Zaterdag 20 april 2024

Speel bewust

Invoering Koa twee maanden uitgesteld

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, van het ministerie van Justitie en Veiligheid

De Wet Kansspelen op afstand wordt op 1 maart 2021 ingevoerd, zo geeft minister Sander Dekker aan in een brief aan de Tweede Kamer. Dit is een uitstel van twee maanden. De oorspronkelijke datum van invoering was 1 januari 2021.

Aansluitingsdatum Cruks gelijkgetrokken

Al in juni van dit jaar zinspeelde de minister op een latere invoering van de nieuwe kansspelwet. In de brief aan de Tweede Kamer, weegt de minister de verschillende belangen tegen elkaar af. Zo geeft hij aan dat diverse partijen klaar zijn voor de invoering van de wet en verdere vertraging onwenselijk vinden. De partijen worden niet genoemd maar het is aannemelijk dat minister Dekker hier doelt op bestaande online aanbieders die in andere landen al de markt bedienen van online kansspelen.

De huidige landgebonden casino’s hebben juist aangedrongen op uitstel. Vooral de invoering van Cruks is omvangrijk voor de aanbieders die met de maatregelen getroffen om het Corona-virus in te dammen, al een zware tijd doormaken.

Ten aanzien van de invoering van CRUKS geven alle betrokken landgebonden partijen aan dat er extra tijd nodig is, als gevolg van knelpunten die vanwege het coronavirus zijn opgetreden in de communicatie met de Ksa en de financiële en operationele impact van de coronamaatregelen op de eigen organisatie.

Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming

De minister heeft ervoor gekozen om die laatstgenoemde partijen tegemoet te komen. Waar de landgebonden partijen in de oorspronkelijke plannen al op 1 januari Cruks volledig werkend moesten hebben, daar is de toetsdatum nu gelijkgetrokken met de datum waarop online aanbieders aangesloten moeten zijn op de centrale databank.

Omdat de invoering van de Wet Kansspelen op afstand nu op 1 maart plaats gaat vinden, en omdat de doorlooptijd van de vergunningaanvragen zes maanden betreft, is 1 september 2021 nu de datum waar alle partijen aangesloten moeten zijn op Cruks.

Cooling Down periode ook verlengd

In het debat in juni van dit jaar, werd er unaniem een motie aangenomen die de afkoelperiode verlengde met eventueel uitstel van invoering van de wet. Deze aangenomen motie zorgt er dan ook voor dat de cooling down periode met twee maanden verlengd wordt om overtreders geen voordeel te geven van uitstel van de wet.

Registratieplicht speelautomatenhallen

In het debat van juni werd door leden Verhoeven (D66) en Van Haga (LvHA) gevraagd om de registratieplicht voor speelhallen in Nederland te heroverwegen.

Waar Holland Casino al haar spelers momenteel al registreert bij binnenkomst, daar zijn speelautomatenhallen op dit moment nog niet verplicht haar bezoekers te registreren. In de oorspronkelijke plannen voor de nieuwe wet werd al opgenomen dat registratie voor alle partijen verplicht werd gesteld, maar de motie om dit te heroverwegen werd met 83 tegen 67 stemmen aangenomen.

De minister geeft aan in gesprek te gaan met de speelautomatenbranche. Daarnaast wacht hij het advies van de Raad van State af voordat er een definitief besluit genomen wordt.

Slag om de arm

De minister geeft aan dat hij vertrouwen heeft dat de datum van 1 maart 2021 (en live gaan op 1 september) mogelijk is, maar dat er nog veel werk verzet moet worden.

Een conceptversie van de lagere wetgeving is inmiddels beschikbaar. Ook heeft de Kansspelautoriteit een communicatiekalender voor landgebonden partijen, potentiële online aanbieders, en voor overige belanghebbenden gepubliceerd.

De beschikbaarheid van verslavingsdeskundigen en de aansluiting op Cruks door landgebonden partijen zijn mogelijke struikelblokken die door de minister genoemd worden. Daarnaast is ook het (niet bindende) advies van de Raad van State van invloed op de uitvoering van de wet, aldus de minister.

“De haalbaarheid van dit tijdpad is uiteraard afhankelijk van het verdere verloop van het proces dat de lagere regelgeving doorloopt, waaronder de advisering van de Raad van State op het besluit Koa.”

Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming

Op 17 maart 2021 vinden er Tweede Kamerverkiezingen plaats in Nederland. Als de Wet Kansspelen op afstand nog langer wordt uitgesteld dan 1 maart 2021, zou de wet verdere vertraging kunnen oplopen.

Als er een nieuwe coalitie gevormd dient te worden, kan de regering ervoor kiezen om de invoering van Koa uit te stellen totdat de nieuwe regering is gevormd. Als partijen met faliekant andere inzichten dan het huidige kabinet de regering gaan vormen, kan in principe zelfs de invoering zelf op losse schroeven komen te staan.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter