Maandag 20 mei 2024

Speel bewust

Björn Fuchs: Definities. Data. Dialoog.

Björn Fuchs Floor van Bakkum

Het was een eer en een genoegen om tijdens de Gaming in Holland Conference 2023 in gesprek te mogen gaan met Floor van Bakkum, onder de kundige leiding van Karel Ornstein als moderator.

Zoals vaker in het leven, is er meer dat ons verbindt dan dat ons scheidt. Ondanks het gegeven dat we op andere plekken staan in het veld, hebben we in onze dialoog wel degelijk perspectieven aangestipt waarmee we kunnen komen tot meer samenwerking en dialoog. Dat zijn we simpelweg verplicht richting de consumenten en gokkers, die we beiden maximaal willen beschermen.

Ja, de operators runnen de business. Wij brengen vraag en aanbod samen in economische zin. Zijn andere stakeholders dan geen onderdeel van de markt?

Jazeker. Vanuit een maatschappelijk en principieel perspectief zijn alle stakeholders onderdeel van de markt en hebben dus ook een belangrijke rol. Het doet de realiteit (en de online gokker) geen plezier om louter wijzen naar de operators, die als vergunninghouders een wettelijke verplichting cq. verantwoordelijkheid hebben.

Operators zijn meer dan bereid om hun wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen op alle vlakken. Daar waar extra duidelijkheid, expertise of inzichten nodig zijn voor diezelfde operators, ligt er een onmiskenbare verantwoordelijkheid voor andere stakeholders.

Samenwerking in elkaars verlengde is essentieel om een maximaal resultaat te blijven boeken op het belangrijkste vlak: het voorkomen van probleemgedrag en kansspelverslaving bij online gokkers en in het bijzonder bij kwetsbare groepen.

We zijn als markt continu in beweging. Nieuwe regels, nieuwe beperkingen en nieuwe inzichten eisen verkracht en pro-activiteit van alle partijen. Zoals René Jansen stelde tijdens zijn speech: achterover leunen totdat alles 100% duidelijk is, is onacceptabel.

De relatie tussen de verslavingszorg en de online operators is een bijzondere. Volgens sommigen zelfs een afwezige. Daar hoort ondergetekende niet bij, want de Janshen-Hahnraths Group werkt al jaren zeer prettig en pro-actief samen met Stichting Mondriaan.

Relaties opbouwen kost tijd. Vertrouwen moet groeien. Laten we hiervoor aan beide zijden op korte termijn tijd vrij maken en stap voor stap die relatie echt opbouwen. Van definities, naar data, naar dialoog. Ten einde tezamen continu maximale veiligheid te realiseren voor de Nederlandse online gokkende medemens.

Zonder enige vorm van overleg schrijf ik vol overtuiging dat brancheorganisaties Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en NOGA op korte termijn een concreet gesprek willen voeren met Floor, diens organisatie en/of diens koepelorganisatie VKN. Als start van een meer structureel overleg waarin we elkaar versterken door inzichten en data met elkaar uit te wisselen.

Achter de schermen klappen we de agenda’s al open.

Foto’s via Gaming in Holland.

Laat een reactie achter