Zondag 1 oktober 2023

Speel bewust

Betsson plaatst paginagrote advertentie in de Telegraaf

Betsson plaatst advertentie in De Telegraaf (bron OCB)

“Het Nederlandse Kansspelbeleid, al 11 jaar in strijd met Europese Wetgeving.” Zo luidt de tekst van de paginagrote advertentie die Betsson gisteren in de Telegraaf heeft geplaatst. Voor meer informatie worden we doorverwezen naar de website Eerlijke-Kans.nl.

[Dit is een artikel uit 2017. De website Eerlijke-Kans.nl is inmiddels al enkele jaren offline. De Eerste Kamer heeft de Wet Kansspelen op afstand inmiddels aangenomen. Dit artikel blijft beschikbaar om de lange weg van de kansspelhervorming te documenteren.]

Slimme zet of domme provocatie?

Betsson heeft ervoor gewaakt de ‘oude prioriteringscriteria’ niet te overtreden. Niet adverteren in geprinte media is namelijk een van de gedoogafspraken die Oranje Casino en Kroon Casino destijds hebben gemaakt met de Kansspelautoriteit en het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

In de advertentie staat een link naar de website Eerlijke-Kans.nl. Op deze website staan geen links naar de online casino’s van Betsson. De namen Oranje Casino en Kroon Casino komen op deze website niet voor.

De acties van Betsson voeren de druk op de Eerste Kamer op. Ook de Kansspelautoriteit hoopt op snelle goedkeuring van de Wet Kansspelen op Afstand door de Eerste Kamer.

Wat als Betsson een boete krijgt?

Tot nu toe heeft Betsson – naar eigen zeggen – niets vernomen van de Kansspelautoriteit.

Als ze daarmee doelen op formele communicatie, dan kan dat kloppen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk te zijn dat er geen informele communicatie heeft plaatsgevonden tussen de Kansspelautoriteit en Betsson.

Een boete kan desastreuze gevolgen hebben voor Betsson. De Tweede Kamer heeft de motie-Bouwmeester aangenomen waarin staat dat online casino’s die een boete hebben gekregen van de Kansspelautoriteit, in de toekomst niet in aanmerking komen voor een kansspelvergunning in Nederland.

Dat zou betekenen dat onder andere Come On Casino, Mansion (Slots Heaven, Mansion Casino, en Casino Com), en Imperial E-Club niet in aanmerking zouden komen voor een kansspelvergunning. Ook Betsson zou niet in aanmerking komen voor een vergunning als het een boete krijgt.

Klaas Dijkhoff, de staatssecretaris die kansspelen in zijn portefeuille heeft, heeft echter aangeven dat ‘het gedrag in het verleden’ meeweegt in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Maar uiteindelijk heeft de Kansspelautoriteit het laatste woord.

Betsson heeft ook de gelegenheid om eventuele boetes aan te vechten.

De website Eerlijke-Kans.nl

Voorlopig bestaat deze website uit een viertal pagina’s. Twee hiervan bevatten algemene informatie over Betsson en de Nederlandse online kansspelmarkt. De overige twee pagina’s bevatten een betoog waarom Nederland in strijd met de Europese wetten handelt.

Op de homepage schetst Bengtsson de achtergronden van zijn irritaties. Bengtsson stelt, net zoals eerder in een bijdrage aan het Financieele Dagblad, dat de Nederlandse kansspelwet achterhaald is en in strijd is met de Europese richtlijnen.

Hij wijst er hierbij op dat de Europese Commissie in 2006 al een inbreukprocedure tegen Nederland heeft opgestart. Dit escaleerde in 2008, toen de Europese Commissie Nederland voor het Europese Hof dreigde te slepen. Nederland kondigde toen aan werk te gaan maken van een gemoderniseerde versie van de kansspelwet.

Tijdens de overgangsperiode werd de Kansspelautoriteit (Ksa) opgericht. Het doel van de Ksa is om toezicht te houden op de markt en te handhaven indien bedrijven de wet overtreden. Onder aanvoering van Oranje Casino en Kroon Casino werden er prioriteringscriteria in het leven geroepen. Ook wel gedoogcriteria genoemd.

Aanscherping criteria

Op 27 mei verscheen er een persbericht van de Ksa over deze prioriteringscriteria. Dit persbericht leidde ertoe dat sommige online casino’s hun virtuele deuren sloten en andere in alle haast aanpassingen maakten.

Betsson is van mening dat het het aanscherpen van de criteria vergelijkbaar is met het verslepen van de doelposten tijdens het voetballen; oneerlijk voor de spelers op de markt. Betsson wijst erop dat deze aangescherpte criteria averechts werken.

Online kansspelen en de EU

De Europese Unie stelt dat online kansspelen in principe vallen onder het vrije verkeer van diensten. Lidstaten mogen online kansspelaanbieders uitsluiten, maar dit moet dan gebeuren op basis van rechtmatige, niet-discriminatoire en transparante gronden. Het bestrijden van kansspelverslaving en criminaliteit kan zo’n argument zijn. Maar dan moet dit wel consequent terugkomen in de gehele kansspelwet en toepassing ervan. Toetsing van deze argumenten gebeurt door de rechter indien partijen het laten komen tot een zaak.

Recentelijk kwam het tot een zaak tussen Unibet en de Hongaarse regering. Het Europese Hof stelde in deze zaak dat het Hongaarse beleid – die niet geheel te vergelijken is met het Nederlandse beleid – in strijd is met het vrije verkeer van diensten. Daardoor is de boete die Unibet heeft ontvangen van de Hongaarse belastingdienst onrechtmatig.

Betsson meldt dat de Europese Commissie op 6 april 2006 Nederland te kennen geeft gegeven dat er onderzoek volgt naar in welke mate de Nederlandse kansspelwet in strijd is met de Europese wet. Dat leidde in februari 2008 tot een advies van de Europese Commissie. De conclusie daarvan was dat Nederland onvoldoende had aangetoond dat de huidige wetgeving nodig was.

De Betfair-zaak

Drie jaar later won Betfair een zaak tegen de Nederlandse overheid. Betfair had een aanvraag gedaan voor een vergunning voor het organiseren van sportweddenschappen (paardenkoersen.) Deze vergunning was zonder transparante procedure vergeven aan Runnerz en Betfair zag haar aanvraag afgewezen. Nederland kreeg een tik op de vingers, omdat de toewijzingsprocedure onvoldoende transparant was geweest.

Tot slot wijst Betsson erop dat Harrie Temmink, de Nederlandse adjunct-directeur van de Public Interest Services Unit van de afdeling Interne Markt van de Europese Commissie, aan heeft gegeven dat het geduld met Nederland opraakt en dat Nederland kan verwachten dat de inbreukprocedure opnieuw opgepakt gaat worden.

Europese Commissie spreekt over sportwedden, niet over casino’s

Het advies van de Europese Commissie uit 2008 wordt vaak als grondslag gebruikt voor uitspraken dat Nederland in strijd handelt met Europese regels. De Europese Commissie heeft dat inderdaad ook gesteld, maar spreekt hier uitsluitend over sports-betting.

Het staat de Nederlandse regering vrij om uit algemeen belang (bestrijden criminaliteit en kansspelverslaving) kansspelen niet online aan te bieden, zo schrijft de Europese regelgeving. Maar als daarvoor gekozen wordt, dan moet dit wel stroken met de rest van het beleid en daarop dus geen uitzonderingen toelaten.

De Lotto, Toto, en Runnerz wel een vergunning geven en agressief reclame laten marketen, dat bijt elkaar. De Europese regelgeving stelt ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ maar de Nederlandse regering handelt in strijd daarmee omdat het voor sommige partijen wel een uitzondering maakt, en voor andere niet.

De zaak van Betfair ging over de totalisatorvergunning, niet over een vergunning voor het runnen van een online casino.

Is het van toepassing op online casino’s?

Over online casino’s wordt met geen woord gerept in de discussie tussen de Nederlandse regering en de Europese regelgeving. Dat is gemakkelijk te verklaren want op het gebied van online casino’s, maakt de Nederlandse overheid geen uitzonderingen.

Waar de Toto en Runnerz wel online actief mogen zijn, mag Holland Casino dat niet. Betfair heeft een punt als het stelt dat het anders wordt behandeld dan de Toto en Runnerz. Betsson kan zich echter niet beroepen op een partij die wel een online casino vergunning heeft ontvangen. Als Holland Casino wel haar kansspelen had mogen aanbieden online en Betsson zou dat niet mogen, dan had de Europese commissie Nederland wel op de vingers getikt en had Betsson recht van spreken.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter