Vrijdag 2 december 2022

Speel bewust

Curaçao komt volgende maand met concept nieuwe gokwet

Curacao kansspelwet

Deze week zijn de uitvoeringsagenda’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gepresenteerd aan de tweede kamer. In de uitvoeringsagenda’s worden de plannen uitgewerkt die op de planning staan voor het derde kwartaal van 2022. Curaçao zet de laatste stappen richting de nieuwe kansspelwet die aan het einde van dit jaar in moet gaan.

In 2020 stelden Nederland en Aruba, Curaçao en Sint Maarten een landspakket per land op om hervormingen door te voeren per eiland. In uitvoeringsagenda’s wordt per kwartaal uiteengezet welke veranderingen er aanstaande zijn. Daarnaast spreekt men in de plannen uit wat de doelstelling per onderdeel is. Deze week werden de uitvoeringsagenda’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gepubliceerd voor kwartaal drie van 2022.

De plannen worden opgedeeld in verschillende thema’s en onder het thema Versterken rechtsstaat zien we alle uitvoeringsagenda’s plannen voor de kansspelwetgeving. De meest uitgebreide plannen zien we terug in het landspakket van Curaçao, want daar is men bijna klaar voor de nieuwe kansspelwet.

Landsverordening op Kansspelen (LOK)

Voor Curaçao is het plan om het aanbod van online kansspelen te hervormen en moderniseren. De modernisering en hervorming omvat allereerst wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen.

Een situatie die vergelijkbaar is met de rol van de Kansspelautoriteit (Ksa) in Nederland. Deze toezichthouder verstrekt de licenties en handhaaft indien nodig. De meeste extreme sanctie die deze toezichthouder kan toepassen is het intrekken van de verstrekte licentie.

Daarnaast wil Curaçao zorg dragen dat de online aanbieders die vanuit Curaçao handelen zich houden aan de kansspelwet van de landen waarin zij opereren. Tot slot moet het eiland maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verschuldigde belastingen worden geïnd bij de licentiehouders.

Op dit moment werkt men aan de lagere regelgeving op het gebied van handhaving, consumentenbescherming, verslavingspreventie, en witwassen. De oplevering daarvan zal deze maand plaatsvinden, waarna de uiteindelijke conceptwet op 1 augustus afgerond moet zijn. Een tijdslijn van het wetgevingstraject zal men op korte termijn verstrekken, zo valt te lezen.

Curaçao Gaming Authority

Ook wil Curaçao de gevolgen voor de oprichting van de Curaçao Gaming Authority (CGA) in kaart brengen. Voor de inrichting van de CGA zal een conceptplan worden opgesteld.

Op 1 oktober 2022 wil men een goed functionerend online portaal inrichten waarin geregistreerd staat welke operators er actief zijn in Curaçao. Op die manier wil het eiland duidelijk inzichtelijk krijgen welke gokbedrijven actief zijn onder een Curaçaose goklicentie.

Het zijn de laatste stappen van Curaçao richting de vernieuwde en hervormde gokwet. Vorige maand zei de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania dat hij verwacht dat de nieuwe gokwet, de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), aan het einde van 2022 in werking zal treden.

Meer over

Laat een reactie achter