Dinsdag 27 september 2022

Speel bewust

Grote nieuwsmedia zetten vraagtekens bij verbod gokreclames

NDP verbod gokreclames

NDP Nieuwsmedia vraagt zich hardop af of het voorgenomen verbod op gokreclames wel uitvoerbaar is. De branchevereniging die bijna de volledige private nieuwssector tot haar leden rekent, pleit voor meer onderzoek.

Ingediend:3 september 2022
Document:internetconsultatie.nl
Download (80 kB)

NDP Nieuwsmedia die de zakelijke en journalistieke belangen van de nieuwsbedrijven in Nederland behartigt, opent haar reactie met de opmerking begrip te hebben voor de politieke wens om de overkill aan gokreclames te voorkomen. Het plaatst echter wel kanttekeningen bij de gekozen oplossing zoals die er nu ligt; het voorgenomen verbod op ongerichte gokreclames.

De leden van NDP Nieuwsmedia zien er nu al op toe dat gokreclames op “de juiste doelgroep” gericht zijn. Alleen uitgaves waarvan 75% van de bezoekers 25 jaar of ouder is, staan open voor gokreclames, aldus de branchevereniging. Bovendien ligt het percentage reclames voor online risicovolle kansspelen onder de 2% van het totale advertentievolume schrijft NDP.

Bovendien kunnen alleen legale online casino’s advertenties inkopen, en worden alle aanvragen behandeld door “teams met specialisten.”

Daarmee legt het zichzelf al strenge regels op. Deze naar eigen zeggen verantwoorde aanpak wordt teniet gedaan als het verbod op gokreclames wordt ingevuld zoals gesteld in het huidige besluit, zo schrijft NDP Nieuwsmedia in haar reactie op de door het Ministerie van Justitie geopende consultatie.

Net als de affiliates en diverse online casino’s zelf, maakt ook NDP Nieuwsmedia zich zorgen over de formulering van Artikel 2ab lid d van het besluit. In dat lid staat dat partijen zich moeten verzekeren dat ze geen kwetsbare groepen bereiken. Vooral het woord ‘verzekeren’ zorgt voor zorgen bij NDP Nieuwsmedia. Niemand kan of moet dat kunnen verzekeren, vindt de branchevereniging. Alleen als je alles van een bezoeker weet, kan je immers verzekeren dat diegene niet binnen de groep risicospelers valt:

“Het verzekeren dat ‘personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan door hen georganiseerde kansspelen’ lijkt daarnaast alleen mogelijk te zijn op basis van kennis van het uitsluitingsregister. Nieuwsbedrijven vragen zich af hoe dat na te leven zou zijn, aangezien het niet wenselijk lijkt dat commerciële partijen beschikken over die gevoelige persoonlijke informatie. NDP Nieuwsmedia roept daarom op een realistisch alternatief te verkennen voor ‘verzekerd’.”

NDP Nieuwsmedia

De brancheorganisatie schrijft dat de grote techbedrijven zoals Google en Facebook zouden profiteren van de huidige formulering. Google ontkent in haar reactie profijt te hebben van de huidige formulering, ook zij zou niet dermate kunnen targeten om te voldoen aan de huidige formulering.

NDP Nieuwsmedia stelt voor dat de beleidsmakers terug naar de tekentafel gaan om te komen met een op onderzoek gestoeld en nauwkeurig onderbouwd beleid.

Bijna de gehele Nederlandse private nieuwssector is bij NDP Nieuwsmedia aangesloten. De brancheorganisatie rekent onder andere Mediahuis (ondermeer Telegraaf), NU.nl, het ANP, DPG (onder andere AD, Trouw, de Volkskrant), NRC, Vrij Nederland, en RTL tot haar leden.

Meer over

Laat een reactie achter