Zaterdag 18 mei 2024

Speel bewust

Raad van State advies Koa en reactie minister openbaar

Raad van State advies Koa en reactie minister openbaar

Het advies van de Raad van State inzake de Wet Kansspelen op afstand (Koa) is vandaag openbaar gemaakt. Ook de reactie van de minister daarop is vandaag met de wereld gedeeld.

Op 13 juli 2020 kreeg de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) de opdracht een advies uit te brengen over het ontwerpbesluit van de Wet Kansspelen op afstand. Op 9 december 2020 deelde de Raad van State hun advies met de regering.

Vandaag, 3 februari 2021, is het advies van de Raad van State inzake de Wet Kansspelen op afstand openbaar gemaakt. Het openbaar gemaakte advies wordt vergezeld door een reactie van de demissionair Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

Kanalisatie en preventie

De Raad van State gaat uitgebreid in op het spanningsveld wat bestaat tussen aan de ene kant een hoge kanalisatie nastreven en aan de andere kant kansspelpreventie hoog in het vaandel hebben staan bij de Wet Koa.

De RvS zet vraagtekens bij hoe realistisch de ten doel gestelde kanalisatiegraad van 80% is. Het merkt op dat de initiële lasten (geschat op €800.000) en jaarlijkse lasten (ook geschat op €800.000) hoog zijn en een belemmering vormen voor kleinere partijen om de markt te betreden. Ook stelt de RvS dat er diverse regelingen in de wet zijn opgenomen waarvan onduidelijk is of ze het beoogde effect wel gaan hebben. Als de kleinere online casino’s het nalaten een vergunning in Nederland aan te gaan vragen ten gevolge van deze financiële druk en regeldruk, kan dat de kanalisatie in gevaar brengen.

De minister reageert dat de grootste bedrijven, die de financiële lasten van het betreden van de Nederlandse markt gemakkelijk kunnen dragen en voor wie de regeldruk niet vreemd is, samen het grootste aandeel van de markt hebben. De 80% kanalisatie moet dan ook niet in gevaar komen als de kleinere partijen geen vergunning in Nederland gaan aanvragen, aldus de minister.

Daarnaast merkt de minister op dat kleinere ondernemingen via een white label gebruik kunnen maken van de diensten en infrastructuur van grotere ondernemingen en zo zelfstandig een nichemarkt kunnen bedienen. Het is de eerste keer dat het begrip white label expliciet genoemd wordt.

Instrumenten Ksa om op te treden tegen illegale aanbieders

Een ander belangrijk onderdeel van de regulering van online kansspelen in Nederland waar de Raad van State aandacht aan besteedt, is het aantal instrumenten dat de Kansspelautoriteit heeft in haar optreden tegen partijen die straks geen vergunning hebben. De Raad van State merkt op dat het arsenaal van de Ksa aanvankelijk groot was, maar dat dit door diverse aangenomen moties beperkter is geworden.

Als het gaat om de uitvoerbaarheid van de Ksa, merkt de Raad van State op dat veel afhankelijk is van samenwerkingen die worden aangegaan met andere toezichthouders.

De minister noemt diverse bevoegdheden die de Kansspelautoriteit (straks) wel heeft die een succesvolle bestrijding van illegale online casino’s mogelijk maakt. Zo gaat de minister specifiek in op de bevoegdheid om partijen die kansspelen op afstand bevorderen of faciliteren (zoals betaaldienstverleners, (internet)adverteerders, en appstores) een bindende aanwijzing te kunnen geven om hun dienstverlening aan illegale onlinekansspelaanbieders te staken, waardoor hun bedrijfsmodel op losse schroeven komt te staan.

Ook wijst de minister erop dat de Kansspelautoriteit een voortrekkersrol heeft op het Gaming Regulators European Forum, een platform waar de diverse Europese toezichthouders elkaar treffen. De Ksa ging al diverse samenwerkingsverbanden aan met andere toezichthouders waardoor het effectiever kan optreden, ook als een onderzoek een fysieke huiszoeking vereist.

Registratieverplichtingen voor landgebonden aanbieders

De Raad van State werd specifiek verzocht om dieper in te gaan op de registratieverplichting van landgebonden casino’s in Nederland.

Als je Holland Casino bezoekt moet je je al je legitimeren, maar de meeste speelautomatenhallen zijn momenteel toegankelijk zonder het laten zien van legitimatie. Vanuit de Wet Kansspelen op afstand, met het oog op onder andere Cruks, wordt ook voor alle landgebonden casino’s volledige registratie verplicht. Dit stuitte op weerstand van onder andere VAN Kansspelen, de branchorganisatie voor speelautomatenhallen.

De Raad van State vindt de maatregel in Koa om registratie verplicht te stellen geoorloofd:

Gelet op de grondslag voor de registratieverplichting in de (gewijzigde) Wok die door de wetgever is vastgesteld, is de maatregel noodzakelijk en proportioneel te achten. Het ontwerpbesluit biedt ook voldoende waarborgen ter beveiliging van de geregistreerde persoonsgegevens.

Raad van State

De minister onderschrijft de conclusie van de Raad van State dat de verplichting tot het bijhouden van een bezoekersregistratie in landgebonden speelautomatenhallen niet leidt tot aanzienlijke extra lasten en dat die verplichting noodzakelijk en proportioneel is.

AMvB en MR

De definitieve versie van de Algemene Maatregel van Bestuur en de ministeriële regeling zijn beschikbaar via officielebekendmakingen.nl:

(640 kB)Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB)
(624 kB)Ministeriële regeling (MR)

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Er is 1 reactie op dit artikel

  1. Als banken Ideal niet kunnen en/of mogen faciliteren aan niet vergunde online casino’s haal je een kanalisatie graad van ruim 90%.

Laat een reactie achter