Maandag 27 mei 2024

Speel bewust

Björn Fuchs: Gevaarlijke gok

Interview Björn Fuchs

Ondanks alle bekende, negatieve controverse rondom kansspelen, kan niemand ontkennen dat kansspelen ook een groot verbindend vermogen hebben. Hoewel Christenen en Socialisten politiek sterk verschillen, hebben kansspelen een effectieve brug geslagen tussen de twee partijen.

Sommigen zien daarin het begin van een slechte grap over Karl Marx en God die in een bar zitten. In de praktijk gaat het echter om twee welbekende politici, die elkaar gedreven vinden in de Tweede kamer.

Gedreven door overtuigingen en meningen, waarbij de feiten en context het onderspit delven. De mix van christelijke en marxistische overtuigen trekt zich evenmin veel aan van de basisbeginselen van behoorlijk bestuur of rechtszekerheid.

Uitbannen

“Gisteren leek er qua kansspelen een record aantal moties door de Kamer te zijn aangenomen, ondanks dat de Minister ze onderbouwd en met klem had ontraden vorige week.”

Björn Fuchs

Met voldoende maatschappelijke retoriek en een vleugje woke kan desondanks alsnog resultaat worden geboekt. Dat bleek gisteren tijdens de stemming op de ingediende moties uit het 2-minutendebat van vorige week.

Vorige week was het record nog het aantal ingediende moties. Gisteren leek er qua kansspelen een record aantal moties door de Kamer te zijn aangenomen, ondanks dat de Minister ze onderbouwd en met klem had ontraden vorige week. Tezamen met de kundige ambtenaren van zijn ministerie, werd hij in de hoek gezet door een Kamer die kennelijk het beter weet. Met de Christen Unie en SP voorop is de evaluatie van de KOA-wetgeving volledig nutteloos geworden. Sorry, dat moet anders worden geformuleerd: de uitkomst staat nu al vast.

Zowel de volgordelijkheid als de uitkomst hebben niets te maken met behoorlijk bestuur of consumentenbescherming. Het was bijvoorbeeld ‘behoorlijk’ geweest als kundige onderzoekers en ambtenaren eerst een zorgvuldige evaluatie hadden kunnen doen. Een evaluatie die bij het ingaan van de wet KOA al was vastgelegd. In plaats daarvan wordt zonder juiste feiten en onderbouwing de ene na de andere beperkende maatregel voorgesteld.

Over het doel van deze twee politieke partijen hoeft geen misverstand te bestaan. Enerzijds wordt gokken simpelweg verboden door het heilige woord van God; anderzijds is gokken een ongewenst kapitalistisch fenomeen. Onder de paraplu van maatschappelijke retoriek gaat maar één doel schuil: het uitbannen van gokken.

Voorbode

“Een motie om online gokreclame te verbieden, maakt het legale aanbod nog minder zichtbaar. Lees: vrijwel onzichtbaar.”

Björn Fuchs

Beide politici sluiten immers al jaren hun ogen voor relevante feiten en context, die niet goed passen in hun narratief. Het feit dat er al meer dan een miljoen Nederlanders online gokten ruim voor de legalisering van de Nederlandse gokmarkt. Cijfers die aantonen dat slechts een kleine minderheid van alle gokkers een kansspelverslaving ontwikkelt. De realiteit dat overregulering online gokkers naar het illegale aanbod drijft. Onderzoeken die aantonen dat de illegale markt zonder problemen actief blijkt op Google. De lijst is natuurlijk nog veel langer.

Zonder al deze zaken goed mee te nemen en te wegen, resulteert beleid niet in netto meer bescherming van de Nederlandse gokker. Het tegenovergestelde is waar. Dat bewijst de praktijk in diverse Europese landen. De online gokker kiest uiteindelijk de meest aantrekkelijke weg, die de minste weerstand biedt en het meest zichtbaar is. In de laatste Monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit was al een lichte daling van de kanalisatie te zien. Maken de gister aangenomen moties dit tot een voorbode van erger? De politiek neemt kennelijk graag die gevaarlijke gok.

Een motie om online gokreclame te verbieden, maakt het legale aanbod nog minder zichtbaar. Lees: vrijwel onzichtbaar. Het onzichtbaar maken van legale, online kansspelen betekent niet dat de vraag naar online kansspelen evenredig verdwijnt. Sterker nog, het is naïef om dit te veronderstellen. De vraag naar online gokken blijft aanwezig en groeit zelfs. Ook dat is een zichtbaar feit in andere landen.

Het verbod op ongerichte reclame moet nog zijn eerste verjaardag vieren. Dat er desondanks zonder gedegen onderzoek alsnog nog verder moet worden beperkt, sluit niet aan op de realiteit. Het onderstreept eerder het hierboven genoemde doel.

Koers

“Des te belangrijker is het nu dat in rust een weloverwogen koers wordt uitgestippeld voor de Nederlandse online gokmarkt. Eén die netto recht doet aan alle primaire doelen van het Nederlandse kansspelbeleid. ”

Björn Fuchs

Na gisteren zijn de illegale online casino’s de werkelijke winnaars. Die zijn en blijven nog altijd zichtbaar via advertenties op social media en Google. Die trekken zich niets aan van het niet mogen richten op kwetsbare groepen. Die doen geen Cruks controles. Die doen zich online zelfs voor als de Kansspelautoriteit, die illegale online gokspellen aanbiedt.

Gedane zaken nemen geen ommekeer. Des te belangrijker is het nu dat in rust een weloverwogen koers wordt uitgestippeld voor de Nederlandse online gokmarkt. Eén die netto recht doet aan alle primaire doelen van het Nederlandse kansspelbeleid. Eén die feitelijk, solide en (juridisch) correct is onderbouwd, zonder invloed van levensbeschouwelijke overtuigingen en ongefundeerde meningen. Eén die leidt tot een structureel veilige en gezonde, legale online gokmarkt in Nederland. Met minder mag niemand genoegen nemen. Ook de politiek niet.

Dit is een bijdrage door Björn Fuchs, de Chief Digital Officer van de Janshen-Hahnraths Group, het bedrijf achter Fair Play Online. Pull-quotes keuze door CasinoNieuws.

Björn Fuchs

Chief Digital Officer Janshen-Hahnraths Group
Björn Fuchs schrijft voor CasinoNieuws.nl als expert en kennisleider over de gereguleerde Nederlandse kansspelwereld. Hij is CDO bij Fair Play Casino.

Laat een reactie achter