Zaterdag 22 juni 2024

Speel bewust

Meten is weten, maar betrouwbare cijfers over de online gokmarkt ontbreken

Peter-Paul de Goeij column CasinoNieuws.nl

Er is met regelmaat veel te doen rondom de omvang van gereguleerde online gokmarkt. Historisch gezien zijn er geen cijfers waar we ons op kunnen baseren, rekening houdend met het feit dat de Nederlandse markt in oktober 2021 opende. Daarnaast is de illegale markt ongrijpbaar en vrijwel onmeetbaar, wat het bijzonder uitdagend maakt om harde uitspraken te doen over de totale omvang van de Nederlandse online gokmarkt, z’n groei en de daarmee gepaard gaande kanalisatiegraad.

Volgens de cijfers uit de vierde Monitoringsrapportage online kansspelen van de Kansspelautoriteit (Ksa) van afgelopen voorjaar wordt de doelstelling om tenminste 8 op de 10 spelers alleen bij legale aanbieders te laten spelen, ruimschoots gehaald: 92% van de spelers speelt alleen via legale websites, aldus het rapport. De oorzaak van die hoge kanalisatiegraad lag volgens de Ksa aan het feit dat er 61% nieuwe spelers op de online markt is toegetreden. Zij maten dit door het aantal respondenten dat in een survey aangaf in de periode oktober 2022 t/m januari 2023 gespeeld te hebben, af te zetten tegen een periode van vier maanden voor de opening van de online markt: juni 2021 t/m september 2021.

“Op basis van deze meetmethode valt ook niet met zekerheid vast te stellen dat de kanalisatiegraad uitkomt op 92%.”

Hiermee ontstond onfortuinlijk genoeg het frame dat 61% van de spelers nieuw is sinds de legalisering van de markt. Met andere woorden: dat het aantal Nederlanders dat online speelt, met 61% gegroeid zou zijn. Dat is feitelijk onjuist: de enige gegronde conclusie die op grond van deze meetmethode kunt trekken, is dat 61% van de spelers die in de periode oktober 2022 t/m januari 2023 alleen bij legale aanbieders speelde, niet speelde in de periode juni 2021 t/m september 2021. Of ze voor juni 2021 bijvoorbeeld wel online gokten, vertelt dit onderzoek niet. Op basis van deze meetmethode valt ook niet met zekerheid vast te stellen dat de kanalisatiegraad uitkomt op 92%.

Dit is slechts één van de pijnpunten die de moeilijke meetbaarheid van de markt blootlegt: we zullen de legale markt altijd af moeten zetten tegen een vrijwel niet te meten illegale onlinemarkt. Een markt die zich niets aantrekt van de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor elke illegale website die wordt ontdekt en waarop een interventie wordt uitgevoerd, opent er ergens anders op het web wel weer een nieuwe. We hebben nu eenmaal geen duidelijk beeld van de omvang van de illegale markt, wat het onmogelijk maakt om de effectiviteit van ons reguleringssysteem op dit moment vast te stellen.

De vraag is dan ook of de legale markt het belangrijkste is waar de branche en de toezichthouder zich op zou moeten richten. Er gaat zoveel aandacht uit naar een zogenaamde toename van spelers op de gereguleerde markt en (aanvullende) wetten en regels die deze toename zouden moeten voorkomen, dat we vergeten waar het echte probleem zit, namelijk in de illegaliteit.

“De exploitanten die azen op kwetsbare spelers, zonder consumentenbescherming, zonder integriteit en zonder eerlijk spel: daar moeten we ons tegen verzetten.”

Laten we dus niet alle pijlen richten op het beperken en het opleggen van lastige regels voor legale gokopties, waarmee we misschien spelers onbedoeld in de armen drijven van ongereguleerde of illegale gokexploitanten. De exploitanten die azen op kwetsbare spelers, zonder consumentenbescherming, zonder integriteit en zonder eerlijk spel: daar moeten we ons tegen verzetten.

Dat vereist een gecoördineerde inspanning van alle belanghebbende partijen: overheid, online gokbedrijven, de brancheorganisaties en andere belanghebbenden. Onderzoek naar de kansspelmarkt juichen we alleen maar toe, evenals een open dialoog tussen regelgevers en industrie. Ook het vaststellen van uniforme rapportagestandaarden is van cruciaal belang. En laten we vooral ook over de grenzen blijven kijken en ervaringen en best practices met andere markten uitwisselen, om zo gezamenlijk op te treden tegen grensoverschrijdende illegale goksites.

Dit is de derde van een maandelijkse bijdrage van Peter-Paul de Goeij. De Goeij is directeur van branchevereniging NOGA en mede-naamgever van Feitmans & PeePee, een podcast die hij samen maakt met ervaringsdeskundige Feite Hofman, tevens een columnist voor CasinoNieuws.nl. Keuze pull-quotes door CasinoNieuws.nl.

Lead-foto Peter-Paul de Goeij via Gaming in Holland.

Peter-Paul de Goeij

Managing Director NOGA
Peter-Paul de Goeij is sinds 2019 de Managing Director van branchevereniging Netherlands Online Gambling Association (NOGA).

Laat een reactie achter