Donderdag 18 juli 2024

Speel bewust

Ksa publiceert beleidsregels onvrijwillige inschrijving Cruks

Cruks exertpool onvrijwillige uitsluiting

De Kansspelautoriteit heeft de beleidsregels gepubliceerd die ze zullen naleven op het moment dat iemand onvrijwillig wordt ingeschreven in Cruks, het register waardoor spelers uitgesloten zijn van kansspelen.

Op 1 april is de Wet Kansspelen op afstand in werking getreden en vanaf 1 oktober 2021 mogen vergunde online casino’s de Nederlandse markt bedienen. Alle legale online en landgebonden casino’s, bookmakers, en pokerrooms moeten dan aangesloten zijn op Cruks. Cruks, het Centraal Register Uitsluiting KansSpelen, is een database waar alle namen van spelers zijn opgenomen die uitgesloten zijn van het spelen van kansspelen.

Gokkers kunnen op drie manieren in dat register terechtkomen:

 • Spelers kunnen een verbod op zichzelf aanvragen;
 • Casino’s en andere aanbieders kunnen een speler laten opnemen;
 • Derden/naasten kunnen een speler laten opnemen.

De procedure om jezelf te laten opnemen in het register, is ongecompliceerd. Via de website van de Ksa zal je vanaf 1 oktober 2021 jezelf kunnen bannen van kansspelen voor een periode van 6 maanden.

Als een online casino je wil laten opnemen of als een naaste een gokker wil laten opnemen, is de procedure wat meer omvattend.

De aanvraag voor iemand anders (door bijvoorbeeld een familielid of een casino) kan men zowel per post als elektronisch doen. Op het formulier moeten de naam en gegevens van de aanvrager en van de speler ingevuld worden. Bovendien moet de relatie met de speler geduid worden, moet toegelicht worden waarom iemand uitgesloten zou moeten worden, en moet het speelgedrag gedetailleerd worden.

Niet vrijwillige inschrijvingen in Cruks duren zes maanden, zo valt te lezen in de beleidsregels. Na die periode waarin een speler dus geen toegang heeft tot vergunde landgebonden en online kansspelen, worden de gegevens door de Kansspelautoriteit gewist. Er bestaat dus geen register waarin staat hoe vaak een speler al is uitgesloten geweest. Iedere eventuele volgende melding moet weer worden ingediend volgens het reeds beschreven stramien, inclusief alle bewijsvoering.

Aanvraag door een derde

Als de aanvraag gedaan is door een derde, moet diegene een belanghebbende zijn die schade ondervindt van het speelgedrag. De Kansspelautoriteit geeft de volgende voorbeelden van belanghebbenden:

 • direct familielid
 • een partner
 • een echtgenoot
 • een werkgever

Als jij in het casino telkens dezelfde speler tegenkomt waarvan je denkt dat hij of zij aan het afglijden is, kan je dus geen opname in Cruks aanvragen. Je leidt er immers zelf geen schade door. De Ksa noemt voorbeelden van zaken die wel onder schade worden verstaan:

 • de speler gokt met geld dat u niet kan missen, bijvoorbeeld met geld dat bedoeld is voor het betalen van rekeningen, studie van uw kinderen of voor het pensioen
 • de speler gokt met geleend geld, kan rekeningen niet betalen of heeft schulden
 • de speler kan door het gokken niet meer goed werken of studeren
 • de speler kan door het gokken niet meer goed voor zichzelf zorgen, heeft psychische problemen en dit raakt u persoonlijk, bijvoorbeeld omdat de speler niet meer goed voor uw kinderen kan zorgen, liegt over het gokken, geen vrienden of familie meer ziet.

Als je schade leidt door iemands gokgedrag, moet je eerst andere oplossingen geprobeerd hebben. De meest logische is om de gokker in kwestie te vragen zichzelf in te schrijven in Cruks. Ook andere hulp, bijvoorbeeld van een huisarts, moet geweigerd zijn door de speler voordat de Ksa zal besluiten iemand op te nemen.

Het verzoek zal moeten worden ingediend bij de Kansspelautoriteit die gebruik kan maken van een deskundige bij de behandeling van de aanvraag. Dit kan een arts of een psycholoog zijn met een opleiding in de verslavingszorg.

Als je een aanvraag indient, wordt de persoon in kwestie daarvan op de hoogte gesteld. De speler om wie het gaat krijgt een brief met daarin ook jouw naam. Enige tijd later, als de Ksa de zaak onderzocht heeft, ontvangt de speler in kwestie een tweede brief met het besluit dat de Ksa van plan is te nemen. Daarop kan de speler binnen een week reageren.

De speler krijgt uiteindelijk een derde brief met de beslissing. De persoon die de melding heeft gemaakt ontvangt eveneens een brief met de bekendmaking van de beslissing. Tegen de beslissing kan door de aanvrager of speler nog (zowel mondeling als schriftelijk) bezwaar gemaakt worden.

Het traject van melding tot beslissing duurt minimaal zes weken.

Aanvraag door een (online) casino

Ook casino’s kunnen straks iemand laten opnemen in Cruks. Dat dient alleen te gebeuren als uit een opgebouwd dossier blijkt dat iemand kampt met kansspelverslaving en zichzelf niet meer onder controle heeft. Opgenomen worden in Cruks betekent dat je helemaal niet meer kan gokken; niet online en ook niet bij landgebonden casino’s.

Als je een keer stennis hebt geschopt tijdens een avond Holland Casino zal het staatscasino je dus niet kunnen laten opnemen in Cruks. Of als je verdacht wordt van het valsspelen met online poker, zal je niet in de Cruks-database worden opgenomen. Uiteraard kunnen de casino’s je wel weren van hun eigen vestigingen of online casino door je een verbod op te leggen. Cruks is uitsluitend bedoeld voor problematiek gerelateerd aan kansspelverslaving.

Zowel de landgebonden casino’s als de online casino’s moeten een interventiedossier opbouwen als het een speler wil laten opnemen in Cruks. In dat dossier moeten de gegevens van het speelgedrag van een speler worden opgenomen evenals de analyse van die gegevens. Bovendien moet uit dat dossier blijken welke maatregelen al zijn genomen om het speelgedrag te stoppen. Dit interventiedossier deelt de Ksa ook met de speler in kwestie.

Reacties op Beleidsregels onvrijwillige registratie in Cruks

Veel van de beleidsregels die de Kansspelautoriteit publiceert, worden voorafgegaan door een consultatieronde waarin betrokkenen kunnen reageren. Voor de beleidsregels onvrijwillige inschrijving in Cruks vond er geen consultatieronde plaats.

Dat er geen consultatie heeft plaatsgevonden, was “tegen de verwachting in” aldus VAN Kansspelen. De branchevereniging voor kansspelautomatencasino’s is de beleidsregels nog aan het bestuderen dus wilde verder niet inhoudelijk reageren.

Ook Holland Casino is de beleidsregels nog aan het bestuderen. Wel merkt het casino op dat het altijd een voorstander is geweest van Cruks.

NOGA voorzitter Eric Konings reageerde als volgt:

CRUKS als veiligheidsnet helpt enorm in het streven naar optimale consumentenbescherming, en NOGA onderschrijft de ontwikkeling ervan volledig.

Eric Konings, voorzitter NOGA

Yvon Jansma van Centrum voor Verantwoord Spelen reageerde als volgt:

Met veel belangstelling en aandacht heb ik de beleidsregels onvrijwillige registratie in Cruks gelezen. Ik heb wel zorgen over de spelers die onvrijwillig uitgesloten kunnen worden voor deelname aan kansspelen. Mijn vrees is dat zij hun toevlucht zoeken in het illegale aanbod. Hierdoor zijn zij uit zicht met alle mogelijke gevolgen die dat met zich mee kan brengen. Onvrijwillige uitsluiting is immers een zeer ingrijpende maatregel die moet voorkomen dat spelers, of hun naasten, nog verder in de problemen raken. Ik hoop dan ook dan dat ook het resultaat is. Het registreren gaat wellicht ook drempelverhogend werken om bij een legaal casino te spelen. Goede hulp en behandeling dient altijd beschikbaar te zijn voor spelers met een vrijwillige maar ook met een onvrijwillige uitsluiting. Een andere zorg is het waarborgen van de privacy van spelers. Ik betreur het dat er voor deze beleidsregel geen consultatieronde heeft plaatsgevonden. Vrijwillige uitsluiting met goede doorverwijzing naar beschikbare hulp acht ik zeker zinvol. Het is goed dat we dat in Nederland vanaf 1 oktober mogelijk maken.

Yvon Jansma, directeur Centrum voor Verantwoord Spelen

Update 23 juli: Reactie Eric Konings van NOGA opgenomen.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

Hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter