Zondag 16 juni 2024

Speel bewust

Ksa maakt eisen vergunningsaanvraag Koa bekend

Ksa maakt eisen vergunningsaanvraag bekend

Als een gokbedrijf volgend jaar een vergunning aan wil vragen om online kansspelen in Nederland aan te bieden, moeten diverse documenten overlegd worden. Onder andere de structuur van het bedrijf, de financiële situatie, en blijk geven van weloverwogen beleid op diverse gebieden moet aan de Ksa beschikbaar gesteld worden. Vandaag heeft de Kansspelautoriteit een overzicht gepubliceerd van de exacte informatie die ze willen ontvangen van vergunningaanvragers.

Op 1 maart 2021 gaat de Wet Kansspelen op afstand in, de nieuwe wet die in Nederland het mogelijk maakt voor bedrijven om legaal online gokken aan te bieden.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een vergunning betalen €45.000 en moeten diverse documenten met de Ksa delen.

De eisen aan die documenten zijn vandaag door de toezichthouder gepubliceerd. De meeste van de documenten moeten in het Nederlands opgesteld worden en in goed leesbaar PDF formaat via een speciale portal in het bezit van de Ksa komen.

Algemene informatie en betrouwbaarheid aantonen

Bovenop het pak met papier verwacht de Ksa een uittreksel van het handelsregister en de statuten van de aanvrager. In Nederland zal het dan gaan om een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Voor in Malta geregistreerde bedrijven gaat het dan om de Malta Financial Services Authority.

Bovenop het pak met papier verwacht de Ksa een uittreksel van het handelsregister en de statuten van de aanvrager.

Om de betrouwbaarheid te toetsen, wordt bedrijven gevraagd een document betrouwbaarheid te leveren. Een voorbeeld daarvan is als PDF beschikbaar.

Het concept geeft al aan dat er een aanzienlijke administratieve inspanning gevraagd wordt want de volledige bedrijfsstructuur en alle gegevens van bestuurders, beleidsbepalers, en andere belanghebbenden wordt gevraagd. Dan gaat het om volledige naam, geboorteplaats, BSN, functieomschrijving, en nog veel meer.

Financiële stabiliteit en integriteit

Om de financiële stabiliteit van de aanvrager te bewijzen, wordt bedrijven gevraagd een verklaring van een auditor aan te leveren. Ook moet er een document aangeleverd worden waaruit wijst dat de auditor ingeschreven is in een openbaar register.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor partijen die legaal online kansspelen willen aanbieden op de Nederlandse markt, is dat spelerstegoeden gescheiden zijn van ander vermogen.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor partijen die legaal online kansspelen willen aanbieden op de Nederlandse markt, is dat spelerstegoeden gescheiden zijn van ander vermogen.

Om dit te bewijzen, kunnen partijen kiezen voor een bankgarantie, het instellen van een stichting derdengeld, of een andere (eigen) manier. Voor alle drie de opties zijn verschillende documenten vereist.

Verslavingspreventie

Alle bedrijven die aanspraak willen maken op een vergunning voor de Nederlandse markt, zullen een wettelijke vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie moeten aanstellen. Dat kan via volmacht of via een aantekening in het handelsregister. In beide gevallen moet onder andere het cv, de diplomas, en de relevante certificaten van die persoon overlegd worden.

Alle bedrijven die aanspraak willen maken op een vergunning voor de Nederlandse markt, zullen een wettelijke vertegenwoordiger op het gebied van verslavingspreventie moeten aanstellen.

Daarnaast moet het verslavingspreventiebeleid in een document uitgebreid omschreven worden. Daarbij moet onder andere gespecificeert worden hoe men risico’s analyseert, hoe men omgaat met de inzichten en adviezen van experts, moeten de methoden omschreven worden die gehanteerd worden, en moeten de interventiemaatregelen omschreven worden.

Ook moet er een risicoanalyse uitgevoerd worden en moet er een opleidingsplan geformuleerd worden.

Controledatabank en Cruks

Bedrijven die willen opereren op de Nederlandse markt moeten een controledatabank inrichten om de Kansspelautoriteit inzicht te geven in bepaalde gegevens. De Ksa heeft een voorbeeld pdf met vragen die beantwoord moeten worden over de controledatabank beschikbaar gesteld.

Daarnaast moet het bedrijf zich aansluiten op het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks). Voor het live gaan van een website op de Nederlandse markt, moet een succesvolle koppeling met deze database gemaakt zijn. Bij de aanvaag moet een procesbeschrijving geleverd worden.

Overige

Daarnaast verlangt de Ksa een omschrijving van het gehanteerde integriteitsbeleid, het reclamebeleid, het uitbestedingsbeleid, het beleid om matchfixing te voorkomen, en het beleid betalingstransacties. Bij laatstgenoemde dienen ook bewijsstukken voor betaalinstrumenten geleverd te worden.

Om aan te geven hoe het bedrijf omgaat met intern toezicht op naleving van alle regels, wordt een sapecifieke verklaring gevraagd.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter