Maandag 2 oktober 2023

Speel bewust

Ook gokreclames online alleen tussen 21:00 en 06:00

gokreclames online toto hc reclamevenster

Niet alleen de motie voor een algeheel reclameverbod voor gokreclames werd aangenomen, ook de motie die een reclamevenster voor gokreclames online instelt, werd aangenomen. De Tweede Kamer stemde voor de motie om online gokreclames net als op televisie, ook alleen tussen 21:00 en 06:00 toe te staan.

Naast een algeheel verbod voor gokreclames, bracht Mirjam Bikker van de ChristenUnie een motie in die de minister vroeg “in regelgeving vast te leggen dat online gokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio.”

In de Wet Kansspelen op afstand is opgenomen dat gokreclames op televisie pas na 21:00 mogen worden uitgezonden tot maximaal 06:00. Bikker vroeg dus een zelfde venster in te stellen voor online gokreclames. Daarbij verwees ze naar de Reclamecode Online Kansspelen die onder 9.1 hier al melding van maakt:

Het verspreiden van videoreclameboodschappen voor online kansspelen en voor overige beperkte kansspelen via online media is eveneens verboden tussen 6 en 21 uur

Reclamecode Online Kansspelen, 9.1 ongerichte reclame

Bikker merkte in haar motie op dat de in de Reclamecode Online Kansspelen opgenomen handhaving op naleving van deze regel “omslachtig is en altijd enkel achteraf bij klachten kan plaatsvinden.” De in de Reclamecode Online Kansspelen opgenomen regulering wordt nageleefd door de Stichting Reclamecode die in actie komt als iemand een klacht indient.

Ook verwijst Bikker naar de in 2016 behaalde kamermeerderheid voor de motie (PDF, 36 kB) van Mei Li Vos (PVDA) die vroeg de venstertijden voor gokreclames ook online te laten gelden.

Het is aan de minister om te beslissen hoe hij uitvoering gaat geven aan deze aangenomen motie. Tijdens het commissiedebat en het plenaire debat leek de motie zich te richten op televisiereclames die ook online te zien zijn, bijvoorbeeld als reclame voor YouTube-filmpjes en op Facebook. Andere reclameactiviteiten online, zoals de online casino reviews van affiliates zoals CasinoNieuws.nl, lijken daar niet mee te worden bedoeld. Van Nispen, medeondertekenaar van de motie, reageerde tegenover CasinoNieuws.nl als volgt:

“Alles moet nu zorgvuldig worden bekeken hoe het uitgevoerd kan worden. Ik ben niet de eerste ondertekenaar van die motie.

“Mijn bedoeling is in ieder geval om het gokken niet aan te wakkeren, maar mensen die er actief naar op zoek zijn moeten wel weten wat het legale aanbod is.”

Michiel van Nispen (SP)

Mirjam Bikker reageerde niet onmiddellijk op een verzoek tot commentaar.

Online gokreclames alleen tussen 21:00 en 06:00

nr.190
voorgesteld doorBikker, Van Nispen, Kuik

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het WODC stelt dat er meer moet worden gedaan om jongeren te beschermen tegen gokreclames;

overwegende dat de Reclamecode Online Kansspelen weliswaar venstertijden voor onlinereclame bevat, maar dat handhaving op een reclamecode omslachtig is en altijd enkel achteraf bij klachten kan plaatsvinden;

overwegende dat al in 2016 een Kamermeerderheid vroeg venstertijden voor gokreclames ook online te laten gelden;

verzoekt de regering in regelgeving vast te leggen dat onlinegokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio,

en gaat over tot de orde van de dag.


“Voorzitter. Ook daarover kan ik het oordeel aan de Kamer laten, met dien verstande — het staat niet zo expliciet in de motie, maar we hadden net een discussie met de heer Heerema over het onderscheid tussen hoog en laag risico — dat het de indiener waarschijnlijk te doen is om de hoogrisicospelen, de online kansspelen, en niet de loterijen. Als ik de motie zo mag interpreteren, dan kan ik uit de voeten met deze motie en laat ik het oordeel aan de Kamer.”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21 en BBB
TegenD66, de PVV, FVD en Groep Van Haga
StatusAangenomen

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter