiet in willen stellen van € 150 of hoger.

Bewijs van inkomen of vermogen

Zodra de nieuwe regels actief zijn, zullen spelers vaker geconfronteerd kunnen worden met de vraag om een bewijs van inkomen of draagkracht. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld hun speellimieten verhogen door aan te tonen dat zij over voldoende middelen beschikken om te gokken met hogere bedragen dan de vastgestelde grenzen. Er zijn meerdere documenten die gebruikt kunnen worden om een bewijs van inkomen of vermogen door te geven:

 • Loonstrook
 • Belastingaangifte
 • Bewijs van erfenis

Onderzoek speellimieten

In opdracht van CasinoNieuws.nl voerde Michiel Mertes in mei 2023 een onderzoek uit naar de speellimieten bij de op dat moment legale online casino’s in Nederland. Hieruit bleek dat er grote verschillen waren tussen de goksites. Er waren aanbieders die aparte, maximale limieten hanteerden voor jongvolwassenen en op meerdere limieten lager de in te stellen bedragen ver uiteen.

Veelgestelde vragen

Speellimieten is de verzameling limieten die spelers in kunnen stellen bij online casino’s. Enkele van deze limieten zijn verplicht, maar er zijn ook extra limieten die online casino’s aanbieden om spelers extra controle te geven over hun gokgedrag.

Nee, online casino’s mogen geen minimumlimiet eisen in geld of tijd. Spelers moeten de volledige vrijheid hebben om zelf hun limieten in te stellen als het gaat om bijvoorbeeld het maximale bedrag. Een minimaal bedrag dat per dag, week, of maand vergokt moet worden mag niet geëist worden.

Op dit moment zijn er geen regels over wat Nederlanders maximaal mogen gokken per dag, week of maand. Er worden wel beleidsregels ontwikkeld die bepalen dat aanbieders een speler moeten vragen om een inkomensverklaring zodra zij € 700 of meer netto (stortingen-uitbetalingen) in een kalendermaand hebben gestort. Voor jongvolwassenen ligt de genoemde grens op € 300. Deze regels worden op 3 juni 2024 ingevoerd.

Daarnaast zijn er regels ter consultatie aangeboden die ervoor zorgen dat spelers een extra stap moeten nemen om limieten in te stellen die hoger zijn dan € 350 per maand. Spelers moeten, om dit in te kunnen stellen, straks contact opnemen met het online casino en spreken met een medewerker via chat of telefoon. In dat gesprek moet de speler aangeven dat hij bereid is om het ingestelde bedrag te verliezen.

Voor jongvolwassenen komt deze grens te liggen op € 150.

De maximaal in te stellen limiet op tijd, stortingen, of verliezen verschilt per aanbieder. Momenteel geldt er geen wettelijk maximum voor de maandelijkse speellimiet. Mirjam Bikker diende in februari 2024 een motie in om een overkoepelende speellimiet in te voeren, maar hierbij werd geen bedrag genoemd.

Legale aanbieders in Nederland zijn verplicht om spelers een limiet in te laten stellen voor hun stortingen, speelduur (tijd), en saldo (walletlimiet). Alle overige limieten zijn niet verplicht, maar worden vaak wel aangeboden door de online casino’s.

Er zijn verschillende soorten limieten die onder verschillende namen te vinden zijn per aanbieder. Dit zijn de limieten zoals ze het vaakst worden genoemd:

  • Stortingslimiet
   Een limiet op het bedrag dat een speler per dag, week, of maand op zijn account kan storten.

  • Saldolimiet
   Het maximale bedrag dat een speler op zijn account kan houden.

  • Tijdslimiet
   De tijd die een speler maximaal per dag, week, of maand mag doorbrengen op het online casino.

  • Verlieslimiet
   Het bedrag dat een speler maximaal per dag, week, of maand wil mag verliezen.

  • Inzetlimiet
   Een limiet op de maximale geplaatste inzetten per dag, week, of maand.

  • Sessielimiet
   De maximale tijdsduur die een speler achtereenvolgens, in een inlogsessie, ingelogd mag zijn bij het online casino.

Overkoepelende speellimieten zijn limieten die gelden bij alle aanbieders samen. Momenteel moeten spelers per aanbieder een limiet instellen en daardoor kunnen zij als zij hun limiet bereiken bij aanbieder X doorgaan met gokken bij aanbieder Y. Als er overkoepelende speellimieten worden ingevoerd, dan zal dit niet meer mogelijk zijn.

Het ziet er naar uit dat er overkoepelende speellimieten gaan komen in Nederland. Het is echter de vraag hoelang het duurt voor deze ingevoerd kunnen worden. De minister laat onderzoek doen naar de technische mogelijkheden om deze limieten in te voeren.

In de tussentijd werd een motie van Mirjam Bikker (ChristenUnie) aangenomen om overkoepelende speellimieten in te voeren. Vanuit de Tweede Kamer kwam dus een extra oproep om de overkoepelende speellimieten door te gaan voeren.

Hiervoor moet waarschijnlijk een nieuw systeem gebouwd worden en mogelijk zijn er ook wetswijzigingen nodig. Dit kan ervoor zorgen dat het een langlopend proces zal zijn waardoor de invoering van overkoepelende speellimieten niet op korte termijn te realiseren is.

Dit is niet verplicht. Het kan wel zo zijn dat een online casino vraagt om een bewijs van inkomsten vanwege de speellimieten. In de Beleidsregels Verantwoord Spelen van de Kansspelautoriteit staat opgenomen dat online casino’s om een bewijs van inkomen moeten vragen zodra een speler in een kalendermaand netto € 700 gestort heeft.

Op dat moment moet de speler niet meer kunnen storten tot hij heeft aangetoond dat hij over de financiële middelen bezit om met meer geld te kunnen storten. Als de speler ervoor kiest om dit niet op te sturen, dan blijft de mogelijkheid om te storten geblokkeerd tot aan de volgende kalendermaand.

Op het moment dat de regeling speellimieten wordt ingevoerd gelden er nieuwe regels voor het instellen van speellimieten. Er zijn twee belangrijke grensbedragen voor de stortingslimiet: € 150 en € 350 per maand. Hierbij geldt € 150 per maand voor jongvolwassenen en € 350 voor spelers van 24 jaar of ouder.

Een speler stelt nog altijd bij het registreren zijn eigen stortingslimiet in, maar zodra hij een bedrag kiest van € 350 of meer per maand (of  € 150 voor jongvolwassenen) dan moet er eerst een contactmoment met een medewerker van het online casino plaatsvinden. In het gesprek (via chat of telefoon) wordt de speler gevraagd of hij zich er van bewust is dat hij dit bedrag kan verliezen. Op basis van het gesprek wordt bepaald of het gewenste limiet ingesteld kan worden.

Er staan in 2024 twee wijzigingen op de agenda: regeling speellimieten en de beleidsregels verantwoord spelen. Beide wijzigingen gaan over speellimieten, maar zijn wel degelijk verschillend.

De beleidsregels verantwoord spelen bepalen een grens van € 700 aan netto-stortingen per maand (of € 350 voor jongvolwassenen). Deze richt zich dus op het stortingsgedrag van de spelers. Netto-stortingen zijn alle stortingen in een kalendermaand minus alle uitbetalingen. Dus stort je € 100 en betaal je € 50 weer uit, dan was de netto-storting € 50. Zodra een speler de genoemde grens heeft bereikt, dan moet het online casino de stortingsmogelijkheid blokkeren. De speler moet vervolgens contact opnemen en aantonen dat hij over de financiële middelen beschikt om met hogere bedragen te gokken. Doet de speler dit niet? Dan moet het niet mogelijk zijn om meer te storten tot aan de volgende kalendermaand.

De regeling speellimieten gaat over het instellen van de bruto stortingslimiet. Dit is de limiet die een speler zelf instelt bij het aanmaken van een account. Een speler bepaalt zelf welk bedrag hij hier invoert, maar afhankelijk van het ingevoerde bedrag moet het online casino mogelijk actie ondernemen. Als een speler een bedrag instelt van € 350 of meer (of € 150 bij jongvolwassenen), dan moet er eerst een gesprek plaatsvinden met een medewerker van het online casino. Hierin moet de speler onder andere benadrukken dat hij zich ervan bewust is dat hij het ingestelde bedrag kan verliezen met gokken.

Volgens de beleidsregels verantwoord spelen van de Kansspelautoriteit moet een online casino vragen om bijvoorbeeld een loonstrook als een speler € 700 of meer netto heeft gestort in een kalendermaand. Tot het loonstrookje is opgestuurd, is het niet mogelijk om te storten binnen die kalendermaand.

Een speler heeft in de tussentijd nog wel toegang tot zijn account en kan dus nog wel gokken met het geld dat op het account staat. Ook uitbetalen is nog mogelijk ondanks de beperkingen.

De eerste variant van de speellimieten gaan in op 3 juni 2024. Vanaf die datum zijn online casino’s verplicht om spelers te vragen naar een bron van inkomsten (zoals een loonstrook) zodra zij € 700 in een maand netto gestort hebben.

Hoe upload ik mijn loonstrook bij een online casino?

1

Ga naar de website van het online casino

Als een online casino heeft gevraagd om een bewijs van inkomen, dan kan je dit document veilig uploaden binnen je eigen account bij deze aanbieder.

2

Log in op je account

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord zodat je je eigen profiel bij het online casino kunt benaderen.

3

Ga naar je profiel

Ga naar jouw eigen profiel. Dit is de plek waar je kunt storten, opnemen, je limieten in kunt stellen en je bonussen kunt claimen. Je ziet hier ook informatie over verantwoord spelen en je speelgedrag.

4

Ga naar jouw documenten

In je profiel zie je een optie om je documenten te uploaden. Hier heb je bij enkele online casino’s al eens gebruik van gemaakt tijdens het registratieproces. Hier vind je alle documenten die je naar het online casino hebt gestuurd om je identiteit te bevestigen.

5

Upload je bewijs van inkomen

Er zijn meerdere mogelijkheden om een bewijs van inkomen of vermogen door te sturen naar het online casino. Dit mag bijvoorbeeld je loonstrook zijn, maar kan ook via een belastingaangifte of een bewijs van erfenis.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ Speel bewust.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Het laatste nieuws over online casino’s, direct in je mailbox.

"*" geeft vereiste velden aan

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, bevestigt u dat u 24 jaar of ouder bent, zich bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen. In de nieuwsbrief kunnen relevante advertenties van vergunninghouders voorkomen.

Jeffrey Noeken CasinoNieuws.nl

Jeffrey Noeken

Senior Redacteur CasinoNieuws.nl
Jeffrey Noeken is senior redacteur bij CasinoNieuws.nl. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse en Curaçaose kansspelwetgeving.