Donderdag 23 mei 2024

Speel bewust

Björn Fuchs: Tendentieus en ongefundeerd

Interview Björn Fuchs

Journalistiek onderzoek. Hoewel ik groot respect heb voor ieders mening, had ik stiekem gehoopt dat de mening van de NRC-redactie zich zou laten funderen door een breed onderbouwde en genuanceerde basis.

Waarom hebben zij zich voor hun dagelijkse commentaar niet verdiept in de uitgebreide, stringente voorwaarden waar vergunde online aanbieders aan moeten voldoen op het gebied van platformen, zorgplicht, reclame, witwassen, administratie, klantcontact etc? Ruim voldoende waarborgen en beperkingen. Het is extreem kort door de bocht om te stellen “…dat de gokbedrijven zich bij het openen van de Nederlandse online markt in 2021, alle mooie beloftes ten spijt, geen enkele beperking hebben opgelegd…”.

“De door het NRC aangehaalde “…beloofde kanalisatie…” toont aan hoe gevaarlijk en onnodig tendentieus het herkauwen van verkeerde interpretaties is.”

Björn Fuchs

Dat dit feitelijk onjuist is, getuigen de Reclamecode Online Kansspelen (o.a. beperking van TV-volume & bonus instrumenten), de toezegging van de brancheverenigingen om geen buitenreclame te gebruiken en het instellen van lagere maximale stortlimieten voor jongvolwassenen.

De door het NRC aangehaalde “…beloofde kanalisatie…” toont aan hoe gevaarlijk en onnodig tendentieus het herkauwen van verkeerde interpretaties is. Zij concludeert in haar mening namelijk dat “…alle energie gestoken in het zo snel mogelijk werven van zo veel mogelijk nieuwe klanten…”.

De foute opvatting dat “…61 procent van de internetgokkers van ná de kansspelhervorming nu een nieuwe deelnemer blijkt…” wordt herhaald. Dit is simpelweg niet juist. Er wordt voorbij gegaan aan de opzet van het Gfk-onderzoek. Hierin werd namelijk aan de spelers gevraagd of ze in de periode juni t/m september 2021 (voor de opening van de NL) markt online hadden gegokt. 

Los van het feit dat spelers buiten die periode weldegelijk al online kunnen hebben gegokt, had iets meer onderzoek en inzicht geleerd dat veel buitenlandse gokplatformen -die een Nederlandse licentie wilden- hun platformen hadden afgesloten voor Nederlandse spelers.

Voorafgaand aan de opening van online gokmarkt becijferde Motivaction in 2019 dat er ruim 1,8 miljoen Nederlanders online gokten. Aangezien de KSA op basis van de Gfk-cijfers komt op 762.000 personen die in 2022 online gokten, moeten we vast stellen dat er een gapend gat zit tussen de twee getallen.

Het is dus vele malen waarschijnlijker dat er weldegelijk voormalig online gokkende Nederlanders zijn gekanaliseerd naar het legale aanbod.

En dat, gewaardeerde redactie van het NRC, is een winst. Een winst t.o.v. schimmige online casino’s die zich niets aantrekken van de hoge zorgplicht. Geen toetredings- of controle drempel hebben bij registratie. Juist expliciet en structureel aanzetten tot onmatige deelname. Geen belasting betalen en niet onder strikt toezicht staan van de KSA.

De legalisering van de Nederlandse online gokmarkt heeft ook Cruks als effectief instrument gerealiseerd, waarmee Nederlanders zich effectief kunnen “uitschrijven” van deelname aan kansspelen. Bij het registeren en inloggen bij een legaal, online gokbedrijf worden spelers actief gecontroleerd t.o.v. dit register en alle andere relevante registers (bewind, curatele etc).

Gecombineerd met de hoge zorgplicht, inclusief verplichte actieve interventies zodra iemand tekenen van probleemgedrag vertoont, is er sprake van een veilige en gecontroleerde omgeving.

“Het onzichtbaar maken of volledig verbieden, is brandstof voor de naïviteit dat er dan geen probleem is of ontstaat.”

Björn Fuchs

Ook dat is een winst t.o.v. van het digitale wilde westen dat wordt gevormd door niet-vergunde, online gokbedrijven uit het buitenland. Lieden die in de haarvaten van het internet zeer verfijnd Nederlanders bereiken en verleiden. Lieden die kwetsbare groepen zoals jongeren en jongvolwassen juist niet ontzien.

De rol van kansspelen is al zo oud als de mensheid. De meningen erover zullen altijd verdeeld zijn en blijven. Gelukkig is het percentage gokkers dat daadwerkelijk een kansspelverslaving ontwikkelt sterk ondergeschikt aan de hoeveelheid gokkers die hun gokgedrag wel onder controle weet te houden.

Het onzichtbaar maken of volledig verbieden, is brandstof voor de naïviteit dat er dan geen probleem is of ontstaat. Juist door het totale construct worden zaken zichtbaar en handhaafbaar; met maar 1 doel voor alle betrokkenen: een veilige en verantwoordelijke online gokmarkt voor de Nederlandse consument.

De legalisering van de Nederlandse markt is niet mislukt op basis van een reclamebombardement. De concentratie, frequentie en het volume bij de start van de markt waren fors. Hetgeen overigens in alle Europese landen het geval was bij de opening van een markt. Hier was vervolgens ook organische daling van het reclamegeweld te zien. Dat er na het verlenen van 10 vergunning in oktober 2021 meer reclame kwam door de 10 nieuwe vergunningen, verklaart zonder enige inspanning waarom de daling zich niet heeft ingezet.

“In een dossier waar meningen en gevoelens hoogtij vieren, is het aan de journalistiek om een feitelijk en compleet beeld te geven.”

Binnen de bestaande wet- en regelgeving is nog ruimte voor interpretatie en er is voldoende ruimte voor verbetering bij marktpartijen. Daar wordt hard aan gewerkt door het verantwoordelijke ministerie en de KSA. De balans tussen principle-based en rule-based heeft meer en scherp uitgewerkte rules nodig. Geen beperkingen met een botte bijl, die onbedoeld uiteindelijk het gevolg hebben dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

In een dossier waar meningen en gevoelens hoogtij vieren, is het aan de journalistiek om een feitelijk en compleet beeld te geven. Een bredere en completere blik zou daarom een waardevolle toevoeging zijn geweest aan uw mening, NRC. Uw mening en commentaren, die juist “…lezers een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag…” moet geven, niet olie op het vuur gooien.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Björn Fuchs

Chief Digital Officer - Janshen-Hahnraths Group
Björn Fuchs schrijft voor CasinoNieuws.nl als expert en kennisleider over de gereguleerde Nederlandse kansspelwereld. Hij is CDO bij Fair Play Casino.

Laat een reactie achter