Woensdag 19 juni 2024

Speel bewust

Ksa: op 1 oktober 10 legale online casino’s in Nederland

René Jansen Nieuwsuur 27 september 2021 2

Vrijdag 1 oktober gaat de Nederlandse gokmarkt open. Er waren 29 online casinobedrijven die direct toen dat kon, een vergunning aanvroegen. Slechts tien daarvan krijgen ook daadwerkelijk een vergunning waarmee ze op 1 oktober legaal online mogen in Nederland. Dat zei Kansspelautoriteit-voorzitter René Jansen in de uitzending van Nieuwsuur over online gokken.

Tijdens de Nieuwsuur-uitzending van 27 september besteedde het actualiteitenprogramma aandacht aan online gokken. In de uitzending werd ingegaan op het opengaan van de Nederlandse gokmarkt. OneTime-boegbeeld Jaimy Isarin speelde tijdens de uitzending diverse gokspellen en legde uit hoe bonussen werken.

Motivaction-onderzoek

Nederlanders spenderen per jaar €500 miljoen euro aan illegale kansspelen

Motivaction-rapport

De rode draad door de uitzending van Nieuwsuur over online gokken is een onderzoek dat Holland Casino samen met VAN Kansspelen liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction.

Volgens de uitzending van Nieuwsuur over online gokken waren de belangrijkste elementen uit het onderzoek als volgt:

  • Ruim 800.000 Nederlandse spelers spelen op illegale sites;
  • Nederlanders spenderen per jaar €500 miljoen euro aan illegale kansspelen;
  • De meeste Nederlanders hebben geen idee dat online gokken nog verboden is;
  • 54% van de Nederlandse spelers heeft het gevoel dat online casino’s ze verleiden om door te spelen;
  • bijna een kwart van de Nederlandse spelers gaf aan dat ze het afgelopen jaar wel eens financiële problemen hebben ondervonden door online gokken.

Het onderzoek is niet nieuw, sinds 2014 laat Holland Casino het onderzoeksbureau al regelmatig de online kansspelmarkt bestuderen. Volgens de versie van het onderzoek uit 2018, werd er dat jaar nog door 1,8 miljoen mensen online gegokt voor geld. De omvang van de markt was dat jaar volgens het rapport bijna €600 miljoen.

Jaimy Isarin Nieuwsuur 27 september 2021 over online gokken
Jaimy Isarin over online gokken in de Nieuwsuur-uitzending van 27 september 2021

Helma Lodders (VNLOK) en Peter-Paul de Goeij (NOGA) tegenover elkaar in Nieuwsuur over online gokken

Holland Casino kwam zelf niet aan het woord in de uitzending van Nieuwsuur over online gokken. Helma Lodders, voorzitter van de recentelijk opgerichte branchevereniging Vergunde NederLandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK), verscheen wel voor de camera. Lodders is blij dat de Wet Kansspelen op afstand nu eindelijk ingaat:

“Je wilt dat het spelaanbod gecontroleerd wordt. Op het moment dat mensen iets winnen, wil je ook dat zo’n bedrag uitgekeerd wordt. En misschien wel het allerbelangrijkste is dat er ook preventieve maatregelen gevraagd worden van de aanbieders om mensen te beschermen tegen kansspelverslaving.”

Helma Lodders, voorzitter VNLOK

Dat meer dan de helft van de spelers in het onderzoek aangeeft dat ze het idee hebben verleid te worden om verder te spelen, noemt Lodders zorgelijk:

“Dat is zorgelijk. En daarom is in de wet- en regelgeving , zijn er eisen gesteld dat je mensen niet mag verleiden om door te spelen. Dus het moet leuk zijn – een kansspel online is vermaak, en dat mag – maar het moet niet tot problematisch speelgedrag leiden.”

Helma Lodders, voorzitter VNLOK

Peter-Paul de Goeij, directeur van branchevereniging NOGA waar internationaal opererende online casino’s bij zijn aangesloten, geeft aan dat er voorzichtig moet worden omgegaan met casinobonussen:

“Van bonussen zegt men dat er een perverse prikkel vanuit gaat. En daarom moet je bonussen ook heel gericht en beperkt inzetten. Spelers reageren op bonussen. Spelers willen bonussen krijgen. Dus als ze geen bonussen krijgen bij jou, dan gaan ze naar het illegale aanbod waar ze wel bonussen krijgen.”

Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Dat bijna een kwart van de spelers in het onderzoek aangaf dat ze in de financiële problemen waren gekomen door online gokken, noemde De Goeij heel slecht en rampzalig. Dat getal moet naar beneden, zei De Goeij. Daarvoor bestaan volgens De Goeij al oplossingen:

“Er wordt bijvoorbeeld getimed hoe lang iemand aan het spelen is. Er wordt gekeken naar of iemand van verschillende rekeningen overmaakt naar zijn spelersrekening. Dat zijn allemaal signalen waar we naar kijken en dan – als we die signalen binnenkrijgen – dan moet er ook worden ingegrepen en dan moet er worden aangeklopt bij die speler van ‘gaat het wel helemaal goed?’”

Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Tien dagen voor het opengaan van de Nederlandse markt, gaf Minister Sander Dekker aan dat online casino’s die al Nederlandse spelers accepteerden de afgelopen jaren, op zwart moeten. De Kansspelautoriteit gaf daarop direct invulling door haar prioriteringscriteria aan te passen met de opdracht dat op 1 november onvergunde online casino’s offline moeten.

De Goeij gaf in de uitzending van Nieuwsuur over online gokken aan dat hij vindt dat daarmee enkele partijen worden voorgetrokken:

“Holland Casino, NLO (Nederlandse Loterij, red.), en andere aanbieders die een vergunning hebben aangevraagd die hopen hier natuurlijk een groot graantje mee te pikken. Meer spelers te krijgen. Ik baal er van en ik vind het niet fraai.”

Peter-Paul de Goeij, directeur NOGA

Helma Lodders kon zich in die typering door De Goeij niet vinden:

“We weten allemaal al lange tijd dat de Wet met ingang van 1 oktober verandert en de spelregels zijn al langere tijd duidelijk dat je geen illegaal aanbod mag geven op het moment dat je een vergunning aanvraagt.”

Helma Lodders, voorzitter VNLOK

Op de vraag of het de eigen schuld was van de internationale aanbieders dat ze nu op zwart moeten binnenkort, gaf Lodders aan dat ze hun eigen route hebben gekozen.


René Jansen: tien online casino’s krijgen direct een vergunning

Na de reportage over online gokken met praktijkvoorbeelden en de twee vertegenwoordigers uit de branche, ontving Nieuwsuur-presentatrice Mariëlle Tweebeeke Kansspelautoriteit-voorzitter René Jansen in de uitzending.

Bijna twee-derde van de online casino’s doorliep de procedure niet op tijd succesvol

René Jansen deelde voor het eerst de informatie dat tien bedrijven een vergunning gaan krijgen om vanaf 1 oktober een legaal online casino in Nederland te beginnen. Sinds 1 april konden bedrijven een vergunning aanvragen; deden ze dit voor 15 april, dan maakten ze kans om direct bij de start op 1 oktober live te mogen. In totaal deden 29 bedrijven dit op tijd maar daarvan heeft dus bijna twee-derde de vergunningaanvraagprocedure niet op tijd succesvol doorlopen. Jansen ging niet specifiek in op de elementen waarop de 19 bedrijven die er niet op 1 oktober bij zijn, gefaald hebben. De Kansspelautoriteit publiceerde na de uitzending een artikel op haar site met daarin dezelfde informatie.

Pas deze week wordt bekend welke bedrijven een vergunning krijgen om op 1 oktober legaal online gokken aan te mogen bieden in Nederland. Morgen spreekt René Jansen tijdens de conferentie Gaming in Holland maar het mag niet verwacht worden dat hij voor of tijdens zijn keynote-speech aankondigt welke bedrijven een vergunning krijgen.

Bekende partijen die tot die groep van tien zouden kunnen behoren, zijn onder andere Holland Casino Online, TOTO, Fair Play Online, Jack’s Online, bet365, ZEturf, en GGPoker.

Tweebeeke vroeg Jansen in de Nieuwsuur-uitzending ook waarom online gokken überhaupt gefaciliteerd moet worden. Jansen antwoordde dat er nu al illegaal gegokt wordt, en dat daarop geen toezicht mogelijk is. Met invoering van de Wet Kansspelen op afstand wordt dat wel goed mogelijk en bovendien heeft de toezichthouder nu meer instrumenten om het illegaal aanbod het leven zuur te maken.

Boetes opleggen kon de Kansspelautoriteit al langer. Maar, zo gaf Jansen toe, niet alle bedrijven betalen die boetes ook. Hij had een kritisch woord over voor de situatie op Curaçao waar het toezicht te wensen overlaat.

Transcript Nieuwsuur interview René Jansen

Voor de volledigheid hebben we het vraaggesprek tussen presentatrice Mariëlle Tweebeeke en René Jansen in de Nieuwsuur-uitzending van 27 september getranscribeerd.

Mariëlle Tweebeke: Vanaf aanstaande vrijdag is het dus legaal, kan je legaal online gokken. Er zijn 29 bedrijven die een aanvraag hebben gedaan. Hoeveel daarvan krijgen een vergunning?

René Jansen: Er zijn tien bedrijven die aanstaande week een vergunning krijgen. Dus 1 op de 3 die op dit moment al succesvol dat traject heeft doorlopen en waar wij nu een vergunning aan kunnen gaan verlenen.

“Er zijn tien bedrijven die aanstaande week een vergunning krijgen.“

René Jansen

MT: Waar voldoen zij aan en waar voldoen de anderen niet aan?

RJ: Er zijn heel veel eisen in de wet gesteld. Die vertalen zich ook in vergunningeisen. Dan moet u denken aan dat het spel veilig is, dus dat er veel wordt gedaan aan het voorkomen van verslaving. Dat er anti-witwas-bepalingen zijn. Dat er verdachte gokpatronen moeten worden gedetecteerd. Je moet het spelgedrag van mensen kunnen monitoren, volgen, en ook interveniëren. Dat moet ook weer in allemaal technische systemen – in een kluis bijvoorbeeld worden opgeslaan – waardoor wij er ook weer op toezicht kunnen houden. Kortom, ik kan daar 18 technische dingen [noemen], maar dat is helemaal niet interessant voor u. Maar er zijn dus hele hoge eisen gesteld. En dat vergt veel voor diegenen die een vergunning hebben aangevraagd.

MT: Maar de vraag is waarom zou je het eigenlijk willen fasciliteren? Er is onderzoek gedaan, er zijn veel mensen die gokverslaafd zijn, die in de financiële problemen komen. Waarom willen we dit fasciliteren?

RJ: Omdat we nu eindelijk kunnen gaan faciliteren. En omdat we daarmee die problemen kunnen gaan voorkomen. U moet bedenken – we horen het in de reportage – er zijn nu 800.000 mensen die op de een of andere manier illegaal gokken. Velen weten niet eens dat het illegaal is. Maar er is geen toezicht op, daar kunnen wij ook niet echt op interveniëren hoe ze dat spel doen. Dus we krijgen nu voor het eerst sinds toch echt – een jaar of 10 jaar zijn we al bezig met allerlei dingen bij de Kansspelautoriteit – krijgen we echt de instrumenten om die vergunninghouders waar we ook echt op toezicht kunnen houden.

MT: Maar uit dat onderzoek van de branchevereniging blijkt dat 54% van de gokkers zich door het systeem, door het bedrijf, verleidt voelt om maar door te gaan. En 24% van de mensen in financiële problemen raakt. Heeft die wet daar dan echt een antwoord op?

RJ: Daar heeft die wet in ieder geval belangrijke antwoorden op. Of het helemaal sluitend gaat worden, dat gaan we zien. We zetten de belangrijkste maatregelen in die wet – bijvoorbeeld dat je geen bonussen mag aanbieden gedurende het spel, dat er ook als er verdacht speelgedrag is als [ze] onmatig speelgedrag zien gebeuren, dat er dan ook moet worden ingegrepen door die aanbieder, en waar wij ook weer op kunnen toezien. Daar zitten dan meer checks and balances dan in het volkomen illegaal laten.

“‘Vaak betalen ze niet eens’ dus daar moet je niet alles van verwachten“

René Jansen

MT: Nou is het wel zo; u kunt dat doen bij de bedrijven die u dus een vergunning geeft, maar nou blijken er ook bedrijven te zijn – met name op Curaçao gevestigd, begrijp ik – die laten we zeggen, de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen, maar het gaat om witwassen, crimineel geld. Hoe gaat u daar op toezien? Want volgens mij heeft u daar niet de macht om in te grijpen.

RJ: Nee, de Kansspelautoriteit is er alleen voor toezicht in Nederland, op het continent hier en niet op de eilanden. Dus daar gaan wij geen direct toezicht uitoefenen. Wat we wel kunnen doen is die aanbieders het leven zuur maken, verder zuur maken. Bijvoorbeeld door het betaalverkeer tussen die aanbieders en hun klanten gaan doorknippen. Wij kunnen aanwijzingen geven – dat zijn bindende aanwijzingen – aan betaaldienstverleners bijvoorbeeld. We zullen ook de internationale samenwerking gaan opvoeren. Wij zullen ook hoge boetes gaan opleggen waarbij ik meteen de relativering maak ‘vaak betalen ze niet eens’ dus daar moet je niet alles van verwachten.

MT: Heb je meer instrumenten nodig om ook die bedrijven op Curaçao aan te kunnen pakken?

RJ: Nou dat is moeilijk omdat wij natuurlijk niet over Curaçao gaan. Staatssecretaris Knops heeft zelf als een voorwaarde bij de coronasteunmaatregelen geëist dat ook Curaçao zelf – het land Curaçao – dit probleem nu eindelijk eens serieus gaat aanpakken. Strengere wetgeving en een keer serieus toezicht gaan houden.

De Nieuwsuur-uitzending over online gokken terugkijken

Het item over online gokken in de uitzending van Nieuwsuur van 27 september 2021 is terug te kijken via NPOstart.nl. Het stuk over de online gokmarkt begint op 29:08 van de uitzending. Het gesprek met René Jansen start vanaf 34:50.

Lees ook het artikel over de gokmarkt op NOS.nl en meer informatie over de uitzending op NOS.nl.

Nieuwsuur uitzending over online gokken met René Jansen van 27 september 2021
(video opent in een nieuw scherm)

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter