Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

Meerderheid kamer voor verbod op gokreclames op televisie

gokreclames verbod televisie dekker

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor een algeheel verbod op gokreclames. De motie van Michiel van Nispen (SP) om ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen te verbieden, kon onder andere rekenen op de steun van regeringspartijen CDA en ChristenUnie. Het is nog niet direct gedaan met gokreclames op televisie. Eerst moet de minister kenbaar maken hoe hij invulling gaat geven aan de aangenomen motie.

Op 15 december vond er een commissiedebat Kansspelen plaats waar demissionair minister Sander Dekker in gesprek ging met de leden van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. In het debat kwam onder andere een verbod op gokreclames naar voren, maar de minister gaf aan dat hij het daar nog te vroeg voor vond.

Gisteren vond er een plenaire vergadering plaats waar 134 leden van de Tweede Kamer aanwezig bij waren. Gisteravond werden de moties met betrekking tot het dossier Kansspelen officieel ingediend en kon de minister een laatste keer reageren.

Verbod gokreclames

De motie van Michiel van Nispen (SP) die nummer 186 kreeg, betrof een algeheel verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen. Hoewel de demissionair minister de motie ontraadde, werd hij wel aangenomen. Naast regeringspartij ChristenUnie stemde ook regeringspartij CDA voor de motie. Regeringspartijen D66 en VVD, samen met BBB, FVD, en Groep Van Haga, waren de enigen die tegen de motie stemden.

Gevraagd naar een reactie op het aangenomen worden van zijn motie, reageerde Michiel van Nispen tegenover CasinoNieuws als volgt:

“Er moet een einde komen aan de ongebreidelde stroom aan gokreclames. Want het loopt de spuigaten uit, het vliegt ons om de oren sinds de opening van de online kansspelmarkt.

“Ik vind het dan ook heel goed dat de Kamer het voorstel van de SP heeft gesteund: de motie die vraagt om een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen is aangenomen. Dat betekent dat wie een voetbalwedstrijd zit te kijken er voor, in de rust en erna niet er toe aangezet wordt om te gaan spelen.

“Wie dat wel van plan is om te gaan spelen, ook prima, het is immers legaal. Maar laten we geen grote groepen mensen dagelijks in de verleiding brengen, we weten dat het voor sommige mensen erg moeilijk is om maat te houden. Zo proberen we maatschappelijke ellende te voorkomen.”

Michiel van Nispen (SP)

Brancheorganisatie VNLOK (Holland Casino Online, Fair Play Online, Jack’s Online, Nederlandse Loterij/TOTO, ZEbetting), die aan de basis stond van de Reclamecode Online Kansspelen die deze week in werking trad, reageerde als volgt op het aannemen van de motie tot een verbod op gokreclames:

“De online reclame voor kansspelen is bedoeld om te kanaliseren. Om zoveel mogelijk spelers (doelstelling minister is 80%) van de illegale naar de legale aanbieders te leiden. We hebben kennis genomen van de motie. Die gaan we bestuderen. Het signaal van de Tweede Kamer is helder. Het is nu aan de minister hoe hij hieraan uitvoering gaat geven.”

Herbert Brinkman, woordvoerder VNLOK

NOGA, de brancheorganisatie waarin bet365, betsson, Betway, Entain (bwin, partypoker), Flutter (PokerStars, Betfair), Kindred (Unibet), LeoVegas, tombola zijn verenigd, reageerde als volgt:

“NOGA betreurt de motie. De Kamer heeft echter een krachtige boodschap afgegeven en het is nu aan de Minister om deze motie te implementeren. NOGA zal in ieder geval onverminderd met alle partners samenwerken om een zo hoog mogelijke kanalisatie en veilig gokken in Nederland te verzekeren.”

Peter-Paul de Goeij, NOGA

tombola’s Marc Smit, reageerde als volgt op ons verzoek tot commentaar op het verbod op gokreclames:

“Na de negatieve aandacht voor online gokken van afgelopen weken was een motie te verwachten, maar hij komt alleen wat eerder dan gedacht. Het is aan minister Dekker om te besluiten wat te doen met de motie. We hopen op een aanscherping van hoe en wat er gecommuniceerd wordt in reclames in plaats van een verbod.”

Marc Smit, tombola

In een reactie aan onder andere het Algemeen Dagblad, gaf de demissionair minister aan eerst rustig te moeten kijken hoe hij invulling aan de motie geeft.

“Ik ga natuurlijk eerst even goed nadenken wat dit nu betekent. Ik deel de zorg met de kamer. Als je kijkt naar de massaliteit van de reclames voor online gokken is dat natuurlijk enorm geweest de afgelopen tijd. […] Je moet natuurlijk wel altijd kijken wat dat precies betekent want wat is nou een verbod op ongerichte reclame. Betekent dat alle televisiereclame? Betekent dat alle shirtsponsoring van voetbalclubs bijvoorbeeld? Dat zou hele vergaande gevolgen hebben voor de inkomsten van heel veel van die clubs. Dus daar wil ik even goed naar kijken hoe we dat doen.”

Demissionair minister Sander Dekker

Op de vraag van het AD of de online gokbedrijven het zelf hebben verprutst:

“Nou, ze zijn niet spaarzaam geweest met reclame-uitingen de afgelopen tijd, terwijl iedereen daar natuurlijk op voorhand wel hun zorgen over heeft uitgesproken.

“Aan de andere kant neem ik het ook wel op voor die kansspelaanbieders. Want ja, als zo’n markt opengaat, dan moet je laten zien ‘Kijk, hier ben ik!’ En die bedrijven proberen natuurlijk ook allemaal hun aandeel te krijgen in zo’n markt. Dus het verbaast me ook niet dat op dit moment die hoeveelheid reclame groter is dan je misschien zou willen.

“Ik denk overigens ook dat zonder dat als je daar wat aan zou doen he… De Kamer heeft nu opdracht gegeven van ‘scherp het aan op een aantal onderdelen.’ Nou daar gaan we goed naar kijken. Maar ik denk dat sowieso op termijn de hoeveelheid reclames wel zou zijn afgenomen omdat dan de markt wat settled. Maar goed, nogmaals; vinger aan de pols. We willen natuurlijk niet dat jongeren gaan gokken, en daar zijn wel zorgen over.”

Demissionair minister Sander Dekker

Reclameverbod

nr.186
voorgesteld doorVan Nispen, Kathmann, Bikker, Kröger, Kuik, Simons, Wassenberg, Van der Staaij, Azarkan, Koekkoek

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de opening van de onlinekansspelmarkt er een grote toename is van het aantal uren dat mensen doorbrengen op onlinegoksites en dat consumenten bestookt worden op allerlei media met een grote hoeveelheid ongerichte reclames voor kansspelen op afstand;

overwegende dat het aanwakkeren van het deelnemen aan kansspelen niet het doel was van het legaliseren van online kansspelen, maar nu in feite wel het resultaat is, met mogelijk grote maatschappelijke gevolgen, zoals financiële problemen en verslavingsproblematiek;

overwegende dat het grote aantal reclames niet in verhouding staat met het doel van de Wet kansspelen op afstand, namelijk het realiseren van kanalisatie naar legaal aanbod;

verzoekt de regering, een verbod in te stellen op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen,

en gaat over tot de orde van de dag.


“Voorzitter. De motie op stuk nr. 186 ontraad ik onder verwijzing naar het debat van gisteren. Dit zou heel concreet betekenen dat er geen reclames meer mogelijk zouden zijn op de televisie. Ik sluit niet uit dat dat in de toekomst ooit een keer nodig zou kunnen zijn, maar ik vind het daarvoor nu te vroeg.”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkerontraden

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, JA21 en de PVV
TegenD66, de VVD, BBB, FVD en Groep Van Haga
StatusAangenomen

“Ja, voorzitter, een verbod op gokreclames. Ik zou graag voor het einde van het kerstreces een brief willen ontvangen van de regering hoe deze motie zal worden uitgevoerd, zodat we zo nodig meteen daarna het debat daarover kunnen voeren.”

Michiel van Nispen (SP)

Overige moties

Een andere in het oog springende motie, was motie #190 over een reclamevenster voor online gokreclames. Deze motie hebben we behandeld in een apart artikel. De overige moties en het resultaat daarvan, waren als volgt:

Uitzonderingen voor loterijen

nr.181
voorgesteld doorRudmer Heerema

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in samenspraak met organisaties die tot doel hebben verslaving aan kansspelen te beperken en te voorkomen een nieuwe waarschuwende tekst is ontwikkeld die gehanteerd dient te worden bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen;

constaterende dat deze waarschuwende tekst voor alle kansspelen ongeacht hun risicoprofiel zal gelden;

overwegende dat het hanteren van de nieuwe waarschuwingstekst voor alle kansspelen op gespannen voet staat met het besluit van de regering om in toekomstige wet- en regelgeving het risicoprofiel van het kansspel meer centraal te stellen;

overwegende dat in toegestane uitzendtijden van kansspelreclames en bij de inzet van beroepssporters in werving en reclame reeds een onderscheid wordt gemaakt tussen risicovolle kansspelen en risicoarme kansspelen zoals loterijen;

overwegende dat wanneer loterijen de nieuwe waarschuwingstekst zouden moeten hanteren dit mogelijk een negatief effect heeft op de maatschappelijke afdrachten voor de sport en goede doelen;

verzoekt de regering in de vorm van een wetswijziging loterijen vanwege hun risicoarme spelaanbod toe te staan, een alternatieve waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten, de effecten hiervan te monitoren en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

“De motie op stuk nr. 181. Daarover hebben we gisteren uitvoerig gediscussieerd. Wat we nu hebben gedaan, is wat de wet ons vraagt. Daar liggen overigens ook rapporten onder. Ik kan in principe goed leven met de uitkomst, maar ik zeg er ook bij dat ik me kan voorstellen dat de Kamer zegt: we hadden het amendement-Mei Li Vos niet zo bedoeld en daarom willen we dat herzien. Deze motie vraagt om een uitspraak van de Kamer daarover en ik kan daarom het oordeel ook aan de Kamer laten.”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, de PvdA, Fractie Den Haan, de VVD, JA21, BBB, Groep Van Haga
TegenBIJ1, Volt, DENK, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, PVV, FVD 
StatusVerworpen

Onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen

nr.182
voorgesteld doorRudmer Heerema

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat loterijen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van goede doelen en de sport;

overwegende dat onderscheid op basis van het risicoprofiel van het kansspel van belang is voor zowel kanalisatie als de fondsenwervende functie van risicoarme kansspelen en daarmee de doelstellingen van het kansspelbeleid;

overwegende dat de regering voornemens is om in toekomstige wet- en regelgeving het risicoprofiel van het kansspel meer centraal te stellen, onder andere ten behoeve van innovatie van het spelaanbod van risicoarme kansspelen;

verzoekt de regering in wet- en regelgeving die betrekking heeft op kansspelbeleid het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme kansspelen te verankeren zodat de gevolgen voor risicoarme kansspelen worden meegewogen bij elke wijziging van kansspelbeleid, wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de VVD, BBB, de PVV, Groep Van Haga
TegenBIJ1, Volt, DENK, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, JA21, FVD 
StatusAangenomen

Onderzoek gepersonaliseerde advertenties

nr.183
voorgesteld doorKathmann, Van Nispen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen die online gokken na het bezoek van onlinegokwebsites onlinereclames krijgen die snelle kredieten en leningen aanbieden tegen torenhoge rentes;

overwegende dat dit gokverslaafden in grote financiële problemen kan brengen;

verzoekt de regering te onderzoeken wat mogelijk is om gepersonaliseerde advertenties na het bezoek van gokwebsites tegen te gaan en daarbij te kijken naar de wenselijkheid op een verbod op gepersonaliseerde advertenties na het bezoeken van gokwebsites,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

“Voorzitter. Dan de motie op stuk nr. 183. Ik zou die oordeel Kamer willen geven, met dien verstande dat ik eerst wil kijken in hoeverre dit echt al zo het geval is. De indiener heeft dat kennelijk geconstateerd of gehoord, maar dat moeten we natuurlijk eerst even goed checken. Als dit gebeurt, zou ik het ook zeer onwenselijk vinden. Het zou dan redelijk zijn om daartegen op te treden. Dat vraagt misschien ook nog wel wat aan de kant van Financiën, want dit gaat verder dan alleen maar het kansspelbeleid. Maar daar zal ik me dan hard voor maken. Oordeel Kamer!”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21 en BBB
TegenPVV, FVD en Groep Van Haga
StatusAangenomen

Onderzoek coronamaatregelen op jongeren en hun gokgedrag

nr.184
voorgesteld doorKathmann, Kuik, Van Nispen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de onlinegokmarkt ten tijde van de coronacrisis is geopend;

overwegende dat bovenmatig gokgedrag moet worden voorkomen;

overwegende dat het aantal kwetsbare jongeren als gevolg van de coronacrisis is toegenomen;

van mening dat voorkomen moet worden dat jongeren door de coronamaatregelen bij gebrek aan andere ontspanningsmogelijkheden gaan gokken;

verzoekt de regering te laten onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken, en daarover binnen twee maanden de Kamer te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, FVD 
TegenPVV, Groep Van Haga
StatusAangenomen

Storten via andere rekening onmogelijk

nr185
voorgesteld door:Kathmann, Van Nispen, Kuik

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er van derde rekeningen geld gestort kan worden op onlinegokaccounts;

overwegende dat dit drempelverlagend werkt voor kinderen om stiekem op het account van ouders te gokken, aangezien kinderen vanaf hun eigen rekening geld kunnen overmaken naar een account aangemaakt op de identiteit van de ouder;

overwegende dat het op goksites zoals Unibet zelfs niet mogelijk was om geld te storten op een account met een rekening van een derde, dan werd je account direct geblokkeerd;

van mening dat we alles moeten doen om te voorkomen dat kinderen online gaan gokken;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het storten van geld op een onlinegokaccount via de bankrekening van een derde onmogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

Voorzitter. De motie op stuk nr. 185 is overbodig, want het besluit Koa geeft al aan dat storting vanaf derde rekeningen niet is toegestaan. Als daar wel sprake van is, dan is het veel effectiever dat de Ksa weet waar dat precies gebeurt, want dan zijn partijen in overtreding en kan zij handhavend optreden. Daarmee is deze motie niet nodig en kan ik haar ontraden. Sterker nog, de motie zou ondermijnen wat we in de wet- en regelgeving hebben, want wat in de motie wordt verondersteld, mag niet.

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkerontraden

Ik moest even nadenken over de motie op stuk nr. 185. Daarom ploeg ik er even naar terug. We hebben het in het debat al vaak gehad over de papieren werkelijkheid en de echte werkelijkheid. Als de minister aangeeft dat het geregeld is, dan vraag ik me daarbij wel af of de accounts dan ook echt geblokkeerd worden. Als hij ook kan toezeggen dat er dus strenger op gehandhaafd wordt, dan wil ik de motie nog wel even aanhouden.

Barbara Kathmann (PvdA)

Het is geregeld in artikel 4.27 van het Besluit kansspelen op afstand. Dat stelt dat het storten vanaf derde rekeningen onmogelijk is. In principe is het gewoon niet mogelijk gemaakt, dus je mag alleen maar van een gekoppelde rekening op naam — die is ook geïdentificeerd — van dezelfde persoon geld overmaken. Als er een aanbieder is die dat niet goed doet, die daaromheen werkt, die daar te laks mee is, dan zou dat in mijn ogen — ik ben natuurlijk niet de handhaver — in strijd zijn met deze regel. Dan zou ik zeggen: meld dat bij de Ksa. Dit vind ik namelijk echt een punt waarop ik aan de Ksa vraag om daar stevig tegen op te treden.

Demissionair minister Sander Dekker

Dan hou ik de motie aan.

Barbara Kathmann (PvdA)
Verzoek mevrouw Kathmannaanhouden

Informatie over verslavingszorg bij inschrijven Cruks

nr.187
voorgesteld doorVan Nispen, Kathmann, Kuik, Bikker

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inherent aan gokken is dat sommige mensen verslaafd raken aan gokken, maar de informatie over verslavingszorg nu onvoldoende onder de aandacht wordt gebracht van consumenten;

verzoekt de regering onlineaanbieders van kansspelen te verplichten om op hun onlineplatforms consumenten, op de hoofdpagina én bij het opstarten van een spel, duidelijk en zichtbaar te wijzen op verslavingszorg en het bestaan van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS);

verzoekt de regering tevens, er voor zorg te dragen dat consumenten die zich inschrijven in CRUKS ook direct worden geïnformeerd over verslavingszorg en het aanbod wordt gedaan dat mensen kunnen worden gebeld door een hulpverlener,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

“Voorzitter. Het oordeel over de motie op stuk nr. 187 kan ik aan de Kamer laten als ik haar zo mag interpreteren dat mensen geïnformeerd worden, zodra ze op een website komen. Dat moet natuurlijk altijd wel zo gedimensioneerd worden dat het niet … Nou, het moet een nette plek krijgen, want er moet ruimte zijn voor andere dingen. Datzelfde geldt voor het inschrijven in Cruks. Ik weet niet of dat allemaal via de telefoon moet, maar als mensen zich inschrijven, dan doen ze dat niet voor niets en dan moeten ze ook goed geïnformeerd worden over waar ze terechtkunnen voor meer hulp.”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21 en BBB
TegenPVV, FVD en Groep Van Haga
StatusAangenomen

Stopzetten gokreclames rondom goedbekeken sportevenementen met Nederlandse inbreng

nr.188
voorgesteld doorBikker, Van Nispen, Kuik

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het WODC stelt dat er meer moet worden gedaan om jongeren te beschermen tegen gokreclames;

overwegende dat juist internationale sportevenementen met een Nederlandse vertegenwoordiging een grote aantrekkingskracht hebben op minderjarigen en jongvolwassenen en gokadvertenties momenteel juist rondom dit soort evenementen plaatsvinden;

overwegende dat bijvoorbeeld de Belgische VRT heeft besloten geen gokreclames uit te zenden rondom de Olympische Spelen en het EK voetbal;

verzoekt de regering op korte termijn met de publieke en commerciële omroepen te komen tot afspraken over het stopzetten van gokreclames rondom goed bekeken internationale sportevenementen met een Nederlandse vertegenwoordiging,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

“Voorzitter. De motie op stuk nr. 188 vind ik een ingewikkelde motie, want die vraagt mij om afspraken te maken met de publieke en commerciële omroepen, ook als het gaat om de Ster-uitzendingen. Ik ben een tijdje staatssecretaris geweest van Media en dan geldt de onafhankelijkheid van de media niet alleen maar voor de programma’s die ze maken, maar zelfs voor de reclameblokken. Daarom heeft de Ster ook een onafhankelijke positie. Ik voel mij daarom niet senang met het maken van afspraken over dit soort zaken. We hebben daar ook geen wettelijke titel voor. Dat zou voor mij de reden zijn om deze motie nu te ontraden.

“Ik zie wel uw punt. Dit gaat ook over zelfbeheersing en over afspraken die de markt natuurlijk wel kan maken. Daar ligt ook de reclamecode die deze week is goedgekeurd. Ik wil natuurlijk net als u in het voorjaar zien dat dat leidt tot verbeteringen. Als dat onvoldoende is, hebben we het moment van de heer Sneller en kunnen we altijd weer ingrijpen.”

Demissionair minister Sander Dekker

“Ik zie ook wel dat de minister geen ijzer met handen kan breken, zeker niet omdat hier geen wettelijk grondslag voor is, daarover nadenkend. Tegelijkertijd merk ik ook dat hij wel meevoelt wat dit probleem betreft. Zou hij het zien zitten om in ieder geval een oproep te doen aan de betrokkenen om tot zulke afspraken te komen of in ieder geval een oproep om zich hierin te beheersen? Dan heeft hij dit voorjaar een prettiger gesprek met deze Kamer en de gokbedrijven denken wellicht zelf na over wat het effect is van wat zij doen. Zou hij dat zien zitten? Als hij de motie zo leest, hoe kijkt hij er dan naar?”

Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Die oproep doe ik graag. Ik maak mij geen illusies. Via de televisie wordt er door verschillende partijen goed meegekeken en goed meegeluisterd met wat wij bespreken in dit debat. Volgens mij voelt iedereen ook aan, zeker de aanbieders, dat als het gaat om de reclames, er ook politiek grote zorgen zijn, zo niet wrevel, en dat het ook maar net op het randje is of de politiek zegt: wij vinden het genoeg, wij grijpen in. De waarschuwing naar de markt, naar de sector is dus: hou daar rekening mee. Ik heb liever dat ze het zelf regelen, onderling, en dat ze nadenken over matiging. Ik weet niet of het zo ver moet gaan als u in die motie vraagt, namelijk stopzetten. Ik zou daar zelf iets meer ruimte in willen bieden. Maar dat men rond dit soort dingen echt doodgegooid wordt met reclames over online gokken gaat er, denk ik, vroeg of laat een keer toe leiden dat de Kamer gaat ingrijpen. Dus voorkom dat moment, zeg ik tegen de sector. Hierbij heb ik die oproep dan ook onmiddellijk gedaan. Zorg voor matiging

Demissionair minister Sander Dekker

“Dan dank ik de minister voor de oproep en houd ik de motie op dit moment aan. Maar andersom is ook wel mijn duidelijke stelling: als die oproep geen effect heeft, dan gaat die motie heel snel terugkomen. En anders passen we haar gewoon aan op een manier die beter past bij de wetgeving.”

Mirjam Bikker (ChristenUnie)
Verzoek mevrouw Bikkeraanhouden

Instellen van maximale speellimieten bij onlinekansspelen

nr.189
voorgesteld doorKuik, Van Nispen, Bikker, Kathmann

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van Britse gedragswetenschappers blijkt dat het instellen van een speellimiet door deelnemers van onlinekansspelen zelf ertoe leidt dat ze een limiet kiezen die tot wel 50% lager is dan wanneer zij speellimieten voorgesteld krijgen;

constaterende dat er in de huidige Wet kansspelen op afstand geen verplichting bestaat voor het instellen van speellimieten voor deelnemers;

overwegende dat het wenselijk is dat er een speellimiet komt voor onlinekansspelen en dat deelnemers bij aanmelding bij een onlinekansspelaanbieder zelf een limiet moeten instellen;

verzoekt de regering om het instellen van maximale speellimieten bij onlinekansspelen vast te leggen in de wet op een wijze waarop deelnemers zelf bepalen wat hun speellimiet is, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Reactie demissionair minister

“Voorzitter. De motie op stuk nr. 189. Ik gaf gisteren al in de richting van mevrouw Kuik aan dat ik die motie niet nodig had, maar dat ik haar positief zou beoordelen, mocht deze toch ingediend worden. Als ik het zo bekijk, vraagt u eigenlijk: als je het spel gaat spelen, vraag dan aan de speler om zelf een eigen maximumlimiet in te stellen. Dat lijkt me heel erg zinvol en ik kan het oordeel over die motie aan de Kamer laten.”

Demissionair minister Sander Dekker
Beslissing demissionair minister Dekkeroordeel Kamer

Stemming

VoorSP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB
TegenPVV, FVD, Groep Van Haga
StatusAangenomen

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Frank Op de Woerd

Frank Op de Woerd

hoofdredacteur CasinoNieuws.nl
Frank Op de Woerd is hoofdredacteur van CasinoNieuws.nl. Hij werkt sinds 2006 in de wereld van online kansspelen. Hij is een expert op het gebied van de Nederlandse kansspelwetgeving, landgebonden casino's, en poker.

Laat een reactie achter