Vrijdag 2 juni 2023

Speel bewust

ChristenUnie stelt kamervragen over sponsoring ADO Den Haag door Hommerson en Sir Winston

Kamervragen over deal ADO & Hommerson

Mirjam Bikker van de ChristenUnie heeft kamervragen gesteld over de sponsoring van ADO Den Haag door gokbedrijven Hommerson en Sir Winston. Bikker vraagt minister Weerwind ook of het klopt dat het aangekondigde verbod op sponsoring door gokbedrijven enkel opgaat voor online casino’s en niet voor landgebonden casino’s en speelautomatenhallen.

Het zomerreces duurt nog tot en met 5 september, maar Mirjam Bikker van de ChristenUnie heeft alvast kamervragen ingediend. De vragen zijn gericht aan de minister voor Rechtsbescherming (Franc Weerwind) en aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport (Conny Helder).

Ze stelt de kamervragen naar aanleiding van het bericht dat ADO Den Haag in Hommerson Funland een nieuwe hoofdpartner voor de jeugdopleiding heeft gevonden.

Funland’s moederbedrijf Hommerson heeft tien kansspelautomatenhallen, waaronder drie in Den Haag en twee in Scheveningen. Funland is een arcadehal in Scheveningen waar geen kansspelautomaten staan. Bikker heeft er echter moeite mee dat het logo van Hommerson ook op de shirts komt, het logo wat ook op de speelautomatenhallen te vinden is.

Sponsoring door Sir Winston

Daarnaast maakt ze de minister er middels haar kamervragen op attent dat Sir Winston Fun & Games broeksponsor is van zowel de volwassen als de kindermaten van ADO Den Haag. Sir Winston Fun & Games heeft geen speelautomaten maar uitsluitend arcadespellen. Daarnaast kunnen er kinderfeestjes georganiseerd worden. Sir Winston Fun & Games heeft vestigingen in Amsterdam, Scheveningen, Schiedam, en Rijswijk. Daarnaast heeft het een kleine vestiging in het stadion van ADO Den Haag zelf.

Maar, net als bij Hommerson Funland, heeft Sir Winston ook speelautomaten die de naam Sir Winston dragen in Rijswijk en Zoetermeer.

Het kamerlid wil van de verantwoordelijke ministers weten hoe ze tegen deze sponsoring aankijken. Naar het idee van Bikker rijmt deze situatie niet met het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen dat voorschrijft dat kansspelreclames niet gericht mogen zijn op minderjarigen. Daaruit voort vloeit ook de vraag van Bikker voort of het verbod op gokreclames inderdaad alleen geldt voor online casino’s of ook voor landgebonden casino’s en speelautomatenhallen.

ADO Den Haag heeft een brede verzameling aan sponsors uit de wereld van kansspelen. ADO Den Haag’s hoofdsponsor is Hommerson. Bingoal is de naamgever van het ADO Den Haag stadion. Bingoal Nederland is een joint venture tussen het Belgische Bingoal en Hommerson.

Kamervragen over deal ADO & Hommerson

Eerder stelde Bikker ook al kamervragen over de samenwerking tussen Ajax en Unibet. De lokale fractie van de ChristenUnie in Alkmaar, stelde vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de sponsorovereenkomst tussen AZ en Kansino.

In de regel hebben ministers drie weken de tijd om kamervragen te beantwoorden. Door het zomerreces en omdat de antwoorden moeten komen van twee ministers, is het aannemelijk dat het antwoord op deze vragen langer op zich laat wachten.

De volledige kamervragen van Mirjam Bikker aan de betrokken ministers zijn als volgt:

Vragen van het lid Bikker (ChristenUnie) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor
Langdurige Zorg en Sport over het bericht ‘ADO Den Haag vindt in Funland nieuwe
hoofdpartner jeugdopleiding’ en over het aangekondigde verbod op sponsoring van sportclubs door aanbieders van kansspelen in het algemeen.

 1. Bent u op de hoogte dat ADO Den Haag voor de sponsoring van de jeugdopleiding en de wedstrijdshirts in kindermaten een samenwerking is aangegaan met Hommerson Funland? Bent u tevens op de hoogte dat Sir Winston Fun & Games broeksponsor is van zowel de volwassen als de kindermaten van ADO Den Haag?
 2. Bent u ermee bekend dat deze bedrijven beiden onder diezelfde naam aanbieders zijn van
  casino’s en gokautomatenhallen?
 3. Herinnert u zich de antwoorden op onze vragen bij het schriftelijk overleg Besluit Kansspelen op afstand waarin de regering aangaf: “Het is vergunninghouders die de meer risicovolle kansspelen aanbieden verboden hun werving- en reclameactiviteiten te richten op jongeren. Geen enkele vergunninghouder mag die activiteiten op minderjarigen richten. Sponsoring is een vorm van reclame. Het sponsoren van jeugdteams en logo’s van kansspelvergunninghouders op producten die door kinderen worden gedragen, valt duidelijk onder dit verbod.”? 1)
 4. Hoe kan deze sponsoring en affichering plaatsvinden, terwijl artikel 2, derde lid, van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, kansspelreclame gericht op minderjarigen verbiedt, en met het oog op de uitleg van de Kansspelautoriteit in artikel 2.5, tweede lid, sub a, van de Beleidsregels verantwoord spelen die deze passage zo uitlegt dat ook logo’s of namen van een kansspel of een vergunninghouder die vermeld staan op producten die voor een aanmerkelijk deel door minderjarigen worden gedragen of gebruikt hieronder vallen?
 5. Bent u met ons van mening dat de sponsoring door gokbedrijven van kindervoetbalkleding, en welke jeugdsportkleding dan ook, niet in lijn is met de regels voor shirtsponsoring en de waarborgen die zijn opgesteld om minderjarigen te beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusie verbindt u hieraan?
 6. Bent u bereid bij de sportbonden te informeren naar de omvang van deze sponsoring en
  daarover de Kamer te rapporteren? Wilt u daarbij ook onder de aandacht brengen dat juist
  sponsoring door gokbedrijven in de jeugdsport geweerd moet worden, omdat een gezonde generatie zo belangrijk is?
 7. Klopt het dat het aangekondigde verbod op sponsoring door gokbedrijven enkel ziet op aanbieders van online gokken, en niet op land-based casino’s en speelautomatenhallen? Bent u bereid deze hier ook onder te laten vervallen? Welke aanvullende beleidsvoornemens heeft u daarnaast, gezien deze ontwikkeling?
 8. Bent u bereid het verbod op het aangaan van nieuwe sponsorcontracten met aanbieders van (online) kansspelen op zo kort mogelijke termijn in te laten gaan om verdere reeds aangegane contractuele verplichtingen te voorkomen? Welke inzet heeft u bij de reeds aangedane contracten?

1) Kamerstuk 33 996, nr. 77

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter