Donderdag 1 december 2022

Speel bewust

Weerwind noemt vergunningstelsel Curaçao een risico voor gereguleerde markten

Weerwind Curaçao

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft schriftelijk geantwoord op vragen over de online goksector op Curaçao. De vragen werden vorige maand gesteld door Don Ceder en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Weerwind noemt het huidige vergunningstelsel op Curaçao een risico voor gereguleerde markten zoals Nederland.

Vorige maand stelden Don Ceder en Mirjam Bikker van de ChristenUnie Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek naar de gokindustrie op Curaçao. Het onderzoek werd gedaan door onderzoeksjournalisten van Investico, De Groene Amsterdammer, en VPRO’s Argos.

In de uitzending van Argos is veel aandacht voor het vergunningstelsel op Curaçao. Op het eiland is een select groepje dat de licenties in handen heeft van de overheid. Deze bedrijven kunnen vervolgens sublicenties uitgeven aan andere online casino’s. Hierdoor is er vrijwel geen toezicht op de online casino’s met zo’n sublicentie.

Deze week gaf minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming antwoord op enkele kritische vragen van Ceder en Bikker.

Geen effectieve controle

Een van de eerste vragen die Ceder en Bikker stelden is of het kabinet de constatering onderschrijft dat er vrijwel geen effectieve controle en toezicht is op de online goksector op Curaçao. Hierop antwoordt Weerwind dat de controle op het eiland inderdaad ver ondermaats is en dat Nederland daarom in 2020 al stappen heeft ondernomen.

Eind 2020 werden in het Landspakket Curaçao twee maatregelen opgenomen die de kansspelsector van Curaçao moeten hervormen en moderniseren. Ieder kwartaal wordt de voortgang van deze maatregelen gemonitord met concrete plannen in de uitvoeringsagenda.

Deze maand verscheen opnieuw zo’n uitvoeringsagenda. Hierin staan de laatste stappen omschreven om de nieuwe kansspelwet Landsverordening Op de Kansspelen (LOK) in te laten gaan. In de door Weerwind genoemde maatregelen wordt een onafhankelijke toezichthouder opgericht op Curaçao. Deze toezichthouder krijgt een vergelijkbare functie met de Kansspelautoriteit (Ksa) zoals deze in Nederland actief is.

De toezichthouder moet er dan onder andere op toezien dat online aanbieders met een Curaçao kansspellicentie zich ook houden aan de wetgeving van de landen waarin het online casino actief is. Op Curaçao zelf is online gokken niet toegestaan.

Risico’s en gevolgen

Het gebrek aan zicht op de vergunninghouders brengt zo zijn risico’s mee, zo geeft Weerwind toe. Er is namelijk niet inzichtelijk hoeveel vergunningen er zijn verleend en wie de vergunninghouders precies zijn. Dit kan ook zijn gevolgen hebben voor een gereguleerde markt zoals Nederland is:

“Hieruit volgt dat Curaçaose vergunninghouders nationale wet- en regelgeving kunnen overtreden in de landen waar zij zich op richten; zeker wanneer dit jurisdicties zijn waar het (online) kansspelaanbod is gereguleerd, zoals in Nederland. De gevolgen kunnen onder andere het onvoldoende waarborgen van consumentenbescherming en een toegenomen risico op witwassen via online kansspelen zijn.”

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming.

Om de risico’s te beperken zijn de eerder genoemde maatregelen doorgevoerd in het landspakket van Curaçao. Als de maatregelen zijn doorgevoerd, is er zicht op de licentiehouders en kan er worden opgetreden tegen online casino’s die de regels overtreden.

Rol van Nederland

Als Weerwind wordt gevraagd of Nederland hulp wil bieden aan Curaçao bij het opzetten van deze nieuwe kansspelwet met bijbehorende toezichthouder, dan verwijst hij opnieuw naar het reeds opgestelde Landspakket Curaçao.

De minister wijst wel op het feit dat de vergunningverlening, toezicht, en handhaving allemaal vallen binnen de autonomie van het land Curaçao en daarmee buiten de jurisdictie van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Dat wil echter niet zeggen dat Nederland geen ondersteuning zal bieden:

“Bij de uitvoering van deze afspraken verleent Nederland indien wenselijk, en waar mogelijk, technische assistentie. Het Curaçaose parlement heeft een rol bij de invoering van de wet- en regelgeving voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen (maatregel H.19).

Het Nederlandse Kabinet ondersteunt Curaçao daarnaast op basis van artikel 43 van het statuut via begrotingshoofdstuk IV (Koninkrijksrelaties) en daarbinnen artikel 1 (versterken rechtstaat). Via dit begrotingshoofdstuk zijn middelen beschikbaar gesteld aan het recherchesamenwerkingsteam, het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie om financieel-economische criminaliteit aan te pakken. Hier vallen criminele activiteiten binnen de kansspelsector ook onder.”

Franc Weerwind.

Rol van Rusland en Belarus in online goksector

Naar aanleiding van het onderzoek van de onderzoeksjournalisten willen Ceder en Bikker weten wat de rol is van Russen en Belarussen in de online goksector op Curaçao. Volgens Weerwind is het niet bekend hoe groot de invloed van personen uit Rusland en Belarus is. Alle EU-sancties tegen dergelijke personen zullen in ieder geval ook geïmplementeerd worden door Curaçao.

De nieuwe kansspelwet van Curaçao gaat naar verwachting aan het einde van dit jaar in. Vooruitlopend op de nieuwe wet publiceerde Curaçao eGaming in mei al een gedragscode. De nieuwe gedragscode moet de schijnconstructies met sublicenties tegengaan.

Lead-foto via Pro Shots / Remko Kool.

Laat een reactie achter